Rune Haugen

Helsefremmende ledelse

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Rune Haugen

Rune Haugen sitt spesialfelt er å hjelpe ledere og medarbeidere med forbedring av atferd og arbeidsmåter, for å oppnå bedre resultater i egen rolle, for sine team, organisasjonen og et bærekraftig samfunn. Tuftet på egne erfaringer, ny forskning innen atferdspsykologi og smart teknologi har han utviklet universalverktøyene Change66 og Project66. Rune er sertifisert Blanchard ledertrener og har designet og gjennomført over tyve organisasjons- og lederutviklingsprogram med gode tilbakemeldinger. Han holde foredrag om situasjonsbestemt ledelse, selvledelse, motivasjon, endringsledelse, møteledelse, teamutvikling og helsefremmende lederskap. Fra teori til praktisk nytteverdi er hans hovedfokus. Rune Haugen er forfatter av boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» sammen Erik Slinning.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Rune Haugen

Inspirasjonsforedrag om bedre selvledelse og optimal motivasjon

Med friske fraspark og humor, får du de forskningsbaserte ferdighetene du trenger for å mestre og optimalisere din selvledelse og motivasjon. Du får nøklene til mestringsstrategiene for å skape ekstraordinære resultater. Og -det er enkelt. Du må bare vite hva du skal gjøre og hvordan. Har du den motivasjonen du trenger for å gjøre mer av det du ønsker? Din motivasjon er til stede hele veien, fra tanke til handling og resultat. Du er alltid motivert -til å enten å gjøre noe eller ikke gjøre noe!

Servant Leadership for neste generasjons arbeidsliv

De beste arbeidsforholdene handler om partnerskap. Det krever samarbeid mellom leder og nærmeste medarbeider i kommunikasjon, arbeidsprosesser, tilbakemeldinger, retning og støtte. Men mange ledere blir så opptatt av å møte organisasjonens behov at de mister av syne sine medarbeidere og deres ambisjoner. Når ledere bryr seg om sine ansatte og hjelper dem med å utvikle seg, er ansatte mer engasjerte og produktive. Servant Leadership handler om tankesettet og ferdighetene du trenger for å lykkes enda bedre med dette.

Endringsledelse -Fra prat til konkrete resultat

Bedre ledelse og oppfølging av prosjekter - Redusert risiko og økt verdiskaping!

Er prosjektet ditt "på sporet"? 1/3 av alt vi gjør i offentlig og privat sektor kan defineres som prosjekter. Vi snakker om prosjektifisering av offentlig og privat sektor. Hvorfor går så mange prosjekter galt? Foredraget gir deg innsikt i og ferdighetene du trenger for å få en enkel, lettforståelig fremstilling av prosjektes nåsituasjon som grunnlag for bedre ledelse og oppfølging av prosjekter. Du får tilgang til det forskningsbaserte norske digitale utvikingsverktøyet Project66.

God OrganisasjonsHelse, den viktigste konkurransefaktoren i fremtiden

50% av din organisasjons langsiktige suksess er drevet av organisasjonens helse. Et sterkt signal! Organisasjonshelse må likestilles med resultatfokus. Får du som leder, tillitsvalgte, dine ansatte og investorer utbytte og effekt av dagens arbeidsmiljø og -medarbeiderundersøkelser? Gir resultatene et tidsriktig og relevant bilde av nåsituasjonen? Får dere rett diagnose slik at dere kan sette inn de riktige tiltakene? Lær mer om tankesett og ferdighetene for å utvikle bedre organisasjonshelse.

Kurs med Rune Haugen

Situasjonsbestemt ledelse SLII®. Skap suksess med en situasjonsbestemt tilnærming til ledelse

Ledere har behov for et lederopplæringsprogram som hjelper dem til å bli både tilpasningsdyktige og fokusert på mennesket. De må beherske situasjonsbestemt ledelse for å kunne gi sine medarbeidere muligheten for å kunne lykkes. SLII® er verdens mest utbredte lederutviklingsprogram, som gir deltakerne kompetanse og ferdigheter i det å bygge gode og velfungerende relasjoner til sine ansatte og som har dokumenterbar god effekt. Kurset bidrar til å gjøre de ansatte mer engasjert og produktive.

Optimal motivasjon er en ferdighet som kan læres, ikke et talent

Alle er motivert til enhver tid! Uengasjerte medarbeidere koster organisasjoner milliarder av kroner hvert år, men likevel har de fleste ledere ingen ide om hvordan de skal identifisere grunnen til problemet og hvordan de skal klare å snu det. Nøkkelen til engasjement er kvaliteten på motivasjon. I Optimal motivasjon kurset lærer dine ledere å aktivere et høyere nivå av motivasjon. Det er dokumentert at dette øker engasjementet og virksomhetens samlede resultat.

Bedre selvledelse. Nøkkelen for å utvikle mer av ditt eget og organisasjonens fulle potensiale

Den viktigste enkeltfaktoren for suksess i en organisasjon er proaktiv atferd fra ledere og medarbeidere. 50% av medarbeiderne føler at arbeidet deres har stagnert. 1/3 bare gjør jobben sin og ikke noe mer. En av nøklene for produktivitet, utvikling og vekst er god selvledelse. Kurset Selvledelse fra Ken Blanchard er et utviklingskurs, hvor du lærer det tankesettet og de ferdigheter du trenger for å bli en mer myndiggjort og proaktiv selvleder som tar mer kontroll over egen utvikling og verdiskaping.

2024 © Talerlisten AS