Foredrag om Motivasjon

Årets taler: foredragsholder AdrianLund

Adrian Lund

Motivator, komfortsone-ekspert, kjent fra 71° Nord

Frank Wedde

Frank Wedde

Hjernetrener, foredragsholder og forfatter

2019 © Talerlisten AS