Foredrag om Det nye arbeidslivet

Mette Hopsdal

Mette Hopsdal

Ekspert på Det Nye Arbeidslivet (DNA), relasjonsledelse og teambygging

Ida Kjær

Lede og utvikle endringsdyktige organisasjoner

2024 © Talerlisten AS