Foredrag om Det nye arbeidslivet

Morten Albæk

Filosof, inspirator og forfatter av boken "Ett liv"

Ida Kjær

Lede og utvikle endringsdyktige organisasjoner

2022 © Talerlisten AS