Vigdis Lamberg

Forfatter av KARRIEREBOKEN, kommunikasjon, mangfold og samspill

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Vigdis Lamberg

Vigdis Lamberg hjelper dere med å forstå og kartlegge preferansene lederne eller medarbeiderne har i jobben sin, slik at team kan prestere bedre. Med en blanding av analyse, foredrag og workshop, tilfører hun konkret verdi til dere som gruppe. Et verktøy hun ofte bruker, er JTI – Jungiansk Type Indeks, som avdekker folks preferanser på jobb. Ved hjelp av et spørreskjema kartlegges profilen til hver enkelt, og så tas denne med inn i en workshop der resultatene diskuteres med tanke på hvordan å forstå hverandre og samarbeide bedre. Vigdis har lang erfaring fra HR, ledelse og rekruttering. Som leder for Karriereakademiet AS og rådgiver i SAM Headhunting sitter hun tett på aktuelle problemstillinger, og kan gi mange praktiske råd og eksempler. Vigdis Lamberg har omfattende og variert erfaring som rådgiver og leder, både i oppgangs- og nedgangstider. Hun er en engasjerende og motiverende foredragsholder som får svært gode tilbakemeldinger. Lamberg tilpasser sine kurs og foredrag for den enkelte oppdragsgiver, og forberereder seg godt. Vigdis har blant annet økonomiutdanning fra BI, er eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI. Vigdis holder også åpne kurs via Aftenposten og Schibsted.

Kursholder
Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Vigdis Lamberg

Kommunikasjon og kompetansesalg

Er konsulentene dine flinke nok til å plukke opp kjøpssignaler når de er ute i oppdrag? «Jeg er ikke selger» er en holdning mange fagpersoner sitter med. De er flinke i faget men kanskje ikke like flinke til lå se mulighetsbildet for ytterligere oppdrag. Vigdis skreddersyr kompetansesalgskurs som egner seg like godt for folk i arbeid som skal selge tjenester som for medarbeidere du må si opp. I tillegg til å endre tankesett i retning av salg er skreddersøm av budskap en viktig suksessfaktor. De fleste har vel erfart at man av og til ikke treffer med budskapet. Misforståelser oppstår og følelser settes i spill. Dette kommunikasjonsforedraget/kurset er like nyttig for deg som skal «selge inn» løsninger til kunder, ledere eller kolleger som for deg som ønsker ny jobb.

Styrer du mot goodwill eller badwill når du sier opp folk?

«Jeg som har gjort så mye for dette selskapet» er ofte reaksjonen som følger av oppsigelse. Selv om du følger Arbeidsmiljøloven til punkt og prikke, følger mye sorg og sinne ved oppsigelse. Tanken om arbeidsrettssak er nær for mange og det bli mye støy i organisasjonen. De snakker med kollegene som skal bli igjen og prestere, med kunder og leverandører. Å gi medarbeidere en håndsrekning på vei ut døren, er mer enn å være human og leve ut virksomhetens verdier. Det er også good for business. Bitterhet og ønske om arbeidsrettssak blir ofte dempet og eliminert ved at arbeidsgiver sørger for er karriereendringsprogram og støtte i jobbsøkpressen. Fokus blir mot framtid Tenk merkevarebygging også i endringsprosesser – og styr mot goodwill! Dette foredraget er en øyeåpner for ledergrupper og alle med personalansvar. Kurs og foredrag om dette temaet kan holdes sammen med arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro

Mangfold lønner seg ikke…dersom du ikke jobber med det!

Dette var temaet for et DN-webinar der psykologene Gitte og Thomas provoserte til ettertanke omkring mangfold. Enhver virksomhet med respekt for seg selv, har mangfold på agendaen. Om dette fører til frustrasjon og konflikter mellom mennesker med svært ulikt ståsted og bakgrunn eller utløser synergieffekter, innovasjon og god samhandling er helt avhengig av gjensidig kunnskap og forståelse om hverandres preferanser, styrker og svakheter. Vigdis Lamberg hjelper dere med å forstå og kartlegge den enkeltes personlige preferanser og dermed legge til rette for at mangfold gir merverdi. Med en blanding av analyse, foredrag og workshop, tilfører hun konkret verdi til dere som gruppe. Et verktøy hun ofte bruker, er JTI – Jungiansk Type Indeks, som avdekker folks personlige preferanser. Ved hjelp av et spørreskjema kartlegges profilen til hver enkelt, og så tas denne med inn i en workshop der resultatene diskuteres med tanke på hvordan å forstå hverandre og samarbeide enda bedre.

Hvem er du, hvem er jeg og hvordan jobber vi best i team?

Svært mange virksomheter opplever at både store og små team ikke fungerer og leverer optimalt. Heldigvis finnes det gode metoder både for å skape gode team, og for å hjelpe team som allerede er etablert - til å prestere bedre! Vigdis Lamberg er en av landets mest populære kurs- og foredragsholdere innen dette temaet. Hun har et skreddersydd kurs, som vil gi enhver organisasjon verdi og resultater - med én gang. Kurset er en blanding av analyse, foredrag og workshop med oppgaver. Vigdis bruker en anerkjent metode, som gjennom en unik spørreteknikk avdekker den enkeltes preferanser i sin jobb. Profilene tas inn i workshop-delen, der resultatene diskuteres med tanke på hvordan å forstå hverandre og samarbeide bedre.

Kurs med Vigdis Lamberg

Bygg fellesskap igjen - led så du lykkes!

Det sosiale fellesskapet på jobben har for mange blitt lidende under pandemien. Grip muligheten til å gjøre det du kan for å forsterke den sosiale tilhørigheten og bygge fellesskap igjen. tter at du har hatt teamet på dette kurset, vi du oppleve at du i økende grad utvikler dine medarbeidere fra en ”gruppe” til ”et presterende team”. At et team kjenner hverandres preferanser, har vist seg å være en suksessfaktor både for miljøet og for lederen som skal delegere. Å preferere betyr å foretrekke og en preferanse kan man i denne sammenheng kort definere slik: Det du mest sannsynlig vil foretrekke å gjøre når du kan velge helt fritt. Dersom du jobber på tvers av dine naturlige preferanser, tappes du for energi. Kunnskap om Jungs typologi gir nyttig selvinnsikt. Som leder får du et svært nyttig metodeverktøy som erfaringsmessig gir bedre samarbeidsklima og lavere konfliktnivå.

Hvordan utvikle en gruppe til et presterende team?

Teamkompasset og JTI preferanseprofil legger grunnlaget for enda bedre resultater gjennom økt forståelse for forskjellighet og mindre konflikter. Dette kurset øker din bevissthet på hvilke roller du og dine medarbeidere passer best til og sikrer optimal ressursutnyttelse i ditt team! Målgrupper: Ledergrupper, mellomledere og alle som ønsker egenutvikling og økt bevissthet på egen og andres preferanser som grunnlag for optimale beslutninger.

Unikt outplacementprogram: Fra jobbsøker til kompetanseselger

I et marked der kun en brøkdel av jobbene lyses ut er det brutalt å bli kastet inn i en hverdag som jobbsøker. Uavhengig av utdanning og erfaring, har alle stor nytte av støtte i overgangen fra et liv med kolleger, jobbidentitet, lønn på konto hver måned til en usikker tilværelse som jobbsøker. Forfatter av KARRIEREBOKEN, Vigdis Lamberg, har sammen med sitt team bistått over 10 000 personer over i nytt arbeid med metodene hun deler i boken. Vigdis skreddersyr effektive program til enkeltpersoner og virksomheter ved oppsigelser og nedbemanning. Man lærer om hvilke andre metoder som brukes for rekruttering når stadig færre jobber lyses ut. Teknikker for å komme i posisjon før jobbene lyses ut, hvordan du forbereder en telefonsamtale med mål om å få et møte får du også innblikk i. Skal du si opp folk - gi dem dette kurset! Det øker sjansen for ny jobb raskt.

2024 © Talerlisten AS