Imac Zambrana

Læring, kunnskap, menneske-maskin samspillet

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Imac Zambrana

Imac Zambrana holder foredrag om kunstig intelligens, med vekt på hva teknologien bør gjøre og hva vi mennesker bør gjøre i framtiden. Hun er en kognitiv utviklingsekspert som har viet sin tid til å forstå hvordan vi tilegner oss og bruker de unike ferdigheter vi har til å tenke, kommunisere og lære slik bare vi mennesker kan. Gjennom sine foredrag ønsker hun å bidra til å bygge opp menneskelige kapasiteter for fremtiden, samtidig som det bygges opp mer avansert teknologi. Hun holder foredrag om hvordan vi kan forberede oss på den teknologiske eksponentielle veksten og det nye arbeidslivet og utdanningsbehovene i framtiden.

Imac tar for seg menneskekomponenten i menneske+maskin-ligningen og forteller hvordan vi kan videreutvikle våre ressurser og bidra til en mer human-teknologisk integrering i framtiden. Imac har en doktorgrad i utviklingspsykologi og deler sin tid mellom undervisning som Førsteamanuensis ved UiO, en ny podcast som lanseres i 2023 om menneske-maskin samspill, og prosjekter knyttet til forskning, teknologi, talentutvikling og læring. Foredragene kan tilpasses din samling. Det er også mulighet for digitale foredrag.

Foto: Mikael Luksepp

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Imac Zambrana

Menneskelige ferdigheter for framtiden

I den siste tiden har det vært mye snakk om framtiden vår. AI-basert teknologi, og med tiden AGI, vil ta over mange av oppgavene vi trodde at vi var i en særegen posisjon til å utføre. Kappløpet om å bygge de mest effektive, komplekse og lønnsomme teknologiske løsninger har for lengst startet. Det er mindre søkelys på hvordan vi kan bygge opp menneskelige kapasiteter for fremtiden, utover de ferdighetene vi trenger for å utvikle og bruke teknologien. Dette er en utfordring som må fullt ut forstås og omfavnes. Bare da kan vi identifisere best mulige strategiske tiltak som kan omdannes til muligheter for alle. Dette foredraget har som formål å identifisere menneskelige kapasiteter og ferdigheter som vi bør ivareta og bygge opp og gi noen pekepinner på hvorfor og hvordan dette kan ha direkte betydning for forsamlingen.

Læring – dekryptert

Det sies at et kjært barn har mange navn. Mennesker har blitt kalt det sosiale dyret, det tenkende systematiske dyret og det symbolske dyret. Disse tre egenskapene, til å kommunisere, til å symbolsk representere og til å anvende regler er alle egenskaper som gjør oss i stand til å forstå, kommunisere og lære om vilkårlige nye ting på uendelige mange ulike detaljnivåer. Vi kan ta til oss kunnskap som allerede eksisterer eller være med på å skape ny kunnskap i samtid og for fremtiden. Dette foredraget blir en reise inn i dypet av menneskets unike evne til å ta til seg gammel og ny kunnskap. Dere vil også bli kjent med noen av våre begrensninger og hvilke ironiske, komiske, men også alvorlige følger disse kan få. Det finnes allikevel strategiske grep man kan gjøre for å kompensere for noen av manglene våre, som kan optimalisere læring hos både arbeidstakere og ledere.

Fra homo sapiens til homo sentient? Eller bare homo whatever?

Vi har plassert oss øverst på den evolusjonære rangstigen lenge nå. Stigen ble aldri trukket opp fordi den gikk aldri så langt ned at det var nødvendig. Det vi ikke forutså var at en annen stige ble konstruert over våre hoder, langt utenfor for vår rekkevidde. Vi kan trøste oss med at selv om de teknologiske løsningene som kommer framover vil overgå både våre fysiske og mentale kapasiteter, vil de aldri kunne sanse, føle og være oppmerksomme på seg selv og sine omgivelser slik vi kan. Spørsmålet er, spiller det egentlig noen rolle hva teknologien ikke kan, hvis det den kan overgår hva vi kan?

Kommunikasjon som intendert

Hva er god kommunikasjon? Hvordan kan man bli mer bevisst på sammenhengen mellom måten vi kommuniserer på og dens tilsiktede og utilsiktede virkninger? Det er mange psykologiske og sosiale drivkrefter som ligger til grunn for hva vi velger å kommunisere om eller ikke, hvordan vi kommuniserer, og hvordan budskapene deretter blir forstått og mottatt. I dette foredraget vil dere lære om alle disse komponentene og få noen tips som kan bidra til mer tilsiktet formidling og mindre utilsiktede lytteferdigheter.

2024 © Talerlisten AS