Ida Kjær

Lede og utvikle endringsdyktige organisasjoner

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Ida Kjær

Hvordan utvikle høyt presterende organisasjoner og team? Hvordan ta hensyn til individets behov, men samtidig sikre at vi når målene til organisasjonen? Ved å kombinere egen erfaring og forskning fra Google, Edmondson, Covey mf. holder Ida foredrag og kurs om endringsdyktighet, tillit, smidig (agile) transformasjon og den nye organisasjonsorden. Ida har podkasten Smidigpodden, parallelt jobber hun i DNB som business agility coach. Hun har tidligere vært konsulent i Deloitte. Ida har mye erfaring med å jobbe med organisasjoner og team i endring. Ambisjonen til Ida er å innføre en ny organisasjonsorden og måte å jobbe på, som passer dagens næringsliv og menneskene våre. Som en Smidigpodden-lytter sa: “Dere bidrar til å innføre en helt ny organisasjonsorden og måte å jobbe på. Det dere diskuterer hjelper oss å misjonere for framtiden og løfter fram nytt verktøy som passer for dagens næringsliv og forvaltning” Ida holder inspirerende og dagsaktuelle foredrag og kurs, fysisk og digitalt.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Ida Kjær

Tillit som konkurransefortrinn

Tillit og psykologisk trygghet har en sentral rolle i organisasjoner som evner å snu seg fort og være markedsledende. Gjennom å fokusere på medarbeidere vil organisasjoner få resultatene en ønsker, samtidig som en beholder kunnskapskapitalen i selskapet. Gjennom å snu oss til forskning kan vi se tydelige mønstre for hvordan vi burde utvikle slike organisasjoner og hva som kjennetegner dem. Hva kan dere gjør for å utvikle deres organisasjon i en slik retning?

Hvordan lykkes med smidig transformasjon

Hvordan kan dere egentlig lykkes med deres smidige transformasjon? Hva bør dere tenke på, og hva skiller klinten fra hveten? Burde dere bruke store rammeverk, eller burde dere lytte til ansatte? Gjennom dette foredraget vil dere få et helt nytt perspektiv på hva smidig faktisk er, hvordan dere kan starte, og hva som er rett for dere! Dette er en vitamininnsprøytning som virkelig inspirerer i en ellers komplisert reise.

Ledelse i 2022

Hvorfor må vi lede og motivere på en annen måte i 2022? Hva er det egentlig som har blitt så annerledes? I dette foredraget tar jeg dere med på en reise gjennom ledelse sin historie frem til i dag. Dere vil sitte igjen med et helt nytt perspektiv på hva ledelse faktisk er og hva det kan bli hos dere! Ikke bare er mitt perspektiv på ledelse bedre for de ansatte, men ledere selv opplever å få en mer inspirerende hverdag.

Hvordan skape endringsdyktige organisasjoner

Deler av nøkkelen til å være konkurransedyktig i 2022 handler om å være god på endring, men hva betyr egentlig det? Hvilke akser må vi jobbe i, og hvordan starter vi? I dette foredraget snakker jeg om hvordan kontinuerlig læring kan settes i system, hvordan vi skaper organisasjoner som lærer av feil gjennom tillit, og ikke minst hvordan vi bør organisere oss for å få de effektene vi ønsker.

Kurs med Ida Kjær

Hvordan lykkes med smidig transformasjon

Hvordan kan dere som organisasjon lykkes med deres smidige transformasjon? Gjennom dette kurset vil dere heve kunnskapen deres innenfor smidig, og dermed være rustet til å legge en tydelig plan for hvordan deres virksomhet kan bruke smidige prinsipper for å øke konkurransedyktigheten deres, samtidig som dere skaper en bedre arbeidsplass.

2024 © Talerlisten AS