Mette Hopsdal

Ekspert på Det Nye Arbeidslivet (DNA), relasjonsledelse og teambygging

Fra kr 40.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Mette Hopsdal

Er du klar til å ta din bedrift til nye høyder i det stadig skiftende landskapet av arbeidslivet? Da er Mette Hopsdal den inspirerende foredragsholderen du trenger!

Mette bringer med seg en unik kombinasjon av bred erfaring innen ledelse, kultur og menneskelig dynamikk. Som Norges første DNA-direktør (Det Nye Arbeidslivet), har Mette vært en drivkraft bak endringer i Ice Norge. Hun har vist veien for hvordan organisasjoner kan trives ved å sentrere seg rundt tillit og relasjoner.

Med et glødende engasjement og et glimt i øyet tar Mette deg med på en reise gjennom det nye arbeidslivet. Hun deler sin erfaringsbaserte og praktiske tilnærming til å navigere i dagens arbeidshverdag, med konkrete eksempler som treffer hjemme hos publikum.

Som Chief DNA Officer i NG Group, spiller Mette i dag en sentral rolle i å utvikle menneskene, kulturen og lederne i selskapet. Hun er en frontfigur i selskapets overgang mot en sirkulær økonomi og har en lidenskap for å skape en arbeidsplass der medarbeidere virkelig blomstrer.

Enten det er gjennom foredrag, workshops eller kurs, Mette er dedikert til å hjelpe organisasjoner med å bli attraktive arbeidsplasser som forstår og omfavner de nye driverne for suksess. Hun har bidratt inn i boken «Fremtidens Arbeidsliv», blir stadig invitert som gjest til ulike podcaster om arbeidslivet, ledelse, kultur og andre HR-relaterte tema – og holder kurs, workshops og foredrag for ulike deler av næringslivet.

Ikke gå glipp av sjansen til å lære av en ekspert som Mette Hopsdal – bestill et foredrag og få hennes inspirerende tanker om fremtidens arbeidsliv

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Mette Hopsdal

Det Nye Arbeidslivet (hva er det, og hvordan hente ut potensialet som ligger i det)

Arbeidslivet har gjennomgått store endringer, og det gjelder å henge med og tenke nytt for å holde seg relevant som arbeidsgiver. I dette foredraget går Mette gjennom de tingene det er viktigst å ha et bevisst forhold til, hun tar for seg endringer i både trender og forventinger til hva en god arbeidsplass i Det Nye Arbeidslivet skal være – og synliggjør alle mulighetene som ligger i denne såkalte nye normalen som de fleste av oss må forholde oss til. Alt settes i en kontekst dere vil kjenne igjen, og Mette gir dere mange konkete tips og innspill som kan tas med rett ut i deres egen arbeidshverdag.

Hvordan skape en attraktiv arbeidsplass (som vinner kampen om de beste hodene)

Folks forventninger til hva en god arbeidsplass er, har endret seg betraktelig. Bedrifter må jobbe annerledes for å gjøre seg relevant, og det er knallhard konkurranse om de beste hodene – eller om hoder i det hele tatt. I dette foredraget snakker Mette om hvordan dere sikrer at dere klarer å beholde og tiltrekke dere motiverte og dyktige medarbeidere som både kan og vil levere. Hun gir dere konkrete tips til hvordan nettopp dere vinner kampen om de medarbeiderne som vurderer deres arbeidsplass opp mot alle de andre. Vi lover at dere blir inspirerte til å ta opp kampen!

Arbeidsglede gjennom psykologisk trygghet (slik skaper dere høyt presterende team)

Det er en underkommunisert sannhet at de teamene som lykkes aller beste sammen og som presterer best, ikke handler om HVEM som er på teamet, men mer om HVORDAN de jobber sammen. I dette foredraget inspirerer Mette team og ledere til å prioritere å skape arbeidsglede gjennom psykologisk trygghet, og tar for seg hva dette egentlig betyr i praksis for hver av oss i en hektisk arbeidshverdag. Deler av dette foredraget kan også gjennomføres som workshop, hvor deltakerne blir direkte involvert.

Personal is the new professional (relasjonsledelse og teambygging)

Hvorfor er relasjoner så viktig på en arbeidsplass, og hva betyr dette egentlig for både trivsel og resultater? I dette foredraget tar Mette for seg viktigheten av å kunne skape gode og trygge relasjoner med andre på arbeidsplassen, enten du er leder, medarbeider eller kollega. Dette gjør hun med utgangspunkt i sitt jobbmotto – «Personal is the new professional». Vi tilbringer gjerne mer tid på jobben med kolleger enn vi gjør med de vi er glade i hjemme, og folk både trenger og krever å vite hvem de jobber med og hvem de jobber for. Å få folk til å bli kjent og kunne fungere sammen på arbeidsplassen krever igjen et grunnleggende nivå av såkalte «people skills». Bli inspirert og få innsikt i hvordan du og din arbeidsplass kan rigge dere for å lykkes gjennom fokus på relasjoner og relasjonskompetanse.

Å bygge kultur i en hybrid arbeidshverdag

Mange ledere lurer på om det går an å bygge en hensiktsmessig kultur når man ikke nødvendigvis arbeider fra samme sted. Å lede og bygge kultur på en god måte i en arbeidshverdag hvor folk sitter spredt krever mer av både ledere og medarbeidere, men er på ingen måte umulig så lenge man er bevisst, både vedørende hva man får, og hva man mister ved å arbeide såkalt hybrid. I dette foredraget, som også kan gjennomføres som en workshop, så tar Mette for seg nettopp fordeler og ulemper ved å jobbe sammen fra avstand, hvordan vi kan kompensere for ulempene, og hvordan vi gjennom økt bevissthet kan få maksimalt ut av en arbeidsform som stadig flere arbeidsplasser og medarbeidere må forholde seg til.

Kurs med Mette Hopsdal

Relasjonsledelse – å lykkes gjennom relasjoner

7 av 10 medarbeidere som slutter på en arbeidsplass, oppgir dårlig ledelse som en viktig grunn til at de slutter. Samtidig erfarer mange at når noe går i stå på arbeidsplassen, så handler det ofte om skjøre eller dårlige relasjoner mellom kolleger eller leder og medarbeider. På dette kurset hjelper Mette ledere å forstå hvorfor evnen til å skape relasjoner står så sentralt når man skal utøve lederskapet sitt og få folk med seg, hvordan kvaliteten på relasjoner henger sammen med både leveranser og resultater på jobben, og ikke minst – hvordan en leder kan øke sin relasjonskompetanse gjennom konkrete handlinger og tiltak. People skills, kommunikasjoner og relasjoner har kommet for å bli i arbeidslivet – la Mette hjelpe dere å lykkes gjennom å bli rå på relasjoner!

Slik skaper du en attraktiv arbeidsplass i Det Nye Arbeidslivet

Det Nye Arbeidslivet er her, og folks forventinger til hva en god arbeidsplass er har endret seg betraktelig. Bedrifter må jobbe annerledes for å gjøre seg relevant, og det er knallhard konkurranse om de beste hodene. Hvordan sikre at dere klarer å beholde og tiltrekke dere motiverte og dyktige medarbeidere som både kan og vil levere? I dette kurset gir Mette dere konkrete tips til hvordan dere vinner kampen om de medarbeiderne som vurderer deres arbeidsplass opp mot alle de andre. Dette kurset er for dere som jobber med menneskeaspektet på en arbeidsplass – enten i kraft av å være leder selv, å være leder for andre ledere, eller å jobbe innen Human Relations (HR) – og som har forstått at Det Nye Arbeidslivet krever nye måter å tenke på for å holde seg relevant som arbeidsgiver.

2024 © Talerlisten AS