Jan Abild

Jan Abild

Ledelse, utvikling, team og ytringsklima

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Jan Abild

Jan Abild holder foredrag om ytringsklima på jobben, motivasjon og arbeidskultur for ledere og medarbeidere. Han er en engasjerende og inspirerende foredragsholder som mestrer kunsten å formidle fagstoff og teori på en lettfattelig måte, krydret med historier og glimt i øyet.

Gjennom sine foredrag deler Jan verdifulle innsikter om hvordan man kan skape en positiv og støttende arbeidskultur preget av psykologisk trygghet, åpenhet, motivasjon og et sterkt ytringsklima.

Med sin lærer-bakgrunn evner Jan å forklare komplekse konsepter på en på en enkel og forståelig måte, og på den måten inspirerer og motiverer han både enkeltpersoner og grupper. Jan leverer ikke bare ord – han gir konkrete verktøy og teknikker som deltakerne kan implementere både i arbeidslivet og i sitt personlige liv.

Jan er til daglig rådgiver i kommunikasjonsbyrået Y Story, hvor han bistår bedrifter med å omdanne strategi til kultur gjennom bruk av historiefortelling, god kommunikasjon, eventer, opplæring og lederutvikling.

Foredrag kan tilpasses til din organisasjon og kan gjennomføres digitalt.

Hjemsted
Akershus
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Jan Abild

Ytringsklima - En forutsetning for godt samarbeid hvor alle bidrar med sin kompetanse

Hvorfor er et sterkt ytringsklima avgjørende for å skape et arbeidsmiljø preget av høy ytelse? Hva er de underliggende mellommenneskelige mekanismene som påvirker noen til å uttrykke sine meninger, mens andre velger å være tause? Dette foredraget tar for seg akkurat det – med en god dose praktiske tips, litt humor og noen relevante historier som krydder. Målet er å gi deg konkrete verktøy som kan gjøre kommunikasjonen og ytringsklimaet på jobben din bedre. Etter foredraget håper jeg at du drar hjem med noen triks i ermet og vet hvor du kan begynne for å styrke ditt ytringsklima.

Hvordan ledere påvirker motivasjon - 5 råd

Ledere kan noen ganger undervurdere sin rolle i å påvirke medarbeidernes motivasjon på arbeidsplassen. Dette foredraget tar for seg hva som egentlig skaper motivasjon, og gir deg fem råd for å være en bra leder. Med inspirerende historier og praktiske eksempler, får du innsikt i hva ledere kan gjøre for å få folk til å trives og yte sitt beste.

2024 © Talerlisten AS