Foredrag om Samarbeid

Halvor Haukerud

Inspirasjonsforedrag om endring, utvikling, kultur og medarbeiderskap

2024 © Talerlisten AS