Mads Bruun Høy

Samarbeid er den nye konkurransen

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Mads Bruun Høy

Mads er en av gründerne bak Æra, og leder for systeminnovasjon i selskapet. I 20 år har han arbeidet for systemendring for en bedre verden – en retning som oppstod midt mellom pappapermisjon i USA og verdenskriser med det oppvekkende spørsmålet: «Er jeg en del av problemet, eller løsningen?».

Mads vokste opp i Trondheim, og valgte sitt lokale, men også verdensanerkjente universitet, NTNU som første studievalg. Etter en bachelorgrad i psykologi gikk han videre til Kaospilotene i Danmark for å studere forretningsutvikling. Deretter førte veien tilbake til NTNU hvor han forsket på kreativitet i tverrfaglige teams. Da han tok meglerutdannelse i konfliktrådet ble Mads opptatt av prosess som løsning på intrikate problemer. Dette ble starten på hans nå lange karriere som innovasjonsrådgiver og -ekspert for landets største selskaper, som blant andre TINE, Ruter, Norsk Gjenvinning, Hafslund, AF-Gruppen og Telenor.

Mads er initiativtakeren til Floke: det tverrsektorielle innovasjonsprogrammet hvis mål er å løse våre store samfunnsutfordringer. Her inviteres aktører fra offentlig, privat og ideell sektor for å sammen skape nye samarbeidsmodeller og konsepter som for eksempel skal bidra til å redusere utenforskap, fjerne plast på avveie, finne morgendagens måltid, og verne om naturen i bruk. Slik systeminnovasjon er Mads store lidenskap. Han ble derfor ikke overraskende utpekt som én av åtte «Norwegian Entrepeneurs To Watch» under COP21 i 2015 av daværende direktør for Innovasjon Norge, Anita Traaseth.

Mads sitter ved siden av daglig arbeid i Æra og drift av Floke-programmet også i juryen for DOGAs «Merket for god design» for tredje året på rad, i tillegg til styret i det sirkulære selskapet Parkdressen og det naturnære reiselivsselskapet Ærli. Han har også revidert fagplaner i design thinking på Høyskolen Kristiania.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Mads Bruun Høy

Hvordan løser vi samfunnets mange floker?

Samfunnsutfordringer er komplekse, som floker. De kan ikke løses ved å dra hardt i kun én ende. Da blir bare problemet kun ytterligere komplekst. For å løse samfunnsutfordringer trenger vi helhetlige løsninger i flertall, med en strukturert tilnærming fra alle kanter og mange aktører involvert. Derfor fungerer tverrsektoriell systeminnovasjon. Jeg vil fortelle dere mer om hvordan og hvorfor ved å dele erfaringer fra over ti gjennomførte Floker og arbeid med tekstilbransjen, mobilitet, byggebransjen og motvirkning av utenforskap.

Fremtidens forretningsmodeller i byggebransjen

Bygg- anlegg- og eiendomsbransjen står for 40% av verdens utslipp, og anses å være en klimaversting. Slik trenger det ikke å være. Framtidens forretningsmodeller i byggebransjen vil spille en nøkkelrolle i både fortsettelsen og utbredelsen av sunne liv. Disse oppstår når vi bygger for en sirkulær økonomi, med regenerativ arkitektur og ut ifra nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller. Jeg vil vise hvordan dette kan gjennomføres helt realistisk sett, med innsikter og eksempler fra to byggfloker og et bransjestudie av dagens forretningsmodeller. I tillegg: et optimistisk blikk på hvilke muligheter som ligger i en bedre framtid med langt mindre utslipp, mindre avfall, høyere kvalitet og lengre levetid enn det dagens lineære praksis klarer å oppnå.

Null unge utenfor

En av vår tids største sosiale utfordringer er unge mennesker som havner i varig utenforskap. Dette skaper ikke bare store sosiale utfordringer for den enkelte, men koster også samfunnet stort. Det sies at én ungdom som faller utenfor koster 15-20 millioner årlig. Kan disse pengene i større grad investeres i forebyggende tiltak? I flere åpne innovasjonsprosjekter har jeg utforsket mulighetene for dette. Resultatene er konkrete forslag på systemendringer der privat, ideell og offentlig sektor jobber sammen om en felles nullvisjon for ungt utenforskap. I dette foredraget vil du høre om nøyaktig hvordan det lar seg gjøre, og hvilke effekter vi kan forvente oss i livene til våre barn, vår ungdom og de voksne for øvrig.

2024 © Talerlisten AS