Hege Brekke

Fra ambisjon til prestasjon

Fra kr 39.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Hege Brekke

Hege holder foredrag og kurs innen ledelse, selvledelse og endringsledelse. Hun har en masterutdanning innen ledelse og pedagogikk, med spesialisering innen prestasjonsutvikling, strategisk ledelse og selvledelse. Hun har lang erfaring både fra næringsliv og toppidrett.

Hege er mentaltrener i toppidretten, og har bistått ulike eliteserielag i både håndball og fotball. I dag er hun mental trener i Norges håndballforbund, samt bistår trenere, utøvere og dommere både i Norge og i utlandet. Hun er utdannet mindfulness-instruktør, og arrangerer «mindfitness» retreats og reiser til utlandet.

Hege brenner for å hjelpe individer og team med å fremme gode prestasjoner og skape arbeidsglede gjennom å fokusere på intervensjoner som bygger tillit, trygghet og robuste relasjoner. Hun er opptatt av hvordan læring skjer både på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Som pedagog er hun også opptatt læring. Hun har lang erfaring med undervisning, workshoper og kurs, samt erfaring med å være prosessveileder i større grupper. Hege er utdannet mindfulness- instruktør, og arrangerer retreats og reiser til utlandet. Gjennom bruk av mindfulnessøvelser, prinsipper fra mentaltrening og selvledelse bevisstgjør hun deltakerne til å utforske seg selv og egne handlingsmønstre.

Et foredrag med Hege Brekke er interessant og behagelig å høre på, og deltakerne sitter igjen med konkrete tips og verktøy som de kan ta med seg videre. Hege demonstrerte faglig dyktig på de fagområdene hun foreleser på, hun er profesjonell og tydelig. Hege får ofte gode tilbakemeldinger på sine leveranser, da foredragene er praktiske, engasjerende og interessante. Hun er trygg og tydelig i sin formidling. Hun brenner for å dele kunnskap, samt evner å formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måte. Hege styrer tiden godt, uten at det oppleves unaturlig eller stressende.

Fagekspert
Inspirator
Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Hege Brekke

Det du ikke har lært, men burde kunne

Dette er et foredrag med 10 konkrete tips som bygger viktige og nyttige evner og ferdigheter, både på arbeidsplassen og privat. I flere år har foredragsholder hjulpet mennesker og team med prestasjonsutvikling, selvledelse og mental trening. Utvikling kan i noen tilfeller handle om å "vikle seg ut" av et atferdsmønster som ikke er hensiktsmessig for deg. I dette foredraget vil foredragsholder komme med konkrete tips på hvordan du kan nå dine ambisjoner, samt skaffe deg gode vaner innen emnene selvledelse på arbeidsplassen, mental trening og personlig utvikling. Dette foredraget passer for alle som ønsker å lære om hvordan de kan gjøre små justeringer, for å være den beste versjonen av seg selv samt bygge opp egen robusthet i en hektisk hverdag.

Hvordan lede, slik at andre lar seg lede

Dette er et foredrag som handler om ledelse, robuste relasjoner, tillit og individuell trygghet Det snakkes mye om gruppepsykologisk trygghet i team, men lite om hvordan man kan utvikle individuell trygghet og tillit på arbeidsplassen. Tillit er noe du velger og gi, eller ikke. Trygghet er ferskvare, derfor trenger både ansatte og ledere å kjenne til hva som kjennetegner relasjoner som er robuste og bærekraftige, samt hvordan vi kan utvikle høykvalitetsforbindelser. Høykvalitetsforbindelser kjennetegnes i relasjoner der man evner å skape gjensidig positiv anerkjennelse og aktiv engasjement, og gjensidig tillit. I dette foredraget vil man få kjennskap til hvordan man kan etablere robuste relasjoner, samt bygge opp egen og andres robusthet Dette foredraget passer for alle som ønsker å reflektere rundt hvordan de kan bygge robuste relasjoner, tillit og individuell trygghet. Foredraget passer både for medarbeidere, mellomledere og toppledere.

Emosjonell smidighet - hvordan navigere egne følelser

Emosjonell smidig atferd handler også om å finne sin egen hvorfor i eget selvleder- og lederskap. Du lærer ulike teknikker for hvordan du kan trene opp «stimuli-respons» refleksen, slik at du utvikler en atferd som er i tråd med egne intensjoner og verdier. Du får innsikt i hvordan du kan identifisere de historiene du forteller til deg selv, samt hvordan du kan justere tankesett, motivasjon og vaner for å bli en smidigere utgave av deg selv. Dette foredraget passer for alle som ønsker å lære om hvordan de kan gjøre små justeringer, for å være den beste versjonen av seg selv. Foredraget passer både for medarbeidere, mellomledere og toppledere.

Hva kjennetegner velfungerende team

Det koster noe av oss individer, å arbeide i team. Vi må ta stilling til den rollen vi får eller tar, vi kjenner på sosial risiko i samhandling med andre, samt vi møter på motstand ved at vi ikke alltid kan få viljen vår. Dette er et foredrag om teamutvikling og teamarbeid. Foredraget tar for seg vanlige utfordringene med teamarbeid, samt belyser viktigheten av en strukturert prosess ved etablering av nye team. Du vil konkrete få tips og råd, samt lære hvordan du kan skape en teamkultur som fremmer gruppepsykologisk og individuell trygghet i teamet. Dette foredraget passer for alle som ønsker å lære om hvordan de kan utvikle velfungerende team og prestasjonsteam. Foredraget passer både for medarbeidere, prosjektledere, mellomledere og toppledere.

Styrkebasert ledelse som fremmer tillit og robuste relasjoner

I dette foredraget får du kjennskap til konkrete verktøy som gjør det enkelt å utøve av styrkebasert ledelse på alle. Leder som fokuserer på andres styrker har 2 ½ ganger større sannsynlighet for å skape motivasjon og engasjement, enn ledere som fokuserer på menneskers svakheter. Styrkebasert ledelse er lillesøsteren til tillitsbasert ledelse, og er en ledelsesform som passer ekstra godt hos kunnskapsmedarbeidere som motiveres av involvering, personlig vekst, intellektuell stimulering, samt i miljøer der produktivitet og gode prestasjoner er viktig. Dette foredraget passer for alle som ønsker å lære om hvordan de kan ledde andre styrkebasert, eller for de som ønsker konkrete verktøy innen det å veilede andre mennesker opp slik at de evner å være den beste versjonen av seg selv.

Talerlisten mener

Hege Brekke er oppdatert, engasjerende og tydelig. Hun setter seg grundig inn i oppdragsgivers virke og behov, og leverer solide og inspirerende foredrag, kurs og workshops med stor nytteverdi.

2024 © Talerlisten AS