Elin Nørve

Elin Nørve

Grunnlegger av Future Leaders

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Elin Nørve

Trender og «det nye næringslivet» – Hvordan kan næringslivet jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde talenter? Gjennom sin rolle i Future Leaders, hvor hun selv er Gründer, har Elin Nørve et sterkt faglig grunnlag å vise til. Future Leaders er ansvarlig for talent og lederutvikling i flere av landet største konserner, deriblant DNB og Storebrand. De jobber også med å støtte næringsliv i sin omstilling mot det nye næringslivet gjennom organisasjonsutvikling og kultur.

Videre har Nørve gjennom sin master på LSE i demokratiets fall, og sin rolle som “Head of partnerships and strategy for Europe” i Human Rights Foundation, en god forståelse for internasjonal politikk og makroøkonomiske trender. Denne bakgrunnen gir Nørve en unik evne til å 1) tolke globale trender og 2) kommunisere hvordan disse påvirker og vil påvirke næringslivet. Elin har blitt kåret som 30 under 30 av både DN og Nordic Business Forum.

Et foredrag med Elin gir innsikt i hvordan næringslivet må omstille seg for å henge med tiden, både for å vinne kundene, men også for å vinne de beste medarbeiderne

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Elin Nørve

Hvordan tiltrekke og beholde talent? Et foredrag om millennials og gen z

I 2025 vil 75% av arbeidstagere være fra millennials generasjonen. Denne generasjonen (særlig de yngste) tenker, opererer og jobber annerledes. For å beholde og tiltrekke talenter arbeidsgiver nødt til å forstå de nye behovene og tilpasse seg disse. I dette foredraget gir Elin Nørve en god introduksjon til hvem millennial generasjonen og gen z er på arbeidsplassen og hvordan næringslivet tiltrekker og beholder talent. I foredraget deler Nørve eksklusive tall og erfaringer fra Future Leaders som jobber med talentutvikling i flere av landets store konserner.

Status; verden. En gjennomgang av globale trender, og hvordan man som selskap kan tilpasse seg disse

Svekket tillit til globale institusjoner, høye forventninger rundt bærekraft, demokrati i fall og ønske om et næringsliv som tar verdi - standpunkt. I dette foredraget gir Nørve en introduksjon til noen av de største globale trendene verden opplever. Disse trendene påvirker forbrukere, markedet, ansatte og det er derfor viktig at ansatte og ledere forstår trendene og hvordan de påvirker kortsiktig og langsiktig strategi. Dette foredraget fungerer svært godt som en intro til en strategisamling eller et innledende foredrag på en konferanse da det effektivt setter scenen for strategiske og operasjonelle input.

Ledelse for det nye næringslivet

Arbeidslivet, markedet og organisasjonsstruktur er i endring. Future Leaders (gründet av Nørve) har spesialisert seg på leder og talentutvikling tilpasset dagens næringsliv. Selvledelse, agile team, relasjonell kompetanse og bærekraft står i fokus når de leverer lederutvikling i selskaper som DNB og Storebrand. I dette foredraget gir Nørve en introduksjon til deres funn og en gjennomgang i deres modell for selvledelse, ledelse og system-forståelse, tilpasset ledere som vil levere i det nye næringslivet.

Talerlisten mener

Elin er energisk, uredd og sjarmerende. Tross sin unge alder han hun utrettet mye, som hun forteller om med glød og entusiasme.

2024 © Talerlisten AS