«BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

Sikkerhetsrådgiver, snakker om forebygging av kriminalitet

Fra kr. 20.000,-

Send forespørsel Bli kontaktet

Om «BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

Han har pågrepet over 3000 butikktyver, han har avslørt flere hundre personer som har begått tyveri fra sin egen arbeidsplass. Bysheriffen kjenner godt kriminalitetsbildet næringslivet står i. Tyveri fra bedrifter er en utfordring, som må tas på største alvor. Å ha en velfungerende butikk med gode sikkerhetsrutiner, påvirker bunnlinjen positivt. Kundeopplevelsen på et kjøpesenter påvirkes om hverdagskriminalitet får et fotfeste. Du kan gjerne rope på politiet, men det mest effektive er når næringslivet selv tar problemstillingen på alvor. Foredragsholder Steinar Vadla Risa er grunder av vaktselskapet Vadla Trygghetsbyrå. Han har politifaglig bakgrunn fra forsvaret, og erfaring i svinnforebyggende arbeid gjennom de siste 25 år. Ønsker du kunnskap om svinnkompetanse som forebygger kriminalitet, avslører tyveri, råd og tips om sikkerhetsledelse, basert på et oppdatert kriminalitetsbilde? Da vil et engasjerende foredrag med Bysheriffen være et godt valg.

Foredrag med «BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

Kriminalitet utfordrer næringslivet.

Kan din bedrift bli utsatt for kriminalitet? Hvordan takler din bedrift om kriminalitet får fotfeste? Tema om kriminalitetsbildet vil skape debatt, fordi hverdagskriminalitet utfordrer næringslivet. Trygghet og trivsel betyr mye for kundeopplevelsen. Å skape en trygg handel er svært viktig for kunder, og medarbeidere . Ønsker du å forebygge den økonomiske belastning kriminalitet fører til? Sørg for god sikkerhetsledelse. Bysheriffen Steinar Vadla Risa gir et usminket bilde i sitt foredrag.

Kriminalitet påvirker omdømmet til et kjøpesenter, og et sentrumsområde.

Fokus på sikkerhet og trygghetstiltak er viktig for næringslivet. Å forebygge kriminalitet er noe gårdeiere og handelsnæring bør ta større ansvar for. Dagens politi og påtalemyndigheter strekker ikke til. Kriminalitet skader omdømmet, og påvirker lønnsomheten. Det er næringslivets motivasjon for å bidra. Får kriminalitet fotfeste har du et omdømmeproblem. Ta kontakt, så forteller Bysheriffen om trygghetstiltak som kan forebygge, og redusere kriminalitet for varehandelen.

Å ha en utro tjener i rekkene, er dårlig butikk.

Har du gode sikkerhetsrutiner, ansettelserutiner og kontrollrutiner? Det er viktige bestanddeler i svinnforebyggende arbeid. Tyveri og underslag utført av egne ansatte, er en utfordring som må tas på alvor. Svinn kan forkomme i flere ledd, uansett hva slags virksomhet du driver. Interne svinnkilder oppstår når bedriften har mangelfulle rutiner. Med «Svinnhjulet», som veileder forteller Steinar hvordan du kan avsløre svinnkilder med god svinnkompetanse. Vil du øke bunnlinjen i din bedrift?

Knivstikking, økt våpenbruk, og ungdomskriminalitet.

Vi leser og hører om hverdagskriminalitet, om mer fysisk vold blant barn og unge. I Oslo er det en dobling av knivstikkinger, og en markant økning andre steder i Norge. Trafikknutepunkt, tog, t-bane, busstasjoner, og kjøpesenter er spesielt utsatte. Gjør det noe med omdømmet? Hvordan påvirker det kundeopplevelsen? Hva bør næringslivet stille opp med? Hvilken strategi bør velges? Bysheriffen kommer med råd og tips om hvordan samhandling av ressurser kan gi økt trygghet og trivsel i et område.

"Brottsplats Nordstan – så ser vardagen ut" Et kjøpesenters mareritt.

Når massiv kriminalitet inntar et kjøpesenter får du et omdømmeproblem. Vi gjennomgår dokumentaren om Nordstan, et svensk kjøpesenter. Det er avisen Expressen som har kartlagt omfanget av kriminalitet, og intervjuet politi, ansatte, og kunder på senteret. "Jag hade inte velat att mitt barn sprang här, säger polismannen", "butiksägare har fått dödshot när han försökt stoppa snatterier, "Butiksanstellda blir sexuellt trakasserade". Trygghet kan forebygges! Kontakt Bysheriffen for mer informasjon.

Kurs med «BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

9 måter å redusere svinn.

Det er vår erfaring at de fleste bedrifter i varehandelen kan halvere svinnet med målrettet arbeid. Dette kan ha stor betydning for lønnsomheten. Svinn er tap av verdier som følge av butikktyveri, underslag eller dårlig sikkerhetsledelse. Svinn skyldes hovedsakelig manglende kompetanse, dårlige rutiner og kriminalitet. Vi benytter "Svinnhjulet" i opplæringen, og gjennomgår varens farefulle ferd gjennom bedriften. Hvordan redusere svinn og avsløre svinnkilde? Det kan læres på vårt kurs.

God service forebygger butikktyverier.

Vil du forhindre butikktyveri? Trenger dine medarbeidere ny kunnskap for å forebygge tyverier? Butikktyven er utspekulert i sin framferd. Bysheriffen viser hvilke metoder og hjelpemidler de bruker. Jo mer vi ser og hjelper kundene, desto mindre tyveri og svinn får bedriften. Oppmerksomhet er positivt overfor uærlige personer. De går. Ærlige folk setter pris på oppmerksomhet. De handler. Du får dobbelt opp: Mer salg – mindre tyverier. Vil du redusere, og forebygge butikktyverier? Ta kontakt.

Trene på uønskede situasjoner- konflikthåndtering - ranskurs

Vil du unngå at uønskede situasjoner kan bli en traumatisk påkjenning for dine medarbeidere? Å bli utsatt for ran og truede situasjonen er dessverre en del av det trusselbilde næringslivet har. De som arbeider i «frontlinjen» bør trene på ulike scenario. Det har en forebyggende effekt og bør inngå i bedriftens HMS arbeid. Gjennom praktiske øvelser og bruk av filmsnutter, får dine medarbeidere trening i å håndtere ulike konfliktsituasjoner. Ta kontakt med Steinar om din bedrift er i risikosonen.

«BySheriffen» – Steinar Vadla Risa har 6 vurderinger

Kristian Ruud

18. januar 2021

Strømmen Storsenter

6

Vi har engasjert Bysheriffen gjennom flere år som kursholder i svinnforebyggende arbeid. For oss som kjøpesenter er fokus på hvordan forebygge butikktyveri et stadig aktuelt tema. Pga av Covid 19 avholder vi nå kurset digitalt. Steinar har klart denne overgangen på en god måte. Han gir konkrete råd og tips som kan brukes i en hektisk hverdag. En fordel med digitalt svinnkurs er at butikkene på Strømmen Storsenter står fritt til å velge når svinnkurset skal gjennomgås. Det er positiv og vi håper det kan føre til at flere får kunnskap om hvordan takle butikktyveri i en hektisk butikkhverdag. Steinar er kunnskapsrik, og har mye erfaring fra retailbransjen. Bysheriffen anbefales!

Marthe Maria Aronsen

25. juni 2020

Strømmen Storsenter

6

Veldig lærerikt kurs som var spennende å følge med på, flink til å inkludere publikum/deltagere i samtalen.

Tony Mette Aamodt

4. desember 2018

Strømmen Storsenter

6

Steinar Vadla Risa har mye erfaring som han deler på en tydelig og inspirerende måte i sine kurs/ foredrag. Han er veldig dedikert i det han driver med, og hans engasjement smitter over på andre. Anbefales 🙂

Berit Uvaag

4. desember 2018

Strømmen Storsenter

6

Alltid like og nytting for alle og være på disse foredragene til Steinar med svinnforebyggende kurs. Han er alltid like engasjert og inspirerende. Anbefaler dette på det sterkeste 🙂

Dag Einar Solberg

8. desember 2016

Oasen Storsenter

5

Vi har brukt Steinar 2 år på rad som kurs- og foredragsholder for medarbeidere på senteret. Temaet har vært svinnforebygging. Han har stor kunnskap og mange eksempler å brukt når det gjelder dette området, og er meget engasjerende i sin stil. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre deltakere.

Jan Erik Hansen

28. november 2016

Securitas

6

Steinar er engasjerende, underholdene og morsom. Han har stor kunnskap om svinnforebyggende arbeid både eksternt og internt i bedrifter. Han kommer gjerne med gode råd på hvordan forbygge svinn ved hjelp av gode rutiner, ansettelsesprosesser og hva man bør gjøre dersom man har et stort svinnproblem. Han har god erfaring i å lære opp vektere som f eks skal gå sivilt på kjøpesenter og hva de skal se etter. Det samme gjelder ansatte i butikk dersom det kommer mistenkelige personer inn. Det er alt fra øye-kontakt og si hei, god kundeservice og til å se etter hvordan personen(e) oppfører seg i butikken. Steinar har gode eksempler fra egen erfaring som han gjerne deler og benytter i foredrag. Mange av eksemplene og erfaringene er meget gode, mens noen er mindre bra og til tider humoristiske. Uansett så er dette erfaringer alle kan ta lærdom av. Jeg kan trygt anbefale Steinar som foredragsholder dersom du ønsker et kunnskapsrikt foredrag om svinnbekjempelse og kriminalitet.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS