Talerlisten

Steinar Vadla Risa

Sikkerhetsrådgiver, snakker om forebygging av kriminalitet | Oslo

Pris / 45 min

NOK 13.000,- (eks. mva)

Pris / hel dag

NOK 22.000,- (eks. mva)

Veldedighet

50% rabatt

Engelsk

Nei

Beskrivelse

Steinar Vadla Risa er gründeren av vaktselskapet Vadla Trygghetsbyrå. Han har politifaglig bakgrunn fra forsvaret, og erfaring i svinnforebyggende arbeid gjennom de siste 25 år. Han er engasjert som sikkerhetssjef og trygghetsrådgiver, for flere bedrifter innenfor handelsnæring og er engasjert på flere av Norges største kjøpesentre. Steinar er klar og tydelig på viktigheten av en velfungerende butikkdrift. Han ser de positive egenskapene der hvor trygghet og trivsel er godt etablert. Steinar har en verktøykasse full av råd og tips på hvordan avdekke svinnkilder, og forebygge kriminalitet for næringslivet. Trygg handel og trygg lønnsomhet er stikkord, som dekker Steinar sitt kompetansefelt godt. Engasjerende og inspirerende foredrag, sier flere tilhørere. Klar tale, tydelig, motiverende mener andre. Det er noen av de hyggelige tilbakemeldinger Steinar får.

Foredrag

Kriminalitet utfordrer næringslivet.

Skal du ha ledersamling eller gjennomføre et «kick off»? Vil du vite hvordan du best kan forebygge kriminalitet mot din bedrift? Tema om kriminalitetsbildet vil skape debatt, fordi hverdagskriminalitet utfordrer næringslivet. Trygghet og trivsel betyr mye for kundeopplevelsen. Å skape en trygg oase for kunder, og medarbeidere er svært viktig. Ønsker du å forebygge den økonomiske belastning kriminalitet fører til? Ta kontakt, så vil Steinar gi et usminket bilde.

Er Norske kjøpesenter en søndagsskole i forhold til de svenske?

Egner seg godt for ledere innenfor handel, eiendom, hotell og byutvikling. Bør næringslivet ta større ansvar for myndighetenes mangel på organisering, prioritering og metodevalg i kriminalitetsbekjempelsen? Gårdeiere får redusert husleien når kriminelle overtar gatestubber, kvartal og sentrale byområder. Kjøpesenterbransjen kjemper om de lojale og lokale kundene. Vil du vinne kampen i ditt lokalmiljø? Ta kontakt, så forteller Steinar hvilke tiltak som bør gjennomføres.

Å ha en utro tjener i rekkene, er dårlig butikk.

Tema svinnforebyggende arbeid med fokus på interne svinnkilder. Svinn kan forkomme i flere ledd, uansett hva slags virksomhet du driver. Gode sikkerhetsrutiner, ansettelsesrutiner og god sikkerhetsledelse er å foretrekke. Steinar erfarer at ansatte stjeler fra sin arbeidsplass, og begår underslag. Med «Svinnhjulet», som veileder forteller Steinar hvordan avdekke svinnkilder. Årsaker kan være administrativ, slurv eller kriminalitet. Kontakt Steinar, om økt lønnsomhet er målet.

God service forebygger butikktyverier.

Fokus på butikktyveri og hvordan redusere slike episoder. Kriminelle er utspekulerte. Steinar viser hvilke metoder de bruker. Dine medarbeidere drilles i hvordan forhindre butikktyveri. Med fokus på salgsflaten og bruk av «svinnkart» viser Steinar hvordan dette skal gjøres i praksis. Kunnskaper om håndtering av svinnkilder vil i tillegg skape gode holdninger og engasjement for medarbeidere i handelsnæringen. Vil du gi din bedrift den nødvendige kompetansen for å lykkes?

Trene på uønskede situasjoner- konflikthåndtering.

For ledere og medarbeidere, som arbeider i «frontlinjen» hvor ran og truede situasjonen kan oppstå. Å bli utsatt for uønskede situasjoner kan bli en traumatisk påkjenning. Å trene på ulike situasjoner har en forebyggende effekt og bør inngå i bedriftens HMS arbeid. Gjennom praktiske øvelser og bruk av filmsnutter, får ledere og medarbeidere trening i å håndtere ulike konfliktsituasjoner. Ta kontakt med Steinar om din bedrift er i risikosonen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Steinar Vadla Risa har 2 vurderinger

Dag Einar Solberg

8. desember 2016

Oasen Storsenter

5

Vi har brukt Steinar 2 år på rad som kurs- og foredragsholder for medarbeidere på senteret. Temaet har vært svinnforebygging. Han har stor kunnskap og mange eksempler å brukt når det gjelder dette området, og er meget engasjerende i sin stil. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre deltakere.

Jan Erik Hansen

28. november 2016

Securitas

6

Steinar er engasjerende, underholdene og morsom. Han har stor kunnskap om svinnforebyggende arbeid både eksternt og internt i bedrifter. Han kommer gjerne med gode råd på hvordan forbygge svinn ved hjelp av gode rutiner, ansettelsesprosesser og hva man bør gjøre dersom man har et stort svinnproblem. Han har god erfaring i å lære opp vektere som f eks skal gå sivilt på kjøpesenter og hva de skal se etter. Det samme gjelder ansatte i butikk dersom det kommer mistenkelige personer inn. Det er alt fra øye-kontakt og si hei, god kundeservice og til å se etter hvordan personen(e) oppfører seg i butikken. Steinar har gode eksempler fra egen erfaring som han gjerne deler og benytter i foredrag. Mange av eksemplene og erfaringene er meget gode, mens noen er mindre bra og til tider humoristiske. Uansett så er dette erfaringer alle kan ta lærdom av. Jeg kan trygt anbefale Steinar som foredragsholder dersom du ønsker et kunnskapsrikt foredrag om svinnbekjempelse og kriminalitet.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2017 Talerlisten AS