«BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

Sikkerhetsrådgiver, snakker om forebygging av kriminalitet

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om «BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

Han har pågrepet over 3500 butikktyver, avslørt flere hundre personer som har begått tyveri fra sin egen arbeidsplass. Bysheriffen kjenner godt de utfordringer som kriminalitet kan påføre næringslivet. Tyveri fra bedrifter øker og bør tas mer på alvor. Gode sikkerhetsrutiner, påvirker bunnlinjen positivt. Økt lønnsomhet er målet med Fokus På Svinn, men det krever egeninnsats og tydelig strategi. Kundeopplevelsen på et kjøpesenter påvirkes om hverdagskriminalitet får fotfeste. Du kan gjerne rope på politiet, men mest effektive er når næringslivet selv tar problemstillingen på alvor. Foredragsholder Steinar Vadla Risa er grunder av vaktselskapet Vadla Trygghetsbyrå. Han har politifaglig bakgrunn fra forsvaret, og erfaring i svinnforebyggende arbeid gjennom de siste 25 år. Ønsker du å tilføre din organisasjon kunnskap, som gir svinnkompetanse, forebygger kriminalitet, avslører tyveri, og oppdatert sikkerhetsledelse❓ Da vil et engasjerende foredrag med Bysheriffen være et godt valg 😎

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med «BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

⚡ Kriminalitet utfordrer næringslivet.

Kan din bedrift bli utsatt for kriminalitet? Hvordan takler din bedrift om kriminalitet får fotfeste? Tema om kriminalitetsbildet vil skape debatt, fordi hverdagskriminalitet utfordrer næringslivet. Trygghet og trivsel betyr mye for kundeopplevelsen. Å skape en trygg handel er svært viktig for kunder, og medarbeidere . Ønsker du å forebygge den økonomiske belastning kriminalitet fører til? Sørg for god sikkerhetsledelse. Bysheriffen Steinar Vadla Risa gir et usminket bilde i sitt foredrag.

⚡ Kriminalitet påvirker omdømmet til et kjøpesenter.

Fokus på sikkerhet og trygghetstiltak er viktig for næringslivet. Å forebygge kriminalitet er noe gårdeiere og handelsnæring bør ta større ansvar for. Dagens politi og påtalemyndigheter strekker ikke til. Kriminalitet skader omdømmet, og påvirker lønnsomheten. Det er næringslivets motivasjon for å bidra. Får kriminalitet fotfeste har du et omdømme problem. Ta kontakt, så forteller Bysheriffen om trygghetstiltak som kan forebygge, og redusere kriminalitet for varehandelen.

⚡ Tyveri er dårlig butikk.

Har du gode sikkerhetsrutiner, ansettelserutiner og kontrollrutiner? Det er viktige bestanddeler i svinnforebyggende arbeid. Tyveri og underslag utført av egne ansatte, er en utfordring som må tas på alvor. Svinn kan forkomme i flere ledd, uansett hva slags virksomhet du driver. Interne svinnkilder oppstår når bedriften har mangelfulle rutiner. Med «Svinnhjulet», som veileder forteller Steinar hvordan du kan avsløre svinnkilder med god svinnkompetanse. Vil du øke bunnlinjen i din bedrift?

⚡ Knivstikking, økt våpenbruk, og ungdomskriminalitet.

Vi leser og hører om hverdagskriminalitet, om mer fysisk vold blant barn og unge. I Oslo er det en dobling av knivstikkinger, og en markant økning andre steder i Norge. Trafikknutepunkt, tog, t-bane, busstasjoner, og kjøpesenter er spesielt utsatte. Gjør det noe med omdømmet? Hvordan påvirker det kundeopplevelsen? Hva bør næringslivet stille opp med? Hvilken strategi bør velges? Bysheriffen kommer med råd og tips om hvordan samhandling av ressurser kan gi økt trygghet og trivsel i et område.

📢 Tyveri på timeplanen.

Alt for mange tenåringer stjeler før de debuterer og eksperimenterer med «voksne ting». Det er min ærbødige påstand etter et langt liv med å fakke butikktyver. Jeg har pågrepet tusenvis av tenåringer som ikke skjønner forskjellen av mitt og ditt. På skolen lærer de mye, men lite om konsekvensene av å stjele, eller å kjøpe tyvgods. Tyveri på timeplanen er et foredraget som er godt egnet for elever i skolen, men også foreldre har noe å lære. Kunnskap om konsekvenser har en oppdragende effekt.

Kurs med «BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

⚡ Hvordan avsløre svinnkilder.

Det er min erfaring at de fleste bedrifter i varehandelen kan halvere svinnet med målrettet arbeid. Dette kan ha stor betydning for lønnsomheten. Svinn er tap av verdier som følger av butikktyveri, underslag eller dårlig sikkerhetsledelse. Svinn skyldes hovedsakelig manglende kompetanse, dårlige rutiner og kriminalitet. Jeg benytter "Svinnhjulet" i opplæringen, og gjennomgår varens farefulle ferd gjennom bedriften. Hvordan redusere svinn og avsløre svinnkilde❓ Det kan læres på vårt kurs.

📢 God service forebygger butikktyverier.

Vil du forhindre butikktyveri ❓ Trenger dine medarbeidere ny kunnskap for å forebygge tyverier? Butikktyven er utspekulert i sin framferd. Bysheriffen viser hvilke metoder og hjelpemidler de bruker. Jo mer vi ser og hjelper kundene, desto mindre tyveri og svinn får bedriften. Oppmerksomhet er positivt overfor uærlige personer. De går. Ærlige folk setter pris på oppmerksomhet. De handler. Du får dobbelt opp: Mer salg – mindre tyverier. Vil du redusere, og forebygge butikktyverier? Ta kontakt.

⚡ Trene på uønskede situasjoner- konflikthåndtering - ranskurs

Vil du unngå at uønskede situasjoner kan bli en traumatisk påkjenning for dine medarbeidere ❓ Å bli utsatt for ran og truede situasjonen er dessverre en del av det trusselbilde næringslivet har. De som arbeider i «frontlinjen» bør trene på ulike scenario. Det har en forebyggende effekt og bør inngå i bedriftens HMS arbeid. Gjennom praktiske øvelser og bruk av filmsnutter, får dine medarbeidere trening i å håndtere ulike konfliktsituasjoner. Ta kontakt med Steinar om din bedrift er i risikosonen.

2024 © Talerlisten AS