Tema: Konflikthåndtering

Paul Smines

Paul Smines

Rådgiver innen krisehåndtering og beredskapsplanlegging

Jan Wiese

Ledelse, læring og bedre samspill på jobben

2019 © Talerlisten AS