Hedvig Rognerud

Respekt, samhandling og bevisst språk

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Hedvig Rognerud

Hedvig Rognerud holder foredrag og kurs om trygg og tydelig ledelse og respektfull samhandling, både alene og sammen med arbeidsrettsadvokat Kari Bergeius Andersen.

Hedvig har en raus og tillitsskapende tilnærming, og byr på varm humor og dypt alvor i sine foredrag. Hun har lang erfaring som leder, DNCF executive coach, skribent, bedriftsrådgiver og fra HR og bedriftshelsetjeneste, og arbeider nå som forretningsutvikler hos Fossekall AS på Lillehammer.

Hun er spesielt opptatt av samarbeidsrelasjoner, og hvorfor det oppleves så krevende å bevare et godt samarbeidsklima over tid. Til foredragene tar hun med seg relevante historier knyttet til respekt, samhandling og konflikthåndtering, kombinert med konkrete verktøy som legger grunnlaget for sunne meningsutvekslinger og økt gjennomføringskraft.

For som hun sier: «Det eneste jeg fikk ut av fysikktimene på videregående, er at det er friksjon som gir framdrift.»

Hedvig er fast skribent hos magasinet tilt.work, og bidrar jevnlig med fagartikler under fanen «språk og ledelse».

Hjemsted
Innlandet
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Hedvig Rognerud

Respekt - nøkkelen til bedre samhandling på jobben

Ordet respektere kommer av «re» og «spektere», som betyr å se en gang til. Atferd som ved første øyekast framstår underlig, kan gjennom å se en gang til gi dypere mening. Kanskje er det ikke reaksjonen som er unormal, det vi opplever kan like gjerne være en normal reaksjon på en unormal situasjon. Har vi denne grunninnstillinga til folk rundt oss, kan vi forebygge konflikter på mange nivå.

To generasjoner og ett tuntre - Hvor vanskelig kan det være?

Endringsledelse i et generasjonsperspektiv. Hva gjør vi når den gode viljen ikke er nok, og gjensidig avhengighet gjør at uenighet får store konsekvenser? Foredrag om risikofaktorer og gode samhandlingsverktøy for familiebedrifter, gårdsbruk, ved tilleggsnæring på gård, generasjonsskifte m.m. Artikkel i fagbladet Buskap om temaet: https://www.buskap.no/issue/2019/4/m-2205/_Hvor_vanskelig_kan_det_vre?

Hvorfor gjør vi ikke det vi ble enige om?

Har du opplevd å sitte i møter der det blir tatt valg og fordelt ansvar, for så å oppdage at etterpå skjer det ingenting av det dere avtalte?? NADA! Men hvordan vet du at dere faktisk var enige? Eller at alle fikk med seg hva de selv skulle bidra med? I dette foredraget får du tips som gjør det enklere å gå fra beslutning til handling, verktøy som ved aktiv bruk vil styrke gjennomføringskraften på din arbeidsplass.

Det var ikke det jeg sa!

"Og ihvertfall ikke det jeg mente!" Bevissthet rundt språk som verktøy for å bygge tillit, redusere misforståelser og dempe konfliktnivået. Hvordan virker ordene vi velger på mottakeren, og i hvor stor grad har vi selv tatt et bevisst valg? Hvordan oppleves det å få høre svar som: "Jeg beklager at du tok deg nær av det jeg sa."? Språket vårt har en sterk kraft i seg, og det er opp til oss selv å forvalte denne kraften klokt.

Verdien av forskjellighet

Et foredrag om verdien av forskjellighet, og hvordan dra veksler på at et team består av ulike personer. Hva hvis vi vi forsto mer av hverandres atferd, og hva den enkelte styrer etter? I hverdagen er vi avhengige av å kommunisere med forskjellige mennesker for å nå mål og oppnå en effektiv samhandling. Dette krever innsikt, både om oss selv og menneskene vi skal kommunisere med – hva er det som tapper og hva er det som gir oss energi? Forskjellighet er ikke feil, det er bare forskjellig.

Kurs med Hedvig Rognerud

Hvorfor gjør vi ikke det vi blir enige om?

Verktøy for økt samhandling i team, og bedre selvinnsikt for den enkelte. Vi jobber oss gjennom fem sentrale atferdstrekk som styrker bygging av et godt sammensatt og effektivt team. Sentrale elementer: - Kartlegging ved start og effektmåling ved slutt - 5 atferdstrekk i et velfungerende team: tillit, produktiv konflikt, forpliktelse, ansvarliggjøring og mål.

Når vi holder mer enn vi lover (Excelling at Customer Centricity)

EEC er et program utviklet av den internasjonale reiselivsorganisasjonen HSMAI. Vi setter kundeopplevelsen i fokus i alle ledd av organisasjonen slik at alle, fra styret til front desk, drar i samme retning og jobber sammen for å oppnå de beste kunde- og brukeropplevelsene. Vi jobber med: - Tillit - Nøkkelpunkter for god kundeservice - Bedriftskultur - Intern og ekstern kommunikasjon - Hvordan gjøre misfornøyde kunder til ambassadører - Målinger eksternt og internt

Mellomlederen- uriaspost eller den store forskjellen?

Mellomlederen er en nøkkelressurs i både private og offentlige virksomheter, og vil gjennom sin rolleforståelse og atferd ha stor påvirkningskraft på arbeidsmiljø, nærvær, produksjonflyt og bunnlinje. Men det forutsetter kunnskap om og bevissthet rundt spillereglene i arbeidslivet, sin egen lederstil, mandat og handlingsrom i mellomlederollen og nyttige verktøy for å ta dette handlingsrommet i bruk.

Talerlisten mener

Hedvig Rognerud har lang og variert livserfaring og erfaring fra ulike lederjobber og rådgivningsoppdrag. Som formidler skaper hun trygghet og tillit, og åpner opp for dialog og refleksjon. Hennes metode og person passer spesielt godt til kurs og workshop med ledergrupper.

2024 © Talerlisten AS