Hedvig Rognerud

Respekt, samhandling og bevisst språk

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Hedvig Rognerud

Hedvig Rognerud holder foredrag og kurs om ledelse, endringsledelse og konstruktiv samhandling. Hennes grunntanke er at gjensidig respekt skaper tillit og forhindrer konflikter. Hedvig har en raus og tillitsskapende tilnærming, og byr på varm humor og dypt alvor. Hun har lang erfaring som leder, coach, skribent, bedriftsrådgiver og fra HR, og arbeider nå som forretningsutvikler hos Fossekall AS på Lillehammer. Hun er spesielt opptatt av menneskemøter og samarbeidsrelasjoner, og hvorfor det oppleves så krevende å bevare et godt samarbeidsklima over tid. Til foredragene tar hun med seg ei stor verktøykasse med personlige historier knyttet til respekt, samhandling og konflikthåndtering, kombinert med konkrete verktøy som legger grunnlaget for sunne meningsutvekslinger og økt gjennomføringskraft. For som hun sier: «Det eneste jeg fikk ut av fysikktimene på videregående, er at det er friksjon som gir framdrift.» Du kan lese mer om Hedvig sine tanker hos tilt.work.

Foredrag med Hedvig Rognerud

Respekt - nøkkelen til bedre samhandling på jobben

Ordet respektere kommer av «re» og «spektere», som betyr å se en gang til. Atferd som ved første øyekast framstår underlig, kan gjennom å se en gang til gi dypere mening. Kanskje er det ikke reaksjonen som er unormal, det vi opplever kan like gjerne være en normal reaksjon på en unormal situasjon. Har vi denne grunninnstillinga til folk rundt oss, kan vi forebygge konflikter på mange nivå.

To generasjoner og ett tuntre - Hvor vanskelig kan det være?

Endringsledelse i et generasjonsperspektiv. Hva gjør vi når den gode viljen ikke er nok, og gjensidig avhengighet gjør at uenighet får store konsekvenser? Foredrag om risikofaktorer og gode samhandlingsverktøy for familiebedrifter, gårdsbruk, ved tilleggsnæring på gård, generasjonsskifte m.m. Artikkel i fagbladet Buskap om temaet: https://www.buskap.no/issue/2019/4/m-2205/_Hvor_vanskelig_kan_det_vre?

Hvorfor gjør vi ikke det vi ble enige om?

Har du opplevd å sitte i møter der det blir tatt valg og fordelt ansvar, for så å oppdage at etterpå skjer det ingenting av det dere avtalte?? NADA! Men hvordan vet du at dere faktisk var enige? Eller at alle fikk med seg hva de selv skulle bidra med? I dette foredraget får du tips som gjør det enklere å gå fra beslutning til handling, verktøy som ved aktiv bruk vil styrke gjennomføringskraften på din arbeidsplass.

Det var ikke det jeg sa!

"Og ihvertfall ikke det jeg mente!" Bevissthet rundt språk som verktøy for å bygge tillit, redusere misforståelser og dempe konfliktnivået. Hvordan virker ordene vi velger på mottakeren, og i hvor stor grad har vi selv tatt et bevisst valg? Hvordan oppleves det å få høre svar som: "Jeg beklager at du tok deg nær av det jeg sa."? Språket vårt har en sterk kraft i seg, og det er opp til oss selv å forvalte denne kraften klokt.

Verdien av forskjellighet

Et foredrag om verdien av forskjellighet, og hvordan dra veksler på at et team består av ulike personer. Hva hvis vi vi forsto mer av hverandres atferd, og hva den enkelte styrer etter? I hverdagen er vi avhengige av å kommunisere med forskjellige mennesker for å nå mål og oppnå en effektiv samhandling. Dette krever innsikt, både om oss selv og menneskene vi skal kommunisere med – hva er det som tapper og hva er det som gir oss energi? Forskjellighet er ikke feil, det er bare forskjellig.

Kurs med Hedvig Rognerud

Hvorfor gjør vi ikke det vi blir enige om?

Verktøy for økt samhandling i team, og bedre selvinnsikt for den enkelte. Vi jobber oss gjennom fem sentrale atferdstrekk som styrker bygging av et godt sammensatt og effektivt team. Sentrale elementer: - Kartlegging ved start og effektmåling ved slutt - 5 atferdstrekk i et velfungerende team: tillit, produktiv konflikt, forpliktelse, ansvarliggjøring og mål.

Når vi holder mer enn vi lover (Excelling at Customer Centricity)

EEC er et program utviklet av den internasjonale reiselivsorganisasjonen HSMAI. Vi setter kundeopplevelsen i fokus i alle ledd av organisasjonen slik at alle, fra styret til front desk, drar i samme retning og jobber sammen for å oppnå de beste kunde- og brukeropplevelsene. Vi jobber med: - Tillit - Nøkkelpunkter for god kundeservice - Bedriftskultur - Intern og ekstern kommunikasjon - Hvordan gjøre misfornøyde kunder til ambassadører - Målinger eksternt og internt

Mellomlederen- uriaspost eller den store forskjellen?

Mellomlederen er en nøkkelressurs i både private og offentlige virksomheter, og vil gjennom sin rolleforståelse og atferd ha stor påvirkningskraft på arbeidsmiljø, nærvær, produksjonflyt og bunnlinje. Men det forutsetter kunnskap om og bevissthet rundt spillereglene i arbeidslivet, sin egen lederstil, mandat og handlingsrom i mellomlederollen og nyttige verktøy for å ta dette handlingsrommet i bruk.

Talerlisten mener

Hedvig Rognerud har lang og variert livserfaring og erfaring fra ulike lederjobber og rådgivningsoppdrag. Som formidler skaper hun trygghet og tillit, og åpner opp for dialog og refleksjon. Hennes metode og person passer spesielt godt til kurs og workshop med ledergrupper.

Hedvig Rognerud har 5 vurderinger

Karin Berner

14. desember 2021

Universitetet i Stavanger, Institutt for barnehagelærerutdanning

6

Vi var så heldige å ha Hedvig med oss som foredragsholder på vårt administrasjons seminar på Universitetet i Stavanger, Institutt for barnehagelærerutdanning. Vi satte stor pris på tiden Hedvig brukte i forkant av seminaret for å få innsyn i hva vi ønsket fokus på knyttet til vårt arbeid med veiledning og støtte til våre studenter. Foredraget var derfor skreddersydd til oss og utbyttet var stort. Diskusjonene både under og etter foredraget blir nå brukt som grunnlag for det videre arbeidet med å nå ut til studentene, noe som det er ekstra stort behov for i disse tider hvor de opplever ensomhet bak pc skjermene sine. Vi anbefaler Hedvig på det aller sterkeste!

Ellen Harris Utne

23. oktober 2019

Brystkreftforeningen

6

Brystkreftforeningen har brukt Hedvig til motivasjonspresentasjon på vårt Landsmøte. Etterpå arrangerte hun et Styreseminar for vårt nyvalgte styre over en hel helg, med mye godt innhold og teknikker for å sveise oss sammen. Sekretariatet har også brukt henne på en personaldag med teambuilding. Hedvig er en foredragsholder og veileder innen forskjellige temaer som vi i Brystkreftforeningen vil anbefale på det varmeste. Hun har en evne til å se hvor skoen trykker og legger opp sine sessions deretter. Vi vil nok bruke henne igjen.

Mari Stenersen

30. september 2019

Tine Rådgiving

5

Vi har brukt Hedvig i en teamutviklingsprosess som gikk over nesten ett år og opplevde Hedvig som meget engasjert, godt forberedt og utfordrende under hele prosessen. Flink til å se enkeltmennesket og fokus på hvordan hver teamdeltager kan utvikle seg selv sammen med sine kollegaer til å bli et velfungerende team. Anbefales.

Astrid Simengård

19. september 2019

Landbruksråd Innlandet

5

Vi har brukt Hedvig som foredragsholder under Landbrukshelga 2019, ei helg der vi samler bønder fra hele Innlandet. Temaet var samlivet på en gard, et komplekst, men uhyre viktig tema. Hedvig kom med gode og konstruktive eksempler iblandet forskning. Dette gjorde foredraget faglig godt og pedagogisk lett. Kan anbefales.

Simen Bjørgen

11. september 2019

Kulturminnefondet

6

Dette er ein foredragsholder som eg trygt kan anbefale. I mitt arbeid som direktør i Kulturminnefondet har eg erfart at vi har fått eit stort fagleg utbytte av hennar kompetanse innan coaching, leiarutvikling og teambuilding.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS