Tema: Historiefortelling

Torunn Meyer

Skuespiller, snakker om presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk

2018 © Talerlisten AS