Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Foredrag om Historiefortelling

En god historie blir husket. Samtidig er det essensielt at historien formidles på en best mulig måte. Hva skiller en god og en dårlig historie? Talerlisten formidler en rekke erfarne historiefortellere med ulik bakgrunn; forfattere, kommunikasjonsrådgivere, taleskrivere, innholdsskapere og konferansierer. Felles for alle foredragsholderne er at de vet hva som skal til for å få oppmerksomhet og bli forstått! Se vårt utvalg og bestill idag.

Torunn Meyer

Skuespiller, snakker om presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk

Bår Stenvik

Forfatter og journalist som skriver og snakker om samfunn, forskning og populærkultur

2020 © Talerlisten AS