Foredrag om Historiefortelling

En god historie blir husket. Samtidig er det essensielt at historien formidles på en best mulig måte. Hva skiller en god og en dårlig historie? Talerlisten formidler en rekke erfarne historiefortellere med ulik bakgrunn; forfattere, kommunikasjonsrådgivere, taleskrivere, innholdsskapere og konferansierer. Felles for alle foredragsholderne er at de vet hva som skal til for å få oppmerksomhet og bli forstått! Se vårt utvalg og bestill idag.

Troels Mathisen

Motivator: Utfordrer hvordan du ser på og står i endring

Bår Stenvik

Forfatter og journalist som skriver og snakker om samfunn, forskning og populærkultur

2024 © Talerlisten AS