Foredrag om Podcast og radio

Bår Stenvik

Forfatter og journalist som skriver og snakker om samfunn, forskning og populærkultur

Erik Hanøy

Snakker om endring, arbeidsglede, motivasjon

2020 © Talerlisten AS