Foredrag om Podcast og radio

Podkast er en mediekanal  i sterk vekst. Bare det siste året har stadig flere oppdaget denne kanalen. Podkast er et effektivt kommunikasjonsgrep som kan gi svært gode resultater. Bedrifter eller privatpersoner styrer selv innholdet som formidles. Vinklingen i samtalene åpner for både kreativitet, humor og personlighet. Utforsk foredragsholderne på Talerlisten som produserer podkast og kan dele nyttige råd og tips.

Elaine Bloom

Karriereveileder, gründer, pedagog, konferansier

2023 © Talerlisten AS