Talerlisten

Elaine Bloom

Karriereveileder, faglærer, foredragsholder | Akershus

Pris / 45 min

NOK 14.500,- (eks. mva)

Pris / hel dag

NOK 40.000,- (eks. mva)

Engelsk

Ja

Beskrivelse

Elaine Bloom driver eget selskap, er utdannet både pedagog, coach, og tar en master i karriereveiledning. Hun hun solid erfaring fra bl.a. arbeid med omstilling, karriereveiledning, ledelse, teambuilding, salg, og service. Hun er også en erfaren konferansier og foredragsholder. Elaine jobber også som faglærer med ansvar for mental trening og kommunikasjon i samarbeid med AFPT Elaine har jobbet med flere tusen mennesker fra over 55 land, i alle aldre, og hun jobber nå både i Norge og i utlandet. Elaines grunntanke og filosofi er at alt henger sammen med alt, og hennes prinsipper er forankret i 8 grunnpilarer som har blitt til gjennom flere tusen menneskemøter. Elaine har samarbeidet med NRK og Vrang produksjon, og laget «karriereveilederen», en nettserie som ligger på NRK nett TV Elaine leide konferansesalen på Hotel Christiania Teater, og inviterte til bursdagsfest og showet «Uredigert By Bloom, den 19.09.2017. Showet ble utsolgt, og overskuddet gitt til to veldedige foreninger

Foredrag

"Uredigert By Bloom" Foredrag / Kick off / TeamBuilding / Motivasjon

Gjennom å ha intervjuet flere tusen mennesker forankret i spørsmålene" når opplever du å kunne være deg selv i møte med andre, og når føler du at du må redigere ut deler av hvem du er, utkrystalliserte det seg 8 svært interessante grunnpilarer. Tilbakemeldingene på effekten knyttet til innsikt og refleksjon rundt pilarene er: forsterket samarbeidsklima og bedre psykososialt miljø, økt produktivitet og innovasjon, og økt motivasjon og arbeidslykke

Konferansier

Jeg har ledet både små konferanser og større konferanser med opptil 400 mennesker med svært gode tilbakemeldinger. Noen av konferansene jeg har ledet er: integreringskonferansen, mattematikkkonferansen, frivillihetkonsferansen, dagsenterkonferansen, konferanse om tilbud for eldre med demens. samt flere andre konferanser.

Ditt valg - Din fremtid

Et foredrag for unge mennesker som står på trappene til å velge utdanning og / eller karriere. Karriereferdigheter, karrierekompetanse og valgkriterier er nøkkelbegrep i dette foredraget. De unge vil få innsikt i hvordan sortere og kartlegge kompetanse, samt få med seg gode verktøy, tips til gode nettsider, samt innblikk i fremtidens arbeidsmarked

Ny som mellomleder?

I bedriftens hjerte finnes mellomlederne. Mellomledere, kan sees på som selve ”limet” i organisasjonen Mellomlederne er oftest de som har i oppgave å gjøre toppledelsens beslutninger forståelig for medarbeiderne. Mellomledelse er ofte sett på som å befinne seg mellom barken og veden.Hva er suksesskriteriene for å utøve god mellomledelse når man er ny som mellomleder?. Jørn Berge og Elaine vil holde dette foredraget sammen

Nedbemmaning

Stadig gl

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2018 Talerlisten AS