Elaine Bloom

Karriereveileder, gründer, pedagog, konferansier

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Elaine Bloom

Elaine driver selskapet www.elainebloom.no, og podcasten «Karriereveiledning med Elaine. Hun er pedagog, sertifisert Coach, har tatt flere Executive fag på BI, samt har en mastergrad i karriereveiledning. Gründer med solid ledererfaring, hvor hun har blitt nominert til årets ledertalent to år på rad. Elaine har jobbet med omstilling, outplacement, samt mangfold og inkludering i kraft av å ha jobbet som karriereveileder i over ti år. Hun er en ettertraktet og anerkjent karriereveileder, foredragsholder, Coach og konferansier. Hun er også kjent fra bl.a. serien «Karriereveilederen i samarbeid med NRK. Elaine har bred kompetanse på arbeidsmarkedet, jobbsøkerprosessen, rekruttering, arbeid med overganger og arbeidsledighet. I tillegg til solid erfaring med å mentaltrening, kommunikasjon, sosial rettferdighet, sosialt ansvar, mangfold, inkludering, utenforskap, karrierekompetanser, arbeidsmiljø og ledelse.

Foredrag med Elaine Bloom

Karrierekompetanser

Som leder, medarbeider, permittert, jobbsøker, student eller arbeidsledig er det å ha innsikt og kjennskap til konkrete karrierekompetanser avgjørende. I en tid med som preges av kompleksitet, uforutsigbarhet, og samfunn med raske endringer vil det å trene på å utvikle karrierekompetanser både nå og fremover stå særdeles sentralt. Dette foredraget tar for seg konkrete karrierekompetanser og hvordan best mulig operasjonalisere de for å møte fremtiden nå, både på individ og systemnivå.

Hvordan håndtere overganger

Det er ikke endringene vi opplever i seg selv som er utfordrende. Endringer er ofte noe ytrestyrt. Endringer propellerer oss i en overgang som omhandler de psykologiske aspektene av det som skjer med oss på innsiden. Vi har alle stått i ulike overganger. Når en bedrift skal iverksette endringer er det essensielt å ha innsikt i overgangsmodellen og dens tre faser for å forsikre seg om at endringer blir mulig å gjennomføre, og at medarbeiderne og ledere i fellesskap har denne innsikten

Identitet - Utdanning og karrierevalg - Din fremtid - Ditt valg?

Et foredrag for både unge voksne som står på trappene til å skulle ta valg., og voksne som jobber med unge voksne enten det gjelder utdanning og / eller karrierevalg. Hvordan støtte de de unge til å ta gode valg, og hvordan vite hva en skal velge? Hva er nødvendige karriereferdigheter, karrierekompetanser og hvilke valgkriterier er det lurt å legge til grunn for gode valg. Konkrete verktøy og metoder for å sortere og kartlegge kompetanse er også en del av foredraget.

Ny som mellomleder - Hva nå

I bedriftens hjerte finnes mellomlederne. Mellomledere, kan sees på som selve ”limet”. Mellomlederne er oftest de som har i oppgave å gjøre toppledelsens beslutninger forståelig for medarbeiderne, og befinner seg ofte mellom barken og veden. Lær av feilene vi gjorde før vi knakk koden, bli kjent med hva som kjennetegner suksesskriteriene for å utøve god mellomledelse når man er ny, og bli kjent både etikk, det å legge vekk ego og få verktøy til å lage din egen lederplattform.

Etisk kommunikasjon i skjæringsfeltet mellom ord og handling

De referanserammene, erfaringene og overbevisningen vi bærer med oss påvirker enormt. Etikk omhandler ivaretakelse av den andre, og av deg selv. Det å anerkjenne at andre kan bygge sine forventninger på andre verdier enn de som bor i oss selv, kan røre ved noe i oss som kan være utfordrende, det krever bevissthet. Etisk utøvelse krever en ærlighet og fordrer at vi kjenner etter om våre egne følelser og holdninger er den største utfordringen av dem alle for å lykkes med etisk kommunikasjon

Talerlisten mener

Elaine Bloom kombinerer omfattende erfaring og kunnskap med en varm og energisk formidlerstil. Hun er godt forberedt, og har alltid med gode historier, klare oppfordringer og nyttige råd. En proff og inspirerende foredragsholder.

2022 © Talerlisten AS