Elaine Bloom

Karriereveileder, gründer, pedagog, konferansier

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Elaine Bloom

Elaine Bloom driver og står bak karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening.

Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach.

Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling.

Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid.

Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling.

Hun står for øvrig bak podkasten «Karriereveiledning med Elaine». Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien «Karriereveilederen» fra NRK Nett TV.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Elaine Bloom

Karrierekompetanser

Som leder, medarbeider, permittert, jobbsøker, student eller arbeidsledig er det å ha innsikt og kjennskap til konkrete karrierekompetanser avgjørende. I en tid med som preges av kompleksitet, uforutsigbarhet, og samfunn med raske endringer vil det å trene på å utvikle karrierekompetanser både nå og fremover stå særdeles sentralt. Dette foredraget tar for seg konkrete karrierekompetanser og hvordan best mulig operasjonalisere de for å møte fremtiden nå, både på individ og systemnivå.

Hvordan håndtere overganger

Det er ikke endringene vi opplever i seg selv som er utfordrende. Endringer er ofte noe ytrestyrt. Endringer propellerer oss i en overgang som omhandler de psykologiske aspektene av det som skjer med oss på innsiden. Vi har alle stått i ulike overganger. Når en bedrift skal iverksette endringer er det essensielt å ha innsikt i overgangsmodellen og dens tre faser for å forsikre seg om at endringer blir mulig å gjennomføre, og at medarbeiderne og ledere i fellesskap har denne innsikten

Identitet - Utdanning og karrierevalg - Din fremtid - Ditt valg?

Et foredrag for både unge voksne som står på trappene til å skulle ta valg, og voksne som jobber med unge voksne enten det gjelder utdanning og / eller karrierevalg. Hvordan støtte de unge til å ta gode valg, og hvordan vite hva en skal velge? Hva er nødvendige karriereferdigheter, karrierekompetanser og hvilke valgkriterier er det lurt å legge til grunn for gode valg. Konkrete verktøy og metoder for å sortere og kartlegge kompetanse er også en del av foredraget.

Karrierehelse – Skaper morgendagens arbeidsliv!

Hvordan står det til med karrierehelsa? Karrierehelse handler om hvordan vi har det på, og utenfor jobb. Alle har en karrierehelse, og den påvirker velvære, livskvalitet, motivasjon og mening. Den er viktig for hvordan vi har det på jobben, og den er viktig for hvordan vi har det utenfor jobben. En bærekraftig karrierehelse handler om samspillet mellom det emosjonelle, mentale, fysiske og spirituelle aspektene mellom individ og organisasjon, og er av stor betydning for arbeidshverdagen. Den påvirker fellesskapet, våre verdier og hva vi bidrar med. Ved å bli bevisst hvordan de ulike områdene påvirker hverandre, kan det være spennende og lærerikt å utvikle en karrierehelseplan både for individ og organisasjon. I dette foredraget blir du kjent med karrierehelsemodellen, et verktøy for å evaluere karrierehelsa.

Etisk kommunikasjon i skjæringsfeltet mellom ord og handling

De referanserammene, erfaringene og overbevisningen vi bærer med oss påvirker enormt. Etikk omhandler ivaretakelse av den andre, og av deg selv. Det å anerkjenne at andre kan bygge sine forventninger på andre verdier enn de som bor i oss selv, kan røre ved noe i oss som kan være utfordrende, det krever bevissthet. Etisk utøvelse krever en ærlighet og fordrer at vi kjenner etter om våre egne følelser og holdninger er den største utfordringen av dem alle for å lykkes med etisk kommunikasjon

Talerlisten mener

Elaine Bloom kombinerer omfattende erfaring og kunnskap med en varm og energisk formidlerstil. Hun er godt forberedt, og har alltid med gode historier, klare oppfordringer og nyttige råd. En proff og inspirerende foredragsholder.

2024 © Talerlisten AS