Talerlisten

Elaine Bloom

Storyteller, foredragsholder | Akershus

Pris / 45 min

NOK 14.500,- (eks. mva)

Pris / hel dag

NOK 35.000,- (eks. mva)

Beskrivelse

Elaine Bloom er pedagog, entreprenør, lidenskapelig storyteller, konferansier, foredragsholder, coach, mental trener, karriereveileder og tidligere mellomleder. Hun har spesialisert seg på karriereutvikling, storytelling, mellomledelse, coaching og foredrag Elaine har blant annet hjulpet flere tusen mennesker, én til én og i gruppe med å forstå sin historie, samt bli bevisst hvordan både egen og andres historie påvirker våre tanker, følelser, valg og handlinger som igjen former vår fremtid og vårt liv . Elaine jobber også med blant annet med bedrifter, ledere, jobbsøkere, ansatte, entreprenører, konsulenter, selgere og foredragsholdere som har ønsket å lære seg neural coupling, og det kraftfulle kommuniknsjonsverktøyet storytelling

Foredrag

Storytelling

Lyst til å lære deg et av de mest kraftfulle kommunikasjonsverktøyene som finnes? For flere hundre tusen år siden satt vi mennesker rundt bålet og fortalte historier. Storytelling er ikke noe vi gjør, men hvem vi er. Enten du skal formidle et budskap, lede en organisasjon, selge inn en idé eller påvirke til handling, er resultatene umiddelbare

Konferansier

Lei meg inn som konferansier, alt fra et par timer til et par dager. Jeg har erfaring fra store konferanser. Om referanser er ønskelig kan det anskaffes på forespørsel

Karriereveiledning / omstilling

Hvordan inspirere, følge opp og støtte hverandre i mål og motivasjonsarbeid. Hvilke triggere og grunnleggende drivere er egentlig med på å hemme/fremme motivasjon. Vi ser på hvordan vi kan koble personlig ærlighet, beslutninger, mål og forventninger opp mot mentaltrening, samt betydningen av hen i mot eller vekk i fra motivasjon. Glede, selvbedrag, selvinnsikt, refleksjon, frykt og fasade står sentralt i å knekke koden for å forstå hva som driver oss og øker arbeidsgleden og produktiviteten

Mellomlederrollen

I bedriftens hjerte finnes mellomlederne. Mellomledere, kan sees på som selve ”limet” i organisasjonen Mellomlederne er oftest de som har i oppgave å gjøre toppledelsens beslutninger forståelig for medarbeiderne. Mellomledelse er ofte sett på som å befinne seg mellom barken og veden.Hva er suksesskriteriene for å utøve god mellomledelse?Hva skal til for å iverksette endringer? Hvordan skaper en motivasjon blant en gruppe ulike medarbeidere. Jørn Berge og Elaine vil holde dette foredraget sammen

Prestasjoner er ikke bare for enere

Er det bare enerne, de som presterer, og de som roper høyest som er viktig i organisasjonen? Dette foredraget er fullstappet med humor, gode historier, nye perspektiver, om ego, om grenser, om ubevisst adferd, delings og læringskultur, rot i kommunikasjonslinjer, stress og litt galskap vi alle opplever i en hektisk hverdag

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arrangører og få spesialtilbud, nyheter og nyttig informasjon!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

© 2018 Talerlisten AS