Foredrag om Stemmebruk

Frank Kjosås

Skuespiller, holder foredrag om presentasjonsteknikk

2021 © Talerlisten AS