Foredrag om Stemmebruk

Frank Kjosås

Skuespiller, holder foredrag om presentasjonsteknikk

2024 © Talerlisten AS