Foredrag om Stemmebruk

Frank Kjosås

Skuespiller, holder foredrag om presentasjonsteknikk

2023 © Talerlisten AS