Torunn Meyer

Torunn Meyer

Skuespiller, snakker om presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk

NOK 22.500,- per time

Send forespørsel

Om Torunn Meyer

Torunn Meyer tilbyr foredrag og kurs i presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk, både på norsk og engelsk. Hun har over 22 års erfaring som skuespiller etter å ha fullført 3-årig teaterhøyskole. De siste 12 årene har hun også jobbet med teaterbasert læring i formidling rettet mot næringslivet. Hun kurser aktører både i privat næringsliv så vel som i offentlig sektor og politikere. Hun jobber med aktører på alle nivåer og har gjennomført flere kurs innen Arts Based Training, samt Masterclass med CI: Creative Intelligence fra London. Blant Torunn sine samarbeidspartnere finner man Universitetet i Oslo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Oslotech, Dataforeningen, Soco, Helsedirektoratet og Virke. Hun har mottatt mange svært gode referanser og flere samarbeidspartnere har benyttet Torunn ved flere anledninger.

Foredrag

Lær kunsten å holde et (u)engasjerende foredrag!

Bli bedre til å påvirke og overbevise. Torunn brenner for at du skal kommunisere tydelig og effektivt for å oppnå det du ønsker. Her får du konkrete verktøy for å bli en mer engasjererende og overbevisende foredragsholder, og eksempler på hvordan vi dessverre ofte oppnår det motsatte! Du får nyttige tips innen stemmebruk, kroppsspråk, ordvalg og flere andre retoriske grep. Overføringsverdien fra teatret til andre som skal formidle er stor. Dette er et foredrag mange vil kjenne seg igjen i!

2018 © Talerlisten AS