Foredrag om Storytelling

Bår Stenvik

Forfatter og journalist som skriver og snakker om samfunn, forskning og populærkultur

Louise Fuchs

Strategisk rådgiver innen bærekraft, kommunikasjon og ledelse

2023 © Talerlisten AS