Hilde Johanne Aafoss

Psykolog og profesjonell historieforteller

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Hilde Johanne Aafoss

Hilde Johanne Aafoss er psykolog og en unik foredragsholder. Med sin magiske fortellerevne bergtar hun sitt publikum fra første stund. Nå som usikkerhet og raske endringer omringer oss, hvordan kan vi bevare et godt arbeidsmiljø og ivareta egen psykisk helse i en tid med stadige endringer? Det fysiske stresset er mindre for mange i den nye hverdagen, men det psykiske stresset øker. Usikkerhet, uvisshet og uvirksomhet skaper et annet type stress i livene våre, og da er det utrolig viktig at det er rom for å være sammen. Dette snakker Hilde Johanne om. På scenen er hun kjent for sin levende formidlingsevne og sterke tilstedeværelse. Hennes budskap vekker stort engasjement og berører dypt ved at hun spiller på flere strenger. Hun er den eneste her til lands som arbeider både som psykolog og profesjonell historieforteller. Hun belyser eksistensielle temaer og dilemmaer vi møter i tid og har også foredrag om historiefortelling, verdier, arbeidsglede, mot og skaperkraft. Hun har 17 års erfaring som klinisk psykolog. De siste 15 årene har hun fordypet seg i den gamle muntlige fortellertradisjonen, med studier i Storytelling blant annet ved Emerson College i England. Hun har hatt flere internasjonale fortellerforestillinger, og har brakt den muntlige fortellingen opp på de store scener både i kulturliv og næringsliv. Som foredragsholder, kursholder og veileder deler hun entusiastisk med faglige tyngde.

Foredrag med Hilde Johanne Aafoss

Hvordan takle hverdagen i den nye normalen?

Vi lever i en tid med mye usikkerhet og raske endringer som krever evne til stor fleksibilitet. Mange sitter på hjemmekontor og grensen mellom jobb og hverdag har blitt vannet ut. Hva gjør dette med oss, arbeidet vårt og privatlivet vårt? Hvordan bevare et godt arbeidsmiljø og ivareta egen psykisk helse i en tid med stadige endringer? I dette foredraget får dere psykologisk kunnskap, råd og veiledning. Deltagere kan sende inn spørsmål på forhånd og stille spørsmål "live" til psykologen.

Ser du meg, hører du meg? Egentlig...?

Hvor gode er vi egentlig på å lytte? I krevende tider trenger vi å bli bedre på å lytte til oss selv og ikke minst andre. Vi trenger å skape samtaler hvor medarbeidere føler seg sett og hørt, og hvor de trygt forteller hvordan de har det, uten tanke på mål eller resultat. I dette foredraget lærer du å styrke deg selv og andre me åpen dialog, empatisk lytting og tilstedeværelse. Det ligger mye omsorg i et lyttende blikk, noe ledere og medarbeidere kan bli bedre på å gi hverandre, også digitalt.

Kamp mot troll - hvordan unngå å bli redd livet

Vi lever i utfordrende tider. Pandemien skaper frykt og usikkerhet hos mange. Hva gjør frykten med oss? Hvordan kan vi mestre og møte frykten slik at den ikke går utover vår livskvalitet? Og hvordan kan vi som medmennesker og medarbeidere på best måte støtte og hjelpe hverandre? I dette foredraget får dere råd og kunnskap i temaer som livs-mestring, kommunikasjon og stress-håndtering. Foredraget kombinerer psykologisk kunnskap med inspirerende historier som gir påfyll, ettertanke og håp.

Fortellingens magi - styrk ditt budskap med historiefortelling

I vår tid har interessen for storytelling eller historiefortelling fått en kraftig oppblomstring. Men hva handler egentlig historiefortelling om? Hva skal til for å bli en god historieforteller? I dette foredraget får du vite mer om den gamle muntlige fortellertradisjonen. Foredraget er en kombinasjon av historiefortelling, verktøy og psykologisk innsikt. Lytterne får en opplevelse av hva god historiefortelling er, og får lære om hvilket kraftfullt kommunikasjonsverktøy fortellerkunst er.

Organisasjonens mosaikk – tenn gnisten hos dine medarbeidere

Lær hvordan historiefortelling kan styrke samarbeid og mangfold i arbeidsfellesskapet. Hver medarbeider er en unik og fargerik del i en organisasjons mosaikk. Er vi gode nok til å se og lytte til hverandre slik at både den enkelte og organisasjonen tjener på det? I dette foredraget får du vite hvordan enkeltes personlige historie med evner, drømmer og talenter kan bidra til å gjøre arbeidsplassen til et fargerikt fellesskap. Når dette får rom, forløses ressurser som kommer alle til gode.

Kurs med Hilde Johanne Aafoss

Engasjerende tale! Historiefortelling som presentasjonskunst.

Ønsker du å bli en levende formidler som presenterer ditt budskap med glød og begeistring? På dette kurset får du: Kunnskap til å inspirere og motivere gjennom historiefortelling, verktøy til å skape og bruke gode fortellinger, ferdigheter til å bruke fortellerteknikker i faglige presentasjon, trygghet i din muntlige formidling. Kurset passer godt for ansatte i næringslivet, helsevirksomheter og undervisningssektorer som bruker foredrag og faglig formidling aktivt i sitt arbeid.

Historiefortelling for ledere - lytt fram dine medarbeidere

Kjenner du som leder de særegne og unike historiene som er knyttet til din bedrift? Deler du disse fortellingene med dine ansatte slik at de kan kjenne tilhørighet og stolthet over egen arbeidsplass? I dette lederkurset lærer du hvordan du kan formidle dine historier på en engasjerende måte. Du lærer også hvordan du kan lytte fram ressurs-historiene hos dine medarbeidere slik at du oppnår et elt annet engasjement og resultat på din arbeidsplass.

Storycoaching - finn, form og foredl gullet i dine fortellinger

Hilde Johanne Aafoss er ekspert på fortellerkunst og som veileder deler hun av sin faglige tyngde. I storycoaching får du hjelp til å finne, skape og foredle de historiene som tydeliggjør deg og ditt budskap. Gjennom dialog og tilbakemelding får du testet, spisset og styrket dine fortellerevner. Du får lære gode grep og fortelleteknikker som levendegjør din formidling og som styrker dine faglige presentasjoner. Hilde Johanne tilbyr individuell veiledning og veiledning for grupper.

Talerlisten mener

Hilde Johanne Aafoss er kort og godt en drivende flink historieforteller, som også vet hvordan hun skal formidle historiefortellingens kunst til andre. Den er god å kunne for ledere, markedsførere, reklamefolk, PR-folk og andre som vil påvirke og begeistre et publikum. Hilde holder også foredrag knyttet til arbeidsmiljø, kommunikasjon og selvledelse.

Hilde Johanne Aafoss har 20 vurderinger

Trine Elise Rødal

14. november 2022

Rekrutterer og leder Karrierespesialisten AS

6

Vi var så heldige å få Hilde Johanne Aafoss på besøk på vår konferanse Kvinner som Vinner i Ålesund 4. november!

Med stor innlevelse og engasjement så bergtok Hilde Johanne de nærmere 60 personene i salen, og vi så latter og tårer i løpet av foredraget:)

Tema hos oss var: fra slavinne – til prinsesse – til dronning i eget liv! Og det var rørende å se hvor mange som var rake i ryggen når de gikk derifra…kan det være at de hadde en dronningkrone på hodet?:)!

Tusen takk for en inspirerende stund! Anbefales!:)

Trine Elise Rødal

12. november 2022

Karrierespesialisten

6

Vi var så heldige å få Hilde Johanne Aafoss på besøk på vår konferanse Kvinner som Vinner i Ålesund 4. november! Med stor innlevelse og engasjement så bergtok Hilde Johanne de nærmere 60 personene i salen, og vi så både latter og tårer i løpet av foredraget. Temaet hos oss var: Fra slavinne – til prinsesse – til dronning i eget liv! Og det var rørende å se hvor mange som var rake i ryggen når de gikk derifra. Kan det være at de hadde en dronningkrone på hodet? Anbefales!

Mette Collett Prytz

2. november 2022

Sandnes kommune

6

Vi var 4 team som hadde to dager med Hilde Johanne i slutten av september. «Fra jeg til vi» der vi ble kjent med hverandre på en ny måte med verdier i sentrum. Hilde Johanne skapte en trygghet i rommet som la tilrette for at vi kunne være åpne og by på oss selv. Med tider i forandring ble disse dagene en start på en ny reise sammen. Det ble sagt :»Vi trodde vi kjente hverandre, nå har vi et bedre utgangspunkt for å snakke om utfordrende ting, være åpne og lyttende» «Vi fikk en skikkelig boost.» «Det var magisk». Hilde Johanne lytter frem den enkelte og teamets historie på en spennende og profesjonell måte. Vi på Ressurssenteret i Sandnes er takknemlige og oppløftet etter disse dagene og ser frem til videre samarbeid.

Linda Linnestad

13. oktober 2022

Sandefjord Kommune

6

Verdensdagen for psykisk helse markerte vi i Sandefjord og med Hilde Johanne Aafoss som foredragsholder. Et foredrag som oste av klokskap, inspirerende og med en utrolig fortellerglede. Alle i salen satt som tente lys og fikk en annen versjon av psykisk helse enn vi forventet. Gode tilbakemeldinger fra de som hørte på, både ansatte og innbyggere. Hilde er en inspirerende foredragsholder, proff i det hun driver med og har en fabelaktig fortellerstemme. Verdt å booke til ulike arrangementer.

Ole-Kristian Bergerud

27. april 2022

Østfold Bondelag

Vi hadde gleden av å ha Hilde Johanne på kurs i formidling av budskap. Hun ga oss mange nyttige tips, og super veiledning, som vi kommer til å bruke i styrearbeidet fremover. Hilde Johanne har en unik evne til å visualisere og skape eierskap til temaer for både foredragsholder og tilhører.

Lena Myhrberg

6. september 2021

Fredrikstad kommune

6

Jeg har hatt gleden av bli veiledet av Hilde Johanne i tre ulike teamutviklingsprosesser. Hun har en unik evne til å skape trygghet i en gruppe. Hun ivaretar både entusiasten og skeptikeren på en inkluderende og anerkjennende måte. Hun utfordrer alle deltakere, og lokker frem de skapende egenskapene hos deltakerne. Måten hun bruker sine metoder blir veldig troverdige, teambygging blir et fag, ikke en selskapslek. Med solid faglighet, kreativitet, fortellerevne og musikalitet sår hun de nødvendige frøene som får et team å vokse.

Bjørn Z. Ekelund

6. februar 2021

Human Factors AS

6

Hilde har med sin formidling av kunnskap bidratt til å se mitt eget arbeid i et annet lys. Vitenskapelig konklusjoner med høy grad av sannsynlighet – blekner i kontrast til fortellingens evne til å skape gode og engasjerende bilder i mottakernes opplevelsesverden. Hun har åpnet opp dører til formidling som jeg ikke visste om. Tusen takk.

Rebecca Gustafsson

17. november 2020

Capgemini Norge AS

5

Hilde hadde en seanse for våre medarbeidere i september 2020 via Teams på tema ‘Hvordan takle hverdagen i den nye normalen’. Det var satt av 1,5 time totalt der første del var foredrag og andre del var spørsmål og svar (sendt inn på forhånd). Vi satte veldig pris på både innhold og ikke minst Hildes evne til å fortelle gode historier som var knyttet til temaet (angst, uro etc). Hun blandet alvor med humor, og hun introduserte noen nyttige verktøy. Hun skapte en trygg og åpen atmosfære og til tross for stort antall deltaker -digitalt- så var det flere som rekkte opp hånden og ‘turte’ stille egne spørsmål. Hun kom med noen gode konkrete enkle budskap som vi kunne ta med oss videre. Anbefaler Hilde på det sterkeste.

Bente S. Kvamme

16. oktober 2020

Bedriftsnettverket "In the heart of Norway"

6

Jeg har vært så heldig å få høre Hilde Johanne Aafoss fortelle historier og holde foredrag. Hun har en helt egen evne til å fengsle tilhøreren og formidler historie og tematikk på en eventyrlig måte! Hennes tilstedeværelse, kunnskap og formidlingsevne er helt unik. Hun inspirerer, berører og setter tankeprosesser i gang! En særs dyktig kursholder som anbefales på det varmeste.

Gisle Erlien

3. februar 2020

Links konsept

6

Hilde Johanne Aafoss gjør en suveren jobb som kursholder i historiefortelling. Hun leverer alt fra det analytiske blikket og bakgrunnskunnskapen, til de spill levende historiene som demonstrerer historiefortellingens kraft i praksis. Jeg ble sittende ytterst på stolen. Dette var lærerikt, moro og matnyttig på en gang – ikke minst bevisstgjøringen på hvor du vil med din historiefortelling. Jeg bruker allerede lærdommen i praksis, og opplever at den har hjulpet meg til å bli en bedre formidler. Hilde Johanne Aafoss anbefales varmt!

Inger Lise Kontochristos

30. januar 2020

Kontochristos Infomedia

6

Jeg har vært med på kurs i historiefortelling med Hilde Johanne Aafoss, og jeg må bare si at jeg er svært imponert! Hun formidler kunnskap på en så praktisk måte at du gleder deg til å komme i gang med å jobbe med historiene du selv skal bruke. Hilde Johanne er tydelig, engasjert, innsiktsfull og virkelig inspirerende, og det er fryd å høre hennes fortellingskunst! Jeg har sikkert hørt flere hundre snakke om storytelling de siste årene, men Hilde Johanne KAN historieformidling innenfra og ut og blåser sokkene av de fleste!

May Britt Kringsjå

17. januar 2020

Ringsaker kommune - Renholdsenheten

6

Hilde Johanne Aafoss er en magiker i historiefortelling. Hilde Johanne forteller et budskap gjennom historiefortelling og som gjør at du får lyst til å etterleve budskapet i fortellingen. Hun skapte en stemningsfull atmosfære ved å starte sin presentasjon med sang og bratsj. Hun har en enestående formidlingsevne som gjør at du lytter. Hun er selv en god lytter og fanger opp det essensielle bedriften ønsker å formidle.
Vi har booket Hilde Johanne for å jobbe med ledergruppens formidlingsevne.

Bente Rogndahl

25. november 2019

Hamar bibliotek, Fengselsbiblioteket

6

Hedmark fengsel, avdelingene i Hamar og Ilseng, var så heldige å ha besøk av Hilde Johanne Aafoss 5. juni 2019 med foredraget «Tatovering som jeg-fortelling. Fra manndomsprøve til motesymbol». Foredraget med fortellinger og samtale fenget både innsatte og ansatte fra første ord. Hilde Johanne var levende, respektfull, lydhør og kunnskapsrik. Det åpnet for en engasjert deling av tanker og fortellinger.

Olin Steinsvik

17. oktober 2019

Rørosregionen Næringshage AS

6

Hilde Johanne ledet et strålende KompetanseForum her på Røros. Timene vi hadde med henne var lærerike. Konkrete verktøy kombinert med gode historier. Befriende med presentasjon som ikke er avhengig av digitale hjelpemidler. Fortellerkunst og teknikk på sitt beste.

Monica Lystad

26. september 2019

Helse & Coaching

6

Vi var så heldige å få være med på kurs i hvordan bli en god historie forteller med Hilde Johanne Aafoss og Vigdis Jordal. Ga så mye innsikt i hva som krydrer en god historie og masse verktøy til å ta med videre. Anbefales på det sterkeste.

Rita Jacqueline Van Ingelgem Monsen

22. april 2019

Rita Jacqueline AS

6

Jeg har hatt gleden av å delta på Hilde Johanne sine kurs og foredrag. Hilde er varm og tilstede når hun på en mesterlig måte bidrar med sin fortellerkunst. Hun inspirerer, beveger og skaper rom for gode refleksjoner når hun kombinerer historiefortelling og psykologi. Gjennom å være genuin i sin formidlingsevne skaper Hilde Johanne magi. Anbefales!

Gro Bente Mikkelsen

4. februar 2019

Nytt Image

6

Hilde Johanne tar deg med storm, men på en så utrolig behagelig, rolig måte. Hun har en magisk fortellerevne som man bare blir dratt med inn i historiene,. Det er meget tydelig at hun har studert historie- og eventyrfortelling. Hun er et leksikon på hvordan fortelle en historie, hva men bør legge vekt på, både tonemessig og vokabulart. Jeg gikk en helg på kurs med henne, og kan nesten fortelle ordrett alt fra det kurset fordi det var så pedagogisk, personlig og interessant. Hilde Johanne er nesten som en hulder, med fela si der hun står på scenen. Kan på det varmeste anbefale henne til å holde kurs for deg og dere!

Kari Tyseng

25. januar 2019

Anno museum

6

Hilde Johanne Aafoss har en fantastisk evne til å kombinere det kreative og det psykologiske. Hun leverte et hjertevarmt foredrag på vårt allmøte, der sorg, glede, musikk og fremragende fortellerkunst ble formidlet på en måte som innbød til refleksjon og ettertanke. Vi gir henne vår beste anbefaling.

Kari Knappskog

24. januar 2019

Kunstner

6

Hilde Johanne Aafoss bringer oss tilbake til leirbålet hvor man satt og fortalte hverandre historier. På kursene hennes lærer man metoder som bringer frem fortellergleden . I en tid hvor mange bruker mer og mer tid foran en skjerm er dette viktigere enn noen gang . Både i samvær med barn og voksne . Hilde Johanne er en inspirerende foredragsholder som skaper nysgjerrighet og ønske om å lære mer. Mine varmeste anbefalinger.

Margrethe Otto Skar

23. januar 2019

Margrethe Otto - Økonomiforenkler

6

Å være på et foredrag med Hilde Johanne Aafoss er som å være på en blanding av det mest interessante foredraget du har hørt, en varm eventyrstund og fest på samme tid. Jeg visste ikke hva som kom, og ble helt bergtatt fra første stund. Den følelsen holdt gjennom hele foredraget. Det var spennende, interessant og lærerikt. Og så konkret at jeg tok med meg flere verktøy hjem den dagen som jeg har tatt i bruk. Anbefales på det varmeste.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS