Hilde Johanne Aafoss

Psykolog og profesjonell historieforteller

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Hilde Johanne Aafoss

Hilde Johanne Aaafoss har 20 års erfaring som klinisk psykolog og har de siste 16 årene holdt kurs i historiefortelling og presentasjonsteknikk. Hun er en ettertraktet og unik foredragsholder som med sin magiske fortellerevne bergtar publikum fra første stund. Foredragene er en spennende kombinasjon av psykologisk fagkunnskap og relevante historier. Hilde Johanne brenner for å skape åpen og ekte kommunikasjon mellom mennesker, og er opptatt av å normalisere temaer rundt psykisk helse. Foredragene vekker engasjement, og berører dypt fordi hun spiller på flere strenger. På magisk vis forener hun det logiske og rasjonelle med det sanselige og emosjonelle. Hilde Johanne er en av de få i Norge som arbeider både som psykolog og profesjonell historieforteller.  Hun har flere års fordyping i den gamle muntlige fortellertradisjonen og skrev sin hovedoppgave i psykologi om dette. I tillegg har hun studert Storytelling ved Emerson College i England. Hilde Johanne er en mye brukt veileder for ledere, bedrifter og foredragsholdere. Som fortellerveileder lytter hun fram historier som blir gnistrende verktøy som styrker samhold, verdier og budskap. Hun skreddersyr gode pakker med prosessveiledning, teamutvikling, kurs og foredrag til din bedrift.

Foredrag med Hilde Johanne Aafoss

La oss lytte til hverandre

Hvor gode er vi egentlig på å lytte? I krevende tider trenger vi å bli bedre på å lytte til oss selv og ikke minst andre. Vi trenger å skape samtaler hvor medarbeidere føler seg sett og hørt, og hvor de trygt forteller hvordan de har det, uten tanke på mål eller resultat. I dette foredraget lærer du å styrke deg selv og andre med åpen dialog, empatisk lytting og tilstedeværelse. Det ligger mye omsorg i et lyttende blikk, noe ledere og medarbeidere kan bli bedre på å gi hverandre, også digitalt.

Organisasjonens mosaikk – tenn gnisten hos dine medarbeidere

Lær hvordan historiefortelling kan styrke samarbeid og mangfold i arbeidsfellesskapet. Hver medarbeider er en unik og fargerik del i en organisasjons mosaikk. Er vi gode nok til å se og lytte til hverandre slik at både den enkelte og organisasjonen tjener på det? I dette foredraget får du vite hvordan enkeltes personlige historie med evner, drømmer og talenter kan bidra til å gjøre arbeidsplassen til et fargerikt fellesskap. Når dette får rom, forløses ressurser som kommer alle til gode.

Fortellingens magi - styrk ditt budskap med historiefortelling

I vår tid har interessen for storytelling eller historiefortelling fått en kraftig oppblomstring. Men hva handler egentlig historiefortelling om? Hva skal til for å bli en god historieforteller? I dette foredraget får du vite mer om den gamle muntlige fortellertradisjonen. Foredraget er en kombinasjon av historiefortelling, verktøy og psykologisk innsikt. Lytterne får en opplevelse av hva god historiefortelling er, og får lære om hvilket kraftfullt kommunikasjonsverktøy fortellerkunst er.

Kurs med Hilde Johanne Aafoss

Engasjerende tale! Historiefortelling som presentasjonskunst.

Ønsker du å bli en levende formidler som presenterer ditt budskap med glød og begeistring? På dette kurset får du: Kunnskap til å inspirere og motivere gjennom historiefortelling, verktøy til å skape og bruke gode fortellinger, ferdigheter til å bruke fortellerteknikker i faglige presentasjon, trygghet i din muntlige formidling. Kurset passer godt for ansatte i næringslivet, helsevirksomheter og undervisningssektorer som bruker foredrag og faglig formidling aktivt i sitt arbeid.

Historiefortelling for ledere - lytt fram dine medarbeidere

Kjenner du som leder de særegne og unike historiene som er knyttet til din bedrift? Deler du disse fortellingene med dine ansatte slik at de kan kjenne tilhørighet og stolthet over egen arbeidsplass? I dette lederkurset lærer du hvordan du kan formidle dine historier på en engasjerende måte. Du lærer også hvordan du kan lytte fram ressurs-historiene hos dine medarbeidere slik at du oppnår et elt annet engasjement og resultat på din arbeidsplass.

Storycoaching - finn, form og foredl gullet i dine fortellinger

Hilde Johanne Aafoss er ekspert på fortellerkunst og som veileder deler hun av sin faglige tyngde. I storycoaching får du hjelp til å finne, skape og foredle de historiene som tydeliggjør deg og ditt budskap. Gjennom dialog og tilbakemelding får du testet, spisset og styrket dine fortellerevner. Du får lære gode grep og fortelleteknikker som levendegjør din formidling og som styrker dine faglige presentasjoner. Hilde Johanne tilbyr individuell veiledning og veiledning for grupper.

Talerlisten mener

Hilde Johanne Aafoss er kort og godt en drivende flink historieforteller, som også vet hvordan hun skal formidle historiefortellingens kunst til andre. Den er god å kunne for ledere, markedsførere, reklamefolk, PR-folk og andre som vil påvirke og begeistre et publikum. Hilde holder også foredrag knyttet til arbeidsmiljø, kommunikasjon og psykisk helse.

2023 © Talerlisten AS