André Christensen

Pedagog, holder kurs i presentasjonsteknikk

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om André Christensen

André Christensens spesialitet er kurs i formidling og presentasjonsteknikk. Dette har han gjort i årevis, og han går praktisk og interaktivt til verks. Kursene har en tydelig struktur, men samtidig fleksibilitet til å tilpasse form og innhold til deltakernes behov. Christensen er adjunkt med undervisningsbakgrunn fra grunnskole, folkehøgskole og universitet. Han har også bakgrunn fra sang og teater som utøver, kordirigent, regissør og lærer i stemmebruk. Læring er for André noe som oppstår når teori går over til praktisk anvendbar kompetanse. Det preger hans undervisningsform som fokuserer på å gjøre fagstoff lettere forståelig gjennom variasjon av teori og praktiske øvelser. Sammen med presise tilbakemeldinger og fokus på pedagogisk forståelse legger dette et godt grunnlag for å kunne gi et helhetlig tilbud til mennesker som skal kommunisere med mennesker. André har i en årrekke vært fast kursholder for bl.a. Confex, Juristforbundet og Negotia.

Hjemsted
Vestfold og Telemark
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med André Christensen

Førsteinntrykk fra podiet

Hva får enkelte mennesker til å fremstå som magikere, mens andre sovner du av før de har sagt et eneste ord? Er det bare slik vi er eller kan du gjøre noe med det? Kan alle bli magikere? Vi ser på elementer før og under innledningen som gjør deg bedre i stand til å vekke interesse og å skape forventninger hos tilhørerne dine.

Ord over kaffemaskinen - tilbakemeldingskultur på jobb

Mennesker utvikler seg sammen med andre mennesker. Det gjør vi gjennom ulike former for tilbakemelding, bevisst eller ubevisst. Gjør vi hverandre bedre? Støtter vi hverandre? Snakker vi hverandre ned? Hvor? Hvorfor? Hvordan? Det du sier til eller om en kollega mens du står ved kaffemaskinen kan påvirke arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Bli mer bevisst og påvirk eget miljø slik at du i størst mulig grad legger til rette for god kommunikasjon og positiv utvikling på arbeidsplassen.

Når budskapet skal ut skal det også inn - praktisk presentasjonsteknikk

Når budskapet er formulert skal det ikke bare ut, det skal også inn. Hva hjelper det deg om du har et budskap som er fantastisk godt dersom ingen oppfatter det? Hvordan lykkes du i størst mulig grad med å nå frem med budskapet? Vi ser på den fysiske fremførelsen - hvordan gjør jeg det - med fokus på stemmebruk, pust, bevisstgjøring av kroppsspråket, samt hvordan vi kan tilpasse oss rommet vi er i. Med utgangspunkt i dette kan vi gjøre budskapet tydeligere, tryggere og mer interessant.

Kurs med André Christensen

Tryggere, tydeligere og mer interessant - praktisk presentasjonsteknikk

En strukturert og konkret vei til å forberede egne og analysere andres presentasjoner. Vi jobber med innpakningen rundt innholdet, som kroppsspråk, stemmebruk, pust og på det å få lokalet til å jobbe for og ikke mot deg. Deltakerne får prøvd ut egne presentasjoner samt øvde seg på å gi presise tilbakemeldinger til andres. De får også øvelser samt et konkret analyse- og forberedelsesverktøy de kan ta med seg. Dette kurset tilpasses den enkelte deltaker. Video kan benyttes som verktøy.

2024 © Talerlisten AS