Marianne Mørk Larsen

Marianne Mørk Larsen

Skuespiller, snakker om å lykkes med kommunikasjon

Fra kr 22.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Marianne Mørk Larsen

For Marianne handler gode dialoger om å kunne håndtere seg selv og ta ansvar i ulike situasjoner med forskjellige type personligheter.

I over 20 år har hun holdt kurs og foredrag med spørsmål som:

  • Hvorfor visse dialoger er vanskeligere enn andre?
  • Hvorfor det å lede ulike personligheter kan trigge deg og få deg til å reagere?
  • Hvordan våre forskjelligheter kan bidra til store konflikter som igjen skaper en kjedereaksjon i forhold til meninger og holdninger?

Marianne har kjent på egen kropp hvilken innsats som må til for å få mot nok til å fullføre utfordringer som kan fremme utvikling og prestasjon.

Hennes lidenskap er mennesker, hvordan vi fungerer, hvordan vi tolker hverandre i forhold til hvordan vi selv er, hvordan vi skremmer hverandre og hvorfor. Marianne er også opptatt av viktigheten av å lede seg selv så man kan gi plass til andre, hvordan våre tanker og stemninger påvirker kommunikasjonen vår, og hvordan erfaringer i fortiden påvirker hvordan vi uttrykker oss.

Med selvironi og konkrete eksempler fra både eget liv og fra deltagernes virkelighet er budskapet tilgjengelig, gjenkjennelig og anvendelig.

Marianne er opptatt av de enkelte firmaers bakgrunn for å kunne tilpasse kurset/foredraget til deres behov.

Hennes budskap er at endringer ikke kommer lett, men at det er mulig å etterstrebe hvis vi ser innover.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Marianne Mørk Larsen

Folk er rare - hvordan du kan lykkes med kommunikasjonen din

Foredraget handler om hva det gjør med kommunikasjonen vår at vi mennesker er så forskjellige eller rare om du vil. Hun vil forklare hvorfor noen samtaler går knirkefritt, mens andre blir fylt med misforståelser og irritasjon. Du vil lære hvordan å snu vanskelige samtaler til noe fruktbart. Hvordan du kan kommunisere på en måte som vil bygge relasjoner, hvor du blir tatt på alvor, hørt og sett, og selv blir tolket på en ønskelig måte. Å lykkes med kommunikasjon.

Hvordan lede ulike personligheter.

Det er sjeldent at en leder kan håndplukke alle sine medarbeidere. Dermed hender det at man er omgitt av noen som utfordrer en mer enn andre. Folk som blir demotiverte når du prøver å motivere, eller kverulanten, de som aldri gjør feil, de som er sosiale, men ikke leverer, de som er enige, men hvor ingen endring skjer. Mange spennende type mennesker. Marianne har gode tips og råd for hvordan man kan lede de på en god og produktiv måte. Hvordan å skape tillit og bygge gode relasjoner.

Hvordan å få ut potensialet av et team.

De beste teamene i verden består av veldig ulike personligheter. Et av hovedkriteriene for å få et team til å fungere, er evnen til å kommunisere på en måte som skaper psykologisk trygghet. Viktigheten av å føle aksept og forståelse for hverandres annerledeshet kan ikke understrekes nok. I dette foredraget vil dere få innsikt og forståelse for hvorfor vi er så forskjellige og mange gode redskaper for å skape et resurssterkt, kreativ og potent team.

Presentasjonsteknikk

Kommunikasjonsprinsippene er de samme uansett om man henvender seg ansikt til ansikt eller til hundrevis av mennesker i en stor sal. Marianne vil dele tips og teknikker om hvordan å håndtere nerver, skape et godt kroppsspråk og en trygg stemme. Hun vil vise hvordan man bygger opp en presentasjon så budskapet blir tydelig og interessant, slik at man klarer å holde seg selv og rommet engasjert helt til slutt. Og til slutt hvordan å håndtere vanskelige spørsmål og utfordrende publikummere.

Hvordan få folk i utvikling - selv når de ikke har lyst

En stor utfordring for mange ledere i en travel hverdag, er å kunne se når man skal utfordre og dytte på sine medarbeidere, og når man skal støtte og rose for å få de beste resultatene. Hvordan klare å se hva den enkelt ansatte trenger for å bli motivert til endring og utvikling? Å ha forståelsen og verktøyene til å håndtere at noen trenger mye støtte for å bevege seg en millimeter, mens andre trenger en tommel opp så løper de et maraton. Grenser og konsekvenser skal også få sin plass.

2024 © Talerlisten AS