Talerlisten

Nils Apeland

Kommunikasjonsrådgiver og høyskolelærer, snakker om omdømme, kommunikasjon, påvirkning

Lars Erling Olsen

Professor, ekspert på merkevareledelse, markedskommunikasjon og forbrukeratferd

© 2017 Talerlisten AS