Foredrag om Tekst og skriving

Nina Furu

Nett-entusiast, markedsfører, kursleder og forfatter

Bår Stenvik

Forfatter og journalist som skriver og snakker om samfunn, forskning og populærkultur

2024 © Talerlisten AS