Åse Thomassen

Foredragsholder og forfatter

Fra kr 6.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Åse Thomassen

Åse Thomassen er en allsidig statsviter. Hun har forsket på og skrevet bøker om så forskjellige organisasjoner som NAV og politiet. Hennes interesse for retorikk har ført til bøker og foredrag om retorikk og politikk. Hun holder gjerne foredrag innen emnene ledelse, destruktiv ledelse og politisk retorikk. Hennes ferskeste foredrag er om president Volodymyr Zelenskys taler. Hun vil også komme med en bok om talene til president Zelensky.

Foredrag med Åse Thomassen

President Volodymyr Zelensky - taler i krig

Da Russland invaderte Ukraina 24.februar ble en ny verdensstjerne født. Volodymyr Zelensky var allerede en populær skuespiller i Ukraina da han ble president i 2019. Fra dag én av krigen ble Zelensky et ikon for krigen. I foredraget belyser Åse Thomassen talene til Zelensky som retorikk, og også i noen grad i forhold til realitetene. Hun stiller to grunleggende spørsmål: 1.) Hva skapte den ikoniske taleren Volodymyr Zelensky? 2.) Hvordan er Zelenskys taler egnet som kommunikasjon i krig?

Organisasjonskultur og læring

Organisasjonskultur kan ikke vedtas. Den ligger i organisasjonens historie,tradisjoner og måter å arbeide på. Åse Thomassen har jobbet med organisasjon og ledelse i vidt forskjellige organisasjoner. De siste årene har hun sett på hvilken betydning organisasjonskulturen har for læring i organisasjoner. Hun skrev hovedfagoppgave om teatrene, og har forsket på sykehus, sosialkontor(NAV) og politiet. Hun belyser kultur og læring gjennom kunnskap og gode eksempler.

Destruktiv ledelse

Forskning og undervisning vektlegger veier til det gode lederskapet. Ansatte erfarer derimot at ledere kan være alt annet enn gode. Hva skyldes egentlig det destruktive lederskapet? Åse Thomassen holdt sine første foredrag om destruktive ledere i 1997. Hennes foredrag viser hva destruktiv ledelse handler om. Hun har eksempler fra litteratur, forskning og organisasjoner. Hun vil også komme med en fagbok om destruktive ledere i 2022. Den er basert på forskning og case fra arbeidslivet.

Politisk kommunikasjon

Politisk kommunikasjon handler om informasjon, påvirkning og ulike virkemidler for å nå målgruppene. Åse Thomassen har skrevet og holdt foredrag om politikk og retorikk siden 2013. I Antikken handlet retorikk om talekunst. Talerstolene er ikke begrenset til en møtesal, men handler nærmest om alt politikerne foretar seg i offentligheten. I dag har mediene og sosiale medier en stadig større betydning for politisk kommunikasjon

Ledelse, læring og kultur

De siste 30 årene har det vært en økende interesse for læring i organisasjoner. Hvordan foregår læringen i organisasjoner? Hvordan kan ledere tilrettelegge for en kultur for kunnskapsdeling og læring? Åse Thomassen har studert læring i organisasjoner og undervist i emnet "Lærende organisasjoner" i flere år. Hun holder foredrag og arrangerer workshops om læring i organisasjoner.

Kurs med Åse Thomassen

Hvordan bli god i retorikk?

Åse Thomassen skreddersyr gjerne kurs for politiske partier og virksomheter i offentlig og privat sektor. Det er mange som ikke har utviklet sine evner som taler og formidler. Mange kan bli langt dyktigere. Dette kurset gir en innsikt i sentrale retoriske begreper og couching i retorikk. Kurset bør være på minimum 3 timer.

Åse Thomassen har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS