Åse Thomassen

Foredragsholder og forfatter

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Åse Thomassen

Åse Thomassen har en bred bakgrunn fra norsk samfunnsliv. Fra deltakelse i friteatergruppe til forfatter av den første boken om ledelse i politiet. Hun har jobbet med undervisning, administrasjon og forskning. Hun har skrevet flere bøker innen organisering, ledelse og retorikk. Hun har ofte en uformell form, og er opptatt av å gi tilhørerne noe de kan tygge videre på.

Hjemsted
Agder
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Åse Thomassen

Grønn retorikk

Klimaendringene krever handling av både mennesker og samfunn. De fleste anerkjenner klimaendringenes betydning. Det er likevel vanskelig å få til en god samtale om klima og hva det krever av oss som samfunn. Det er også slik at kunnskapen om klima ofte er asymmetrisk der noen kan mye og andre kan lite. I 2023 ga hun ut «Green rhetoric» på Amazon. Den har flere innfallsvinkler til debatten og retorikken om klima. I dette foredraget er det en gjennomgang om de grønne argumentene, og hvordan man kan fremme en bedre dialog om klimaskiftet. Pris 12 000 kr  

Politisk kommunikasjon

Hvordan kan man nå frem hos velgerne? Nøkkelen til å nå frem er at man har et budskap som velgerne har sansen for, men det handler også om formidlingen av det politiske budskapet. Den gode politikeren kan selge vann til fisk, men slike politikere vil neppe vinne valg i Norge. Den som kommuniserer med velgerne, må også kjenne sitt publikum. En som ville vunnet konkurranser som selger av biler, hus og feriedrømmer, ville kanskje slitt med å nå frem hos norske velgere. Der handler det om å ha en troverdighet i kommunikasjonen. Samt å kunne engasjere publikum. Opplegg kan skreddersys. Pris 12 000 kr per time

President Zelensky- hvordan ble han en ikonisk taler fra dag én?

Ukrainas president Zelensky klarte å få en ikonisk status som taler allerede på invasjonens første dag. Hvordan var dette mulig? Det handler både om krigen, som kom som et sjokk på mange, men også Zelenskys egenskaper som taler. Hans bakgrunn som skuespiller gjør at han lettere kan spille på flere strenger enn flertallet av politikere. Det andre kan lære av Zelenskys raske vei til ikonisk status er hva som beveger i en tale. I Norge undervurderte man lenge retorikkens betydning. Det ble oppfattet som en ordenes kling og klang. Den gode tale er i liten grad blitt dyrket som form i Norge. Innsettelsestalen til Zelensky i 2019 minner om innsettelsestalen til John F. Kennedy i 1961. Pris foredrag 15 000 kr

Ledelse – mellom mestring og ubehag

Det er blitt forsket på ledelse i over 100 år. Likevel er ledelse en utfordring. Innen ledelseslitteraturen forutsetter man at ledere har et godt utgangspunkt for ledelse. Man glemmer ofte at mennesket i lederen er det viktigste instrumentet for ledelse. God ledelse handler både om personlige egenskaper, men også trygghet i lederrollen. Mange kastes ut i ledelse uten at de egentlig har fått den nødvendige tryggheten som mennesker og ledere. Der fiolinisten og trompetisten vet at det må vedlikeholde sitt instrument, er mennesket som innehar lederrollen ofte glemt. Den enkelte lederen kan også stå alene med ubehaget ved ledelse, som når det er konflikter om veivalg og mellom ansatte. For mange kan det handle om å tørre å være leder, men uten å bli autoritær og kontrollerende. Dette egner seg både som foredrag og seminar.   Pris 12 000 kr per time.

Destruktiv ledere- fra de skremmende til de svake

Mange klager på ledere. Klagene kan være berettigede eller uberettigede. Jeg holdt mine første foredrag om dårlige ledere i 1997. Den gang var dårlige ledere som hvite flekker i ledelsesfaget både mht. forskning, lærebøker og undervisning. Først rundt årtusenskiftet begynte det å komme forskning om destruktive ledere, men fremdeles vet vi altfor lite om de destruktive lederne. Destruktive ledere er en utfordring for ansatte og organisasjonen. Samtidig blir ledere som er gode nok også beskyldt for å være alt fra psykopater til mer folkelige uttrykk for udugelighet og dårlige egenskaper. Dette kan være en stor utfordring for virksomheten, siden det er skadelig når det sås tvil om en leder – dersom det ikke er grunn til det. I dette foredraget gis kunnskap og innsikt i hva destruktiv ledelse handler om. Pris 10 000 kr per time

Kurs med Åse Thomassen

Hvordan bli god i retorikk?

Åse Thomassen skreddersyr gjerne kurs for politiske partier og virksomheter i offentlig og privat sektor. Det er mange som ikke har utviklet sine evner som taler og formidler. Mange kan bli langt dyktigere. Dette kurset gir en innsikt i sentrale retoriske begreper og couching i retorikk. Kurset bør være på minimum 3 timer.

2024 © Talerlisten AS