Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Åse Thomassen

Åse Thomassen

Foredragsholder og forfatter

Fra 9.000,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Åse Thomassen

Åse Thomassen er statsviter med hovedfag i Administrasjon og Org.vitskap(1989). Hun har jobbet med ledelse, undervisning og forskning siden 1989. Hun kjenner vidt forskjellige organisasjoner gjennom arbeid og forskning. Hun tok initiativ til den første boken i Skandinavia om ledelse i politiet(Universitetsforlaget, 2000). For tiden jobber hun med et prosjekt om ledelse, organisasjonskultur og læring. Hun har også stilt spørsmål ved Greta Thunberg som sosialt fenomen i artikler og boken «Greta Thunberg: Spin & Rhetoric, (Kindle Amazon,2019). I forlengelsen av arbeidet med boken om Greta Thunberg har hun skrevet en forskningsartikkel om sosiale medier, retorikk og propaganda.

Foredrag med Åse Thomassen

Sosiale medier- spin, retorikk og propaganda

Vår kunnskap om sosiale medier klarer knapt å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Sosiale medier har hatt en viktig rolle fra den arabiske våren, #metoo til Greta Thunbergs raske ferd til stjernestatus i 2018. Hvor bevisste er vi egentlig de ulike prosessene som skjer hos individ og samfunn når hendelser og kampanjer nærmest blir som globale kjedereaksjoner? Åse Thomassen leverer foredrag på 1-2 timer om sosiale medier, sett i lys av kampanjer, hendelser, retorikk og propaganda.

Organisasjonskultur og læring

Organisasjonskultur er viktig. Den kan likevel ikke vedtas. Den ligger i organisasjonens historie,tradisjoner og måter å arbeide på. Ledere kan påvirke kulturen i organisasjoner, men det er ikke alltid lett. Hvor skal man begynne? Åse Thomassen har jobbet med organisasjon og ledelse i vidt forskjellige organisasjoner. De siste årene har hun sett på hvilken betydning organisasjonskulturen har for læring i organisasjoner.

Bad Boss - hva er ikke god nok ledelse?

Hva forventer ansatte av lederen? Skal lederen være venn, far, mor, gud eller kompis? Hva er rimelige forventninger til ledere? Forteller vårt syn på ledelse også noe om oss selv? Møt "Bad Boss" og kunnskap og refleksjoner rundt den "dårlige leder", både de som virkelig er dårlige ledere, og de som lett bedømmes som dårlige ledere.

Politisk kommunikasjon

Politisk budskap handler om budskapet og virkemidler. I mange år undervurderte andre politikere Carl I. Hagen, men han var den første som viste å bruke mediene. I dag har vi også sosiale medier. For politikere er politikken sentral, men den skal også kommuniseres. Det som er klart i politikerens hode, oppfattes nødvendigvis ikke like klart av mottakeren av budskapet. Mulighet for å skreddersy foredrag og kurs i politisk kommunikasjon

Tekst og skriving

Thomassen har veiledet og undervist flere tusen elever og studenter i en rekke fag. Hun holder også gjerne rene skrivekurs. Det kan handle om å coache en gruppe til å bli bedre til å skrive eller en gruppe av enkeltmedlemmer som jobber med egne tekster.Thomassen har en særlig evne til å hjelpe den enkelte deltaker til å finne kjernen i budskapet den enkelte deltaker ønsker å formidle, enten det er fag eller politikk. Kursene bør være på minimum 3 timer. Kan skreddersys.

Åse Thomassen har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS