Tema: Krig

Paul Smines

Paul Smines

Rådgiver innen krisehåndtering og beredskapsplanlegging

2019 © Talerlisten AS