Tema: Krig

Paul Smines

Paul Smines

Rådgiver innen krisehåndtering og beredskapsplanlegging

2018 © Talerlisten AS