Hasan Kassas

Hasan Kassas

Forfatter og tolk, snakker om inkludering

Fra kr 12.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Hasan Kassas

Hasan Kassas er opprinnelig fra Syria og har bodd i Norge i over tre år nå. Han er forfatter og jobber i dag som tolk. Hasan sin energi på scenen er velkjent, og publikum blir glade når han setter i gang. Foredragene er motiverende og inspirerende, og han snakker til «alle» – både ledere, mellomledere, ansatte og deltakere på introduksjonsprogrammer. Han har de siste årene holdt foredrag på ulike konferanser, og leste dikt på arabisk og norsk forskjellige steder i Oslo. Han har også utgitt en diktsamling på arabisk i Egypt. Hasan Kassas holder nå på med å skrive en tospråklig diktsamling på norsk og på arabisk. Diktene handler om hans opplevelser i fengselet i Syria, og om sitt møte med Norge og nordmenn, det norske samfunnet, kultur og språk, og mennesker som bor i Norge. Han forteller ekte historier fra krigen i Syria , og fortellinger om livet i det kaldet og vakre eksilet Norge. Hans er leder for organisasjonen Vi Er Like – VEL, for vellykket integrering i Norge.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Hasan Kassas

Hasans historie

Hasan har opplevd fengsel pga. sine artikler mot Assads regime. Han kjenner derfor godt til fengselets innside, og hvilke spor opplevelsene der etterlater på de innsatte. Han tar gjerne publikum med på en reise gjennom hans dikt, og deler råd og tips basert på metodene han lærte seg for å takle opplevelsene sine, etter han slapp ut av fenselet i Syria.

Vellykket integrering i Norge

Hasan holder foredrag om sitt møte med det norske samfunnet, og om det å integrere seg i et nytt samfunn. Foredraget er basert på hans møte med folket i Norge, og på erfaringene han har gjort gjennom sin tid i Libanon og Norge.

Vil du lære norsk eller et nytt språk?

Sliter du med å lære deg et nytt språk? Har du lyst til å lære nye måter å lære på? Da er Hasan rett mann. Hasan lærte seg norsk raskt og fikk deretter jobb som tolk i to norske bedrifter.

Inspirerende dikt

Bli kjent med Hasans inspirerende dikt, som han fremfører både på norsk og arabisk.

2024 © Talerlisten AS