Foredrag om Politisk kommunikasjon

Kai Eide

Kai Eide

Ambassadør, FN-utsending. Nå styreleder.

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2019 © Talerlisten AS