Foredrag om Politisk kommunikasjon

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

2023 © Talerlisten AS