Tema: Politisk kommunikasjon

Simen Ekern

Simen Ekern

Journalist og forfatter, en av Norges fremste Italia-kjennere

2018 © Talerlisten AS