Hans Johan Sagrusten

Konsulent i Bibelselskapet

Fra kr 5.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Hans Johan Sagrusten

Hans Johan Sagrusten er forfatter og teolog. Han er en av bibeloversetterne bak den nyeste oversettelsen av Bibelen, har skrevet bøkene «Det store Puslespillet – jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen» (Verbum 2014) og «Det store Puslespelet II – mysteriet i mumiemaska» (Verbum 2016). Han har holdt mer enn 150 populærteologiske foredrag om de eldste manuskriptene til Bibelen de siste årene. Presentasjonen blir vist på bokmål eller nynorsk.

Hjemsted
Agder
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Hans Johan Sagrusten

De tidligste manuskriptene til Det nye testamentet

Hvor tidlig i historien kan vi finne gamle papyrusmanuskripter med tekstene fra Det nye testamente? Og hva kan vi si om de bøkene som de første generasjonene av kristne leste i Romerriket? Var det de samme bøkene som står i Bibelen i dag? Foredraget presenterer de viktigste arkeologiske funnene som er gjort de siste 150 årene og fører den skriftlige historien til Det nye testamentet tilbake til 100-tallet e.Kr.

Bokproduksjon i antikken og i dag

I antikken ble det skrevet bøker både i bokruller og i bokform, på papyrus og på pergament. Når oppstod dagens bokformat, og hva var fordelene med å bla i en bok framfor å rulle ut en bokrull? Hvorfor gikk en over fra papyrus til pergament? Og hva kan valget av bokformat fortelle om menneskene som laget dem? Foredraget tar for seg utviklingen av bokformatet og gir spennende innsikter i vår egen bruk av forskjellige formater for å formidle tekster og innhold.

Å finne den skjulte skatten

Hva vil vi huskes for om hundre år? Mange mennesker blir husket i dag bare på grunn av én ting: Noe de gjorde, noe de eide eller noe de fant opp. Felles for dem er at de grep den sjeldne muligheten da den var der. De fant den skjulte skatten i livet sitt. Hvordan kan vi bli i stand til å oppdage den skjulte skatten når den plutselig er der - og gripe den? Som rammefortelling bruker foredragsholderen den spennende historien om Aslak Bolts bibel, Norges vakreste bok fra før Svartedauden.

Johannes’ openberring – ein samtidsvisjon Forskarar

Johannes’ openberring – ein samtidsvisjon Forskarar, media og politikarar grip stadig oftare til ord frå Johannes’ openberring for å skildre verda i dag, som «apokalyptisk varme». I Bibelens siste bok finn dei ord for ein natur i endring, for druknande migrantar og andre kriser vi ser omkring oss i dag. Korleis skal vi lesa Openberringa i dag? Foredraget gjev hjelp til å forstå ei bibelsk bok som mange ikkje vågar å opne, men som har eit språk som forstår oss og vår tid.

2024 © Talerlisten AS