Ragnhild Nilsen

Klimapsykolog. Gjennomslag for bærekraft

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Ragnhild Nilsen

Ragnhild Nilsen er klimapsykolog og har en doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap. Hun har innovert tekstil av tang og vært med på å bygge opp Sekem til å bli Egypts største produsent av økologisk mat og bomull. Ragnhild er medgründer av Universitetet Heliopolis for bærekraft i Kairo (2012) samt store globale nettverk for etisk handel. Hun var den første leder for det grønne skiftet i Nortura SA. Ragnhild er en fremragende formidler og regnes som Coachingens mor i Norge med inspirasjonsbøker som Perledykkeren, Påfyll til Livets krukke, Nøkler til arbeidsglede og livsglede og nå boken Klimapsykologi – bærekraft i vekst på Cappelen Damm. Ragnhild har vunnet flere priser for sitt arbeide. 

Fagekspert
Inspirator

Foredrag med Ragnhild Nilsen

Forandring fryder? Fra linjær til sirkulær økonomi

Dette foredraget er en reise i endringens landskap, hvor vi ser på hvilke faser vi må gå igjennom som ledere og medarbeidere om vi vil ta "endringstoget" og gå fra den gamle linjære forretningsfilosofien over til en mer sirkulær. Dette er et foredrag som byr på humor og innsikt og gir gode verktøy for medarbeidere og ledere til å bli med på klima-omstillingen.

Bærekraft: fra prat til praksis!

Foredraget er morsomt og praktisk med fine metoder, tips og verktøy som kan taes i bruk i virksomheten umiddelbart - ispedd mange lærende historier fra et langt levd liv som klimapsykolog, anerkjent innovatør og sosial entreprenør i det grønne skiftet.

Livets tre - om samskaping og innovasjon.

Foredraget handler om hvordan skape en innovasjonskultur, bygge team som utvikler hverandre og hvordan du som leder og medarbeider kan fremme samskaping på tvers av siloer. Foredraget er svært berikende og bygger på Ragnhilds lange suksessrike erfaring som klimapsykolog, innovasjonsleder og forsker.

Perledykkeren; Om arbeidsglede og livsglede i hverdagen

Dette er Ragnhilds mest personlige foredrag som berører sterkt og tar utgangspunkt i boken hennes Perledykkeren som er solgt i mange opplag og oversatt til flere språk. Det handler om å lede seg selv til et rikt liv på tross av motstand. Det handler om å omforme det som kommer mot deg til innsikt og vekst. Det handler om arbeidsglede og livsglede på jobb og privat. Foredraget er mesterlig historiefortelling som alle bør få med seg, selvsagt med praktiske coachende metoder og verktøy innebakt.

Business og Bistand - en livsnær grønn vekst fortelling

Foredraget tar for seg Ragnhilds pionerarbeid innen bærekraft og etisk handel i verden gjennom 30 år. Hun bruker personlige og lærende eksempler fra sitt mangfoldige sosiale entreprenørskap, grunnleggelsen av den arabiske verdens første Universitet for bærekraft og nettverket Global Fair Trade. Foredraget er meget inspirerende, tankevekkende og matnyttig for endringsagenter og virksomheter som ønsker å sette bærekraft og det grønne skiftet i høysetet.

Kurs med Ragnhild Nilsen

Ledelse, coaching og team

Kurset gir deg konkrete coachende verktøy og metoder som du kan bruke for å bygge tillit i ditt team, ivareta din egen trygghet som leder og gi rom for ulik kommunikasjons-kultur som fremmer god prestasjon og godt samarbeid.

Presentasjonsteknikk som virker

Kurset er praktisk, spekket med øvelser og tilbakemeldinger. Du får konkret hjelp til å bygge opp et budskap så det blir husket og forstått, hvordan du kan få bedre kontakt med tilhørerne og hvordan du kan bruke hjelpemidler. Flere tusen har tatt kurset, og gir topp score. Ragnhilds bok: Talekunstens 12 hemmeligheter følger med i kurspakken.

Bærekraft - fra preik til praksis!

Kurset tar for seg flere spørsmål knyttet til bærekraftige forretningsmodeller og grønn vekst. Hvordan komme fra tanke til handling? Hvordan kan vår virksomhet bli mer klimavennlig? Hva er en klimastrategi? Hvordan får vi våre kunder og leverandører med på laget? Ragnhild store internasjonale erfaring som grønn vekst leder og innovatør, gir kurset en egen tyngde og dybde.

Talerlisten mener

Ragnhild Nilsen har en unik tilstedværelse når hun står foran en forsamling. Hun "lytter" til salen, ser folk og engasjerer gjennom historier, eksempler og gode råd. Meget erfaren og profesjonell, og opptatt av å levere et kurs eller foredrag tilpasset anledningen. Hennes foredrag "Perledykkeren" er formidling på høyeste nivå, der deltakerne ler, måper og gråter - etter hvordan de relaterer seg til hennes budskap.

Ragnhild Nilsen har 36 vurderinger

Kjell Arne Græsdal

30. november 2022

Fredrikstad Næringsforening | Daglig leder

6

Jeg har lært at en god start og en god avslutning er det viktigste og det lever vi etter. Å komme til slutt på en dags konferanse er en krevende øvelse, men du Ragnhild tok forsamlingen og pirket i vår dårlige samvittighet uten at det ble for mye.

Du startet med å være hjertevarm (roste forrige taler Stor Oslo Eiendom) og fortsatte i perfekt varierende tempo på ditt tema Handlekraft. Du viste at det nytter å sette seg mål, eller ta en viktig rolle. «Hvem, hvis ikke jeg?» lå mellom linjene. Det var en eiendommelig følelse å gå opp og avrunde konferansen etter deg.

Det var stille, ingen sov, ingen spratt opp da jeg sa det var mat. Du hadde nådd inn til hele forsamlingen med budskapet ditt (og vårt 😊). Du Ragnhild var med å gjøre en grå novemberdag i Fredrikstad til en dag hvor alle tenkte, vi skal jammen klare å løfte oss!

Tusen takk for at du stilte opp og leverte så knakende godt som du gjorde.

Rudi Olsen

30. november 2022

Leder NAV Narvik

6

Takk for fantastisk foredrag på Medvindskonferansen i Narvik. Flere som trakk fram handlekraften du har som vanvittig inspirerende😊

Kjersti La Motte

13. april 2022

Senab Eikeland

6

Takk for ditt bidrag om bærekraft hos oss. Det var både interessant og inspirerende. Vi fikk veldig mye bra tilbakemelding etter foredraget ditt. Du engasjerer, har en spennende historie og en imponerende akademisk bakgrunn. Det beste av alt er måten du formidler det på – det traff. Veldig hyggelig å møte deg og å kunne inspirere gjestene våre med ditt bidrag!

Mona Nilsen

7. april 2022

AS Norske Shell

Kunnskapsrikt og inspirerende foredrag om Bærekraft fra Preik til Praksis!
Ragnhild har en faglig forankring og konkrete empiriske eksempler/erfaring som gjør at forsamlingen lytter med respekt & interesse, og man trigges til å reflektere mer helhetlig i sitt videre arbeid.

Gunnhild Utkvitne

22. februar 2022

Voss herad/ municipality

6

Ragnhild inspirerte og engasjerte med forteljingar, foredrag – og stev 😊 på Voss herad sin klimadag BLØME. Alle som var med satte stor pris på Ragnhild sine innlegg om berekraft og kunne gå heim etter konferansen med ny kunnskap og nytt giv.

Jakob Ruus

16. november 2021

Stavanger Kommune

Ønsker bare å takke for et kjempeinteressant foredrag om bærekraft. Har fått mange tilbakemeldinger om hvor interessant det var og at det skapte liv hos publikum som start på fagdagen vår.

Hilde Drevland

7. februar 2017

Apotek 1

6

Ragnhild er en utrolig motiverende foredragsholder. Hun har en formidlingsevne og tilstedeværelse som er til stor inspirasjon. Hun ser hver og en kursdeltaker, og gir tilbakemeldinger på en helt fantastisk måte. Anbefales på det sterkeste.

Astrid Larsen

7. februar 2017

Stord kommune

6

Ragnhild Nilsen gjorde inntrykk, selv den mest blaserte tilhører som har vært lenge i tralten kom etter foredraget helt uoppfordret og fortalte hvor godt foredraget traff. Vi fikk noe med videre, noe å huske, tenke på og legge inn i våre liv.

Anita Gravbrøt

6. februar 2017

Reko Arbeid og Karriere AS

6

Det er et privilegium å få delta på Ragnhild’s kurs eller foredrag! Sjelden har jeg møtt en kurs-/foredragsholder som ikke bare engasjerer sitt publikum med håndfast og konkret budskap, men også provoserer og utfordrer til refleksjon og undring gjennom sin fargerike fortellerkunst. Samtidig som hun raust deler levende skildringer fra eget levd liv, behersker hun balansekunsten med oppriktig engasjement og interesse for sitt publikum, gjennom å inkludere, se og lytte til hver og en av sine deltakere.

Mari Fagerjord

12. januar 2017

Norconsult

6

Jeg har vært så heldig å delta på Ragnhilds kurs i presentasjonsteknikk og forhandlingsteknikk. Det er de beste kursene jeg har vært på! Hun er fantastisk flink til å formidle og lære bort på en måte så en aldri kjeder seg – og som en ikke glemmer!
Ragnhild har også ledet en samling for avdelingen med fokus på temaer som kommunikasjonsstil og strategi, selvledelse og medarbeiderskap. Hun gir av seg selv og ser hver enkelt deltaker. Samtlige meldte tilbake at de hadde hatt nytte og glede av samlingen.
Jeg anbefaler Ragnhild på det varmeste!

Victoria Rahlff

22. desember 2016

Xylem Water Solutions AS

6

Ragnhild går foran oss alle når det gjelder formidling og retorikk. En rollemodell med format og stil. Hun er i øyenhøyde og på nivå – og samtidig langt foran, men uten at det oppleves utrygt eller arrogant. Man får rett og slett bare lyst til å følge henne. Storytelling med mye mening er hennes kjerne – og mening er det som driver oss, ikke bare en god historie. Intention is driving your attention – Ragnhild har både intensjon og mening på plass, fasilitert til mottaker med leken retorikk. I like!

Spesialrådgiver Sverre Ivar Telnes

21. desember 2016

Næringslivets Hovedorganisasjon

5

Ragnhild har holdt flere kurs i NHO med tittel «Budskapsformidling – bevege, berøre, begeistre» over 2 dager. Vi kommer til å engasjere henne også fremover, ikke minst på grunn av usedvanlig gode evalueringer. Hun er profesjonell og har solid integritet. Du merker fort at hun er trygg både faglig og pedagogisk. Dessuten setter vi pris på at hun er ærlig og med begge beina solid plantet på jorda. Setter også pris på hennes tydelighet i sine konkrete og klare tilbakemeldinger til deltakerne. Til sist vil jeg nevne hennes forberedelser ved å sette seg inn i NHOs egenart og sentrale rolle i samfunnet.

Jannicke Hexum. HR sjef i Helsedirektoratet

25. november 2016

Helsedirektoratet

6

Ragnhild hadde en inspirerende ettermiddag for min Hr avdeling i tema stressmestring for en avdeling som er i store omveltninger. Hun bruker mye humor og livsglede og tilbakemeldingene var at «dette var det beste vi har hatt på våre seminarer hittil». Alle fikk utdelt hennes nydelige lille bok, og vi tar med oss de gode råd – Hennes PERLER med oss på veien videre. Vi ønsker å bruke Ragnhild igjen!

Ole Melby

15. november 2016

Utdanningsforbundet Bærum

6

Ragnhild holdt et engasjerende og inspirerende foredrag om nøkler til arbeidsglede på medlemsseminar for lærere i skolen. Hun opplevdes som energisk, morsom og varm med svært god formidlingsevne. Hun hadde hele tiden god kontakt med salen. En stor fordel med Ragnhild som foredragsholder var at hun tok seg god tid til en skikkelig prat på forhånd om ønsker for innholdet i foredraget tilpasset målgruppen. Ragnhild gis de beste anbefalinger som foredragsholder!

Stein Vorum

15. november 2016

Atea AS

6

Ragnhild er en utrolig inspirerende lærer i presentasjonsteknikk. Vi har kjørt flere runder med henne, og får alltid meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det er utrolig å se den forvandling som skjer med deltakerne – fra en stotrende og usikker fremføring på dag 1 til en glimrende og selvsikker presentasjon på dag 2. Anbefales!

Hans Petter Kildal

14. november 2016

Bergen Energi AS

6

En fantastisk formidler, en fantastisk lytter og et fantastisk menneske.
Ragnhild har hjulpet meg til å strekke meg lenger og til å gå dypere i meg selv. Hun er klok, inspirerende og morsom. Det jeg har lært av henne sitter. Hennes perler har jeg alltid med meg i små og store situasjoner, i jobben og livet ellers.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS