Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Ragnhild Nilsen

En av Skandinavias fremste inspiratorer

Fra 30.000,- per foredrag

Fra 30.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Ragnhild Nilsen

Mange kaller Ragnhild Nilsen for coachingens mor i Norge. Hennes klientliste er imponerende. Hun har coachet frem toppledere, politikere, advokater, programledere og medarbeidere til fantastiske prestasjoner. Hun har doktorgrad PhD i innovasjon og strategisk ledelse og to MA-grader, både i musikkpedagogikk og i kommunikasjonskunst. Ragnhild har vært med på å bygge opp flere selskaper, Universitetet Heliopolis i Kairo samt store globale nettverk for innovasjon, verdighet og bærekraft. Ragnhild er en fremragende formidler. Hun har skrevet 12 bøker innen retorikk, kreativitet, ledelse, coaching, kommunikasjon, endring og arbeidsglede. Bøkene er oversatt til 14 språk, deriblant engelsk og kinesisk. Ragnhild har fremmet etisk handel i verden og innovert tekstil av tang. Hun har vunnet flere priser for sitt pionerarbeid. Ragnhild er leder for det grønne skiftet i Nortura.

Foredrag med Ragnhild Nilsen

Forandring fryder? Medarbeiderskap og lederskap hånd i hånd.

Hvordan håndtere omstilling i team? Dette er en reise i endringens landskap- et foredrag som beveger og berører til handling og gir gode verktøy for ledere, team og medarbeidere i omstilling.

Naken kvinne lærer å spinne; Innovasjon i praksis

Hvordan komme fra tanke til handling? Hvordan få frem innovasjon der andre ser problemer? Hvorfor lage tekstil av tang? Foredraget er morsomt og praktisk med fine metoder som kan taes i bruk umiddelbart - ispedd mange lærende historier fra levd liv.

Talekunst; Når du trenger presentasjonsteknikk som virker

Hvordan bygge opp et budskap så det blir husket og forstått?Hvordan bruke ditt kroppsspråk på en overbevisende måte? Hvordan bruke dine hjelpemidler og få frem poeng? Hvordan komme fra informasjon til kommunikasjon og gjennomslag? Foredraget er spekket med praktiske metoder og erfaringsbaserte tips.

Perledykkeren; Om arbeidsglede og livsglede i hverdagen

Dette er Ragnhilds mest personlige foredrag som berører sterkt. Det handler om å lede seg selv til et rikt liv på tross av motstand. Det handler om å være en lysglimtjeger midt i hverdagen. Det handler om å omforme det som kommer mot deg til innsikt og vekst. Foredraget er mesterlig historiefortelling som alle bør få med seg, selvsagt med praktiske metoder og verktøy innebakt.

Bærekraft - en livsnær fortelling fra prat til praksis

Foredraget tar for seg Ragnhilds pionerarbeid innen bærekraft og etisk handel i verden gjennom 30 år. Hun bruker personlige og lærende eksempler fra sitt mangfoldige sosiale entreprenørskap, grunnleggelsen av den Arabiske verdens første Universitet for bærekraft og nettverket Global Fair Trade. Foredraget er meget inspirerende, tankevekkende og matnyttig.

Kurs med Ragnhild Nilsen

Ledelse, coaching og team

Kurset gir deg konkrete coachende verktøy og metoder som du kan bruke for å bygge tillit i ditt team, ivareta din egen trygghet som leder og gi rom for ulik kommunikasjons-kultur som fremmer god prestasjon og godt samarbeid.

Presentasjonsteknikk som virker

Kurset er praktisk, spekket med øvelser og tilbakemeldinger. Du får konkret hjelp til å bygge opp et budskap så det blir husket og forstått, hvordan du kan få bedre kontakt med tilhørerne og hvordan du kan bruke hjelpemidler. Flere tusen har tatt kurset, og gir topp score. Ragnhilds bok: Talekunstens 12 hemmeligheter følger med i kurspakken.

Konflikthåndtering

Kurset er praktisk med flere case og metoder som diskuteres og prøves ut gjennom trening. Ragnhild store internasjonale erfaring som leder og innovatør, gir kurset en egen tyngde og dybde.

Talerlisten mener

Ragnhild Nilsen har en unik tilstedværelse når hun står foran en forsamling. Hun "lytter" til salen, ser folk og engasjerer gjennom historier, eksempler og gode råd. Meget erfaren og profesjonell, og opptatt av å levere et kurs eller foredrag tilpasset anledningen. Hennes foredrag "Perledykkeren" er formidling på høyeste nivå, der deltakerne ler, måper og gråter - etter hvordan de relaterer seg til hennes budskap.

Ragnhild Nilsen har 30 vurderinger

Hilde Drevland

7. februar 2017

Apotek 1

6

Ragnhild er en utrolig motiverende foredragsholder. Hun har en formidlingsevne og tilstedeværelse som er til stor inspirasjon. Hun ser hver og en kursdeltaker, og gir tilbakemeldinger på en helt fantastisk måte. Anbefales på det sterkeste.

Astrid Larsen

7. februar 2017

Stord kommune

6

Ragnhild Nilsen gjorde inntrykk, selv den mest blaserte tilhører som har vært lenge i tralten kom etter foredraget helt uoppfordret og fortalte hvor godt foredraget traff. Vi fikk noe med videre, noe å huske, tenke på og legge inn i våre liv.

Anita Gravbrøt

6. februar 2017

Reko Arbeid og Karriere AS

6

Det er et privilegium å få delta på Ragnhild’s kurs eller foredrag! Sjelden har jeg møtt en kurs-/foredragsholder som ikke bare engasjerer sitt publikum med håndfast og konkret budskap, men også provoserer og utfordrer til refleksjon og undring gjennom sin fargerike fortellerkunst. Samtidig som hun raust deler levende skildringer fra eget levd liv, behersker hun balansekunsten med oppriktig engasjement og interesse for sitt publikum, gjennom å inkludere, se og lytte til hver og en av sine deltakere.

Mari Fagerjord

12. januar 2017

Norconsult

6

Jeg har vært så heldig å delta på Ragnhilds kurs i presentasjonsteknikk og forhandlingsteknikk. Det er de beste kursene jeg har vært på! Hun er fantastisk flink til å formidle og lære bort på en måte så en aldri kjeder seg – og som en ikke glemmer!
Ragnhild har også ledet en samling for avdelingen med fokus på temaer som kommunikasjonsstil og strategi, selvledelse og medarbeiderskap. Hun gir av seg selv og ser hver enkelt deltaker. Samtlige meldte tilbake at de hadde hatt nytte og glede av samlingen.
Jeg anbefaler Ragnhild på det varmeste!

Victoria Rahlff

22. desember 2016

Xylem Water Solutions AS

6

Ragnhild går foran oss alle når det gjelder formidling og retorikk. En rollemodell med format og stil. Hun er i øyenhøyde og på nivå – og samtidig langt foran, men uten at det oppleves utrygt eller arrogant. Man får rett og slett bare lyst til å følge henne. Storytelling med mye mening er hennes kjerne – og mening er det som driver oss, ikke bare en god historie. Intention is driving your attention – Ragnhild har både intensjon og mening på plass, fasilitert til mottaker med leken retorikk. I like!

Spesialrådgiver Sverre Ivar Telnes

21. desember 2016

Næringslivets Hovedorganisasjon

5

Ragnhild har holdt flere kurs i NHO med tittel «Budskapsformidling – bevege, berøre, begeistre» over 2 dager. Vi kommer til å engasjere henne også fremover, ikke minst på grunn av usedvanlig gode evalueringer. Hun er profesjonell og har solid integritet. Du merker fort at hun er trygg både faglig og pedagogisk. Dessuten setter vi pris på at hun er ærlig og med begge beina solid plantet på jorda. Setter også pris på hennes tydelighet i sine konkrete og klare tilbakemeldinger til deltakerne. Til sist vil jeg nevne hennes forberedelser ved å sette seg inn i NHOs egenart og sentrale rolle i samfunnet.

Jannicke Hexum. HR sjef i Helsedirektoratet

25. november 2016

Helsedirektoratet

6

Ragnhild hadde en inspirerende ettermiddag for min Hr avdeling i tema stressmestring for en avdeling som er i store omveltninger. Hun bruker mye humor og livsglede og tilbakemeldingene var at «dette var det beste vi har hatt på våre seminarer hittil». Alle fikk utdelt hennes nydelige lille bok, og vi tar med oss de gode råd – Hennes PERLER med oss på veien videre. Vi ønsker å bruke Ragnhild igjen!

Ole Melby

15. november 2016

Utdanningsforbundet Bærum

6

Ragnhild holdt et engasjerende og inspirerende foredrag om nøkler til arbeidsglede på medlemsseminar for lærere i skolen. Hun opplevdes som energisk, morsom og varm med svært god formidlingsevne. Hun hadde hele tiden god kontakt med salen. En stor fordel med Ragnhild som foredragsholder var at hun tok seg god tid til en skikkelig prat på forhånd om ønsker for innholdet i foredraget tilpasset målgruppen. Ragnhild gis de beste anbefalinger som foredragsholder!

Stein Vorum

15. november 2016

Atea AS

6

Ragnhild er en utrolig inspirerende lærer i presentasjonsteknikk. Vi har kjørt flere runder med henne, og får alltid meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det er utrolig å se den forvandling som skjer med deltakerne – fra en stotrende og usikker fremføring på dag 1 til en glimrende og selvsikker presentasjon på dag 2. Anbefales!

Hans Petter Kildal

14. november 2016

Bergen Energi AS

6

En fantastisk formidler, en fantastisk lytter og et fantastisk menneske.
Ragnhild har hjulpet meg til å strekke meg lenger og til å gå dypere i meg selv. Hun er klok, inspirerende og morsom. Det jeg har lært av henne sitter. Hennes perler har jeg alltid med meg i små og store situasjoner, i jobben og livet ellers.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS