Ragnhild Nilsen

Klimapsykolog om bærekraftig og inspirerende lederskap

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Ragnhild Nilsen

Ragnhild Nilsen er en klimapsykolog med en doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap. Hun har vært en drivkraft bak innovative prosjekter som å bruke tang til tekstil og har bidratt til å etablere Sekem som Egypts største produsent av økologisk mat og bomull. Som medgründer av Universitetet Heliopolis for bærekraft i Kairo (2012) og deltaker i store globale nettverk for etisk handel, har Ragnhild satt sitt preg på bærekraftig utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til å ha vært den første lederen for det grønne skiftet i Nortura SA, har Ragnhild også gjort seg bemerket som en dyktig formidler. Hun er forfatter av inspirasjonsbøker som «Perledykkeren», «Påfyll til Livets krukke», «Nøkler til arbeidsglede og livsglede», og nå nylig «Klimapsykologi – bærekraft i vekst» utgitt på Cappelen Damm. Ragnhild har mottatt flere priser for sitt arbeid.

Ta gjerne kontakt for et engasjerende og innholdsrikt foredrag om handlekraft, endringsledelse og ikke minst bærekraft. Ragnhild ser frem til å dele sin kunnskap og erfaring med deg og ditt publikum.

Fagekspert
Inspirator
Hjemsted
Agder
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Ragnhild Nilsen

Forandring fryder?

Dette foredraget er en reise i endringens landskap, hvor vi ser på hvilke faser vi må gå igjennom som ledere og medarbeidere om vi vil ta "endringstoget" og gå fra den gamle linjære forretningsfilosofien over til en mer sirkulær. Dette er et foredrag som byr på humor og innsikt og gir gode verktøy for medarbeidere og ledere til å bli med på klima-omstillingen.

Bærekraft: fra prat til praksis!

Foredraget er morsomt og praktisk med fine metoder, tips og verktøy som kan taes i bruk i virksomheten umiddelbart - ispedd mange lærende historier fra et langt levd liv som klimapsykolog, anerkjent innovatør og sosial entreprenør i det grønne skiftet.

Livets tre - om samskaping og innovasjon.

Foredraget handler om hvordan skape en innovasjonskultur, bygge team som utvikler hverandre og hvordan du som leder og medarbeider kan fremme samskaping på tvers av siloer. Foredraget er svært berikende og bygger på Ragnhilds lange suksessrike erfaring som klimapsykolog, innovasjonsleder og forsker.

Perledykkeren: Om arbeidsglede og livsglede i hverdagen

Dette er Ragnhilds mest personlige foredrag som berører sterkt og tar utgangspunkt i boken hennes Perledykkeren som er solgt i mange opplag og oversatt til flere språk. Det handler om å lede seg selv til et rikt liv på tross av motstand. Det handler om å omforme det som kommer mot deg til innsikt og vekst. Det handler om arbeidsglede og livsglede på jobb og privat. Foredraget er mesterlig historiefortelling som alle bør få med seg, selvsagt med praktiske coachende metoder og verktøy innebakt.

Business og bistand - en livsnær grønn vekstfortelling

Foredraget tar for seg Ragnhilds pionerarbeid innen bærekraft og etisk handel i verden gjennom 30 år. Hun bruker personlige og lærende eksempler fra sitt mangfoldige sosiale entreprenørskap, grunnleggelsen av den arabiske verdens første Universitet for bærekraft og nettverket Global Fair Trade. Foredraget er meget inspirerende, tankevekkende og matnyttig for endringsagenter og virksomheter som ønsker å sette bærekraft og det grønne skiftet i høysetet.

Kurs med Ragnhild Nilsen

Ledelse, coaching og team

Kurset gir deg konkrete coachende verktøy og metoder som du kan bruke for å bygge tillit i ditt team, ivareta din egen trygghet som leder og gi rom for ulik kommunikasjons-kultur som fremmer god prestasjon og godt samarbeid.

Presentasjonsteknikk som virker

Kurset er praktisk, spekket med øvelser og tilbakemeldinger. Du får konkret hjelp til å bygge opp et budskap så det blir husket og forstått, hvordan du kan få bedre kontakt med tilhørerne og hvordan du kan bruke hjelpemidler. Flere tusen har tatt kurset, og gir topp score. Ragnhilds bok: Talekunstens 12 hemmeligheter følger med i kurspakken.

Bærekraft - fra preik til praksis!

Kurset tar for seg flere spørsmål knyttet til bærekraftige forretningsmodeller og grønn vekst. Hvordan komme fra tanke til handling? Hvordan kan vår virksomhet bli mer klimavennlig? Hva er en klimastrategi? Hvordan får vi våre kunder og leverandører med på laget? Ragnhild store internasjonale erfaring som grønn vekst leder og innovatør, gir kurset en egen tyngde og dybde.

Talerlisten mener

Ragnhild Nilsen har en unik tilstedværelse når hun står foran en forsamling. Hun "lytter" til salen, ser folk og engasjerer gjennom historier, eksempler og gode råd. Meget erfaren og profesjonell, og opptatt av å levere et kurs eller foredrag tilpasset anledningen. Hennes foredrag "Perledykkeren" er formidling på høyeste nivå, der deltakerne ler, måper og gråter - etter hvordan de relaterer seg til hennes budskap.

2024 © Talerlisten AS