Ragnhild Nilsen

Klimapsykolog. Gjennomslag for bærekraft

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Ragnhild Nilsen

Ragnhild Nilsen er klimapsykolog og har en doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap. Hun har innovert tekstil av tang og vært med på å bygge opp Sekem til å bli Egypts største produsent av økologisk mat og bomull. Ragnhild er medgründer av Universitetet Heliopolis for bærekraft i Kairo (2012) samt store globale nettverk for etisk handel. Hun var den første leder for det grønne skiftet i Nortura SA. Ragnhild er en fremragende formidler og regnes som Coachingens mor i Norge med inspirasjonsbøker som Perledykkeren, Påfyll til Livets krukke, Nøkler til arbeidsglede og livsglede og nå boken Klimapsykologi – bærekraft i vekst på Cappelen Damm. Ragnhild har vunnet flere priser for sitt arbeide. 

Fagekspert
Inspirator

Foredrag med Ragnhild Nilsen

Forandring fryder? Fra linjær til sirkulær økonomi

Dette foredraget er en reise i endringens landskap, hvor vi ser på hvilke faser vi må gå igjennom som ledere og medarbeidere om vi vil ta "endringstoget" og gå fra den gamle linjære forretningsfilosofien over til en mer sirkulær. Dette er et foredrag som byr på humor og innsikt og gir gode verktøy for medarbeidere og ledere til å bli med på klima-omstillingen.

Bærekraft: fra prat til praksis!

Foredraget er morsomt og praktisk med fine metoder, tips og verktøy som kan taes i bruk i virksomheten umiddelbart - ispedd mange lærende historier fra et langt levd liv som klimapsykolog, anerkjent innovatør og sosial entreprenør i det grønne skiftet.

Livets tre - om samskaping og innovasjon.

Foredraget handler om hvordan skape en innovasjonskultur, bygge team som utvikler hverandre og hvordan du som leder og medarbeider kan fremme samskaping på tvers av siloer. Foredraget er svært berikende og bygger på Ragnhilds lange suksessrike erfaring som klimapsykolog, innovasjonsleder og forsker.

Perledykkeren; Om arbeidsglede og livsglede i hverdagen

Dette er Ragnhilds mest personlige foredrag som berører sterkt og tar utgangspunkt i boken hennes Perledykkeren som er solgt i mange opplag og oversatt til flere språk. Det handler om å lede seg selv til et rikt liv på tross av motstand. Det handler om å omforme det som kommer mot deg til innsikt og vekst. Det handler om arbeidsglede og livsglede på jobb og privat. Foredraget er mesterlig historiefortelling som alle bør få med seg, selvsagt med praktiske coachende metoder og verktøy innebakt.

Business og Bistand - en livsnær grønn vekst fortelling

Foredraget tar for seg Ragnhilds pionerarbeid innen bærekraft og etisk handel i verden gjennom 30 år. Hun bruker personlige og lærende eksempler fra sitt mangfoldige sosiale entreprenørskap, grunnleggelsen av den arabiske verdens første Universitet for bærekraft og nettverket Global Fair Trade. Foredraget er meget inspirerende, tankevekkende og matnyttig for endringsagenter og virksomheter som ønsker å sette bærekraft og det grønne skiftet i høysetet.

Kurs med Ragnhild Nilsen

Ledelse, coaching og team

Kurset gir deg konkrete coachende verktøy og metoder som du kan bruke for å bygge tillit i ditt team, ivareta din egen trygghet som leder og gi rom for ulik kommunikasjons-kultur som fremmer god prestasjon og godt samarbeid.

Presentasjonsteknikk som virker

Kurset er praktisk, spekket med øvelser og tilbakemeldinger. Du får konkret hjelp til å bygge opp et budskap så det blir husket og forstått, hvordan du kan få bedre kontakt med tilhørerne og hvordan du kan bruke hjelpemidler. Flere tusen har tatt kurset, og gir topp score. Ragnhilds bok: Talekunstens 12 hemmeligheter følger med i kurspakken.

Bærekraft - fra preik til praksis!

Kurset tar for seg flere spørsmål knyttet til bærekraftige forretningsmodeller og grønn vekst. Hvordan komme fra tanke til handling? Hvordan kan vår virksomhet bli mer klimavennlig? Hva er en klimastrategi? Hvordan får vi våre kunder og leverandører med på laget? Ragnhild store internasjonale erfaring som grønn vekst leder og innovatør, gir kurset en egen tyngde og dybde.

Talerlisten mener

Ragnhild Nilsen har en unik tilstedværelse når hun står foran en forsamling. Hun "lytter" til salen, ser folk og engasjerer gjennom historier, eksempler og gode råd. Meget erfaren og profesjonell, og opptatt av å levere et kurs eller foredrag tilpasset anledningen. Hennes foredrag "Perledykkeren" er formidling på høyeste nivå, der deltakerne ler, måper og gråter - etter hvordan de relaterer seg til hennes budskap.

Ragnhild Nilsen har 34 vurderinger

Birthe Johanne Rasmussen, HMS-rådgjevar

7. november 2016

Os kommune, Hordaland

6

Ragnhild Nilsen er ein fantastisk formidlar og historieforteljar som byr på seg sjølve. Ho fekk oss til å lytte og få bilete i hovudet som førte til refleksjon over vårt eige liv, anten det handla om livet heime eller på jobb. Ho meistra å halde den raude tråden gjennom to fantastiske timar med perledykk. Ho etablerte frå starten ein ro blant tilhøyrarane som førte til at vi i stor grad «tok inn» bodskapen. I tillegg viste ho eksemplar på godt medarbeidarskap ved at deltakarar blei utfordra til å halde rosande tale til kvarandre. Følgjande sitat frå ein av deltakarane beskriv Ragnhild sin formidlingsevne: «…som vi hadde på HMS-dagen i fjor var kjempebra. Men kva var det han eigentlig snakka om? Eg kjem til å hugse kva Ragnhild Nilsen snakka om.»

Vi vil på det varmaste tilrå å bruka Ragnhild Nilsen som formidlar på ulike samlingar for menneske.

Arild Michelsen

3. november 2016

Fylkesmannen i Rogaland

6

Ragnhild er en engasjert og motiverende foredragsholder som jeg har hatt gleden av å møte flere ganger. Både i form og innhold makter hun å formidle et budskap som både gir innsikt og inspirasjon. Hun har en tilstedeværelse og et smittende engasjement som gjør at deltakerne alltid sitter igjen med mye etter møtet med Ragnhild.

Marit Holen

3. november 2016

Tamrotor Marine Compressors

6

Vi var så heldige å få benytte Ragnhild til flere runder med kurs i presentasjonsteknikk for våre selgere, ledere og andre med mye kundekontakt. Selv om alle hadde vært på «slike kurs» før og kanskje var noe skeptisk, var tilbakemeldingene etter Ragnhilds kurs utelukkende veldig positive. Hennes tilnærming og fokus på mennesket og ikke teknologien gjorde at vi alle lærte mye nytt, og personlig konkret tilbakemelding til hver enkelt gjorde at vi alle følte at vi forlot kurset som bedre «presentatører».

Anne Underthun Marstein

3. november 2016

Jernbaneverket

6

Ragnhild er en utrolig inspirerende foredragsholder. Hun bidrar mye med seg selv som gir troverdighet i budskapet.Videre er hun morsom, engasjert og meget kunnskapsrik. Vi hadde henne som foredragsholder omkring temaet kommunikasjon og samhandling. Mange fikk en liten vekker av innlegget noe som har gitt ringvirkninger i etterkant. Jeg vil anbefale henne på det sterkeste.

Astri Kiland

1. november 2016

Norsk Landbrukssamvirke

6

Raghild svikter ikke. Hun gir alltid et uforglemmelig foredrag som gir deltagerne energi og innspill til ettertanke. Gleder meg alltid til å høre henne.

Bjørn Jervell Hansen

1. november 2016

Forskerforbundet ved Forsvarets forskningsinstitutt

6

Vi brukte Ragnhild for et halv-dags-kurs i forhandlingsteknikk. Dette er et omfattende emne, men hun klarte å gi et godt og effektivt kurs tilpasset målgruppen. Hun er veldig inspirerende å høre på, og hun legger fram fagkunnskapen sin på en lettfattelig måte. Vi hadde veldig stor nytte av å ha Ragnhild på besøk!

Tormod Lien

1. november 2016

Miljømerking

5

Ragnhild Nielsen valgte å fortelle sin personlige historie om eget miljøengasjement når hun skulle snakke for et stort nettverk av miljøbevisste innkjøpere. Det gikk rett hjem hos tilhørerne. Det ble et ærlig portrett av en hardtarbeidende, engasjert og «halvgal» idealist. Det vi satt igjen med var en overbevisning om hvor viktig det er å følge magefølelsen, å ta sjansen og å bruke seg selv fullt og helt. Hun fremstår som ærlig, med innlevelse og hun er sterkt motiverende. Anbefales!

Paal Holter

31. oktober 2016

EGGS Design AS

6

Ragnhild har en verdifull kombinasjon av lyttende tilstedeværelse og konkret, strukturert innhold. Dermed blir take-aways fra hennes foredrag ikke bare inspirasjon, men også direkte utviklende. Ragnhilds interaktive foredrag har gitt meg en bratt læringskurve, og hjulpet meg å bli trygg på min stil og mine egne presentasjonsegenskaper. Anbefales på det varmeste.

Hilde Holm

31. oktober 2016

Arena Helse - Forskning og Innovasjon

6

Ragnhild er en utrolig inspirerende foredragsholder, og vil spesielt nevne Perledykkeren; Om arbeidsglede og livsglede i hverdagen. Vi legger ikke følelsene igjen hjemme, selv om vi kommer på jobb. Dette forteller Ragnhild om på en mesterlig måte, og hvordan vi skal håndtere dette på best mulig måte for både oss selv og omgivelsene. «The devil is in the details», sies det, men Ragnhild lærer oss også at livets beste stunder også kan ligge i detaljene, dersom vi lærer oss å legge merke til dem. Perledykkeren er også utgitt som bok, og jeg hadde den under hodeputen som trøst og støtte i en periode med mye motgang. Takk Ragnhild!

Yan Pan Olsson

31. oktober 2016

Norconsult AS

6

Ragnhild er en dyktig foredragsholder i presentasjonsteknikk. Hun så deltakernes personlighet og fant forbedringspotensial tilpasset den enkelte. Vi er veldig fornøyde med å få helt konkrete tilbakemeldinger både på skriftlig stoff og personlig fremtoning.

Torill Berdal

27. oktober 2016

E-CO Energi

6

Ragnhild er en inspirerende kursleder som E-CO Energi har benyttet ved flere anledninger. Det er først og fremst heldagskurs i presentasjonsteknikk vi har benyttet Ragnhild til. Disse har vært godt tilpasset vårt behov med relevante caser og eksempler og hun har gitt nyttige, konkrete tilbakemeldinger til hver enkelt deltaker. Engasjementet og fokuset er strålende og evalueringen er ubetinget positiv. Vi anbefaler gjerne Ragnhild til disse kursene!

Gro Anett Pedersen

26. oktober 2016

Aditro

6

Ragnhild er en veldig inspirerende og engasjerende kursleder og foredragsholder – som gir mye av seg selv og klarer å berøre deltagerne på sine oppdrag. Jeg har både engasjert Ragnhild til ulike oppdrag i bedriften og deltatt på kurs selv – og opplever Ragnhild som svært dyktig og profesjonell. Hun setter seg godt inn i bedriften hun skal inn i – og trykker på de «riktige» knappene overfor deltagerne. Dessuten har hun en fantastisk hukommelse i forhold til tidligere deltagere som gjør at du alltid føler deg velkommen og sett når du møter henne.

Elisabeth Kihl-Stenrød

24. oktober 2016

Borregaard AS

6

Ragnhild Nilsen har levert kurs i Presentasjonsteknikk hos oss og har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Ragnhild tilpasser kurset til deltakere med ulike forutsetninger og heier dem frem. Hun gjør dem oppmerksomme like mye på styrker som forbedringsområder og jobber bevisst for å ivareta integritet og egenart underveis i kurset. Ragnhild har en sterk grad av tilstedeværelse, energi, glede og varme. Dette gir trygghet for deltakerne til å «kaste seg ut i det». Hun er fleksibel i sine leveranser, profesjonell og pålitelig. Hun driver prestasjoner fremover. Jeg gir henne mine beste referanser.

Evelin Lindner

22. oktober 2016

Human Dignity and Humiliation Studies

6

Ragnhild is inspiring, yet, she is much more, she is wise, and she is loving. She has all the talents of a good entertainer, yet, she has much more. Many who hear her speak might not immediately recognize her depth. Let me explain: Ragnhild is a deep thinker, a thinker who asks the foundational questions of our time: What does it mean to be human? What does it mean to be human on a tiny planet with limited resources? We humans need love to flourish, just like plants need water, and this love is not to be confused with addictive sex or consumerism. This love flows from mutually enriching relationships in society as a whole. Where are those relationships? Where are they in a society where survival depends on being «smart,» and where being «smart» means being tough, and calculating everything that has quality into quantities? Where others would perhaps give no answer, or shallow answers, Ragnhild can give nourishment to soul, heart, and mind. Just ask her deeper questions!

Michael Schulte, professor dr.phil.

22. oktober 2016

Universitetet i Agder, humaniora og lærererutdanning

6

Jeg vil kalle henne for en inspirasjonscoach: hun er en medrivende foredragsholder og en svært dyktig coach i alle slags sammenhenger. Jeg gir henne min beste anbefaling.

Per Perssson

21. oktober 2016

FairtradeEksperten/Friends Fair Trade

6

Ragnhild er en fantastisk formidler og en virkelig inspirator, hun er meget klok, og har hjertet på riktig sted.
Anbefales på det sterkeste!

Annar Aasheim

21. oktober 2016

Kompetanseunion a.s

6

Ragnhild har vært en viktig ressurs hos oss for gjennomføring av oppdrag når det gjelder topp- og mellomledere i mange norske selskaper. Jeg har i særlig grad verdsatt Ragnhilds evne til å tilpasse ulike programmer etter hva som passer selskapet.
Ragnhild har en rik erfaring og også en teoretisk ballast som gir henne troverdighet i sitt arbeid.
Hennes evne til å formidle er i ypperste klasse.

Sissel Jenseth

20. oktober 2016

Dialogos.no

6

Ragnhild Nilsen har holdt flere foredrag om det vitale og livskraftige SEKEM i Egypt der biodynamisk bomullsdyrkning foregår helt uten noen form for giftstoffer, i tillegg til en storstilt nydyrking i ørkenområder. På SEKEM-gården er det skole, barnehage, medisinsk senter og fabrikker som produserer økologisk barnetøy, te og andre fairtrade-produkter som selges over hele verden. Heliopolis Universitet er siste tilskudd på stammen og ble etablert i 2012. Ragnhild Nilsen har holdt foredrag om SEKEM på Litteraturhuset, i Antroposofisk Selskap og i Cultura banks regi. Hun har nærhet til produktene gjennom produksjon av rettferdige håndklær fra SEKEM i beste kvalitet og en bok som forteller om underet i ørkenen.

Anne Marit Stedje

18. oktober 2016

Boligbyggelaget Usbl

6

Her er noen klipp fra kursevalueringen på forrige kurs hos oss:
Veldig trygg, hygggelig, troverdig og dyktig dame! Man lot seg grille med et smil. Hun pushet og utfordret oss på en profesjonell og erfaren dame. Konkret og praktisk. Cut the crap!! Fikk stoooort utbytte av kurset og Ragnhild har æren for det.

Ragnhild var flink til å presentere stoffet og skape interesse og deltakelse fra oss deltakere. Man ble pushet og fikk direkte tilbakemeldinger på en vennlig og behagelig måte.

Vi anbefaler Ragnhild på det varmeste!

Annelise Fleddum

14. oktober 2016

Næringslivets NOx-fond

6

Som kursleder og foredragsholder er Ragnhild i verdensklassen. Hun har en fantastisk evne til å fortelle, berøre og begeistre. Etter to dager på kurs med Ragnhild var jeg fylt opp med mye energi og entusiasme. Jeg anbefaler Ragnhild på det varmeste.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS