Foredrag om Endringsledelse

Hvordan planlegges, implementeres og evalueres endringer? Økt bruk av hjemmekontor har vært en krevende endring for hverdagen til både medarbeidere og ledere. Denne omstruktureringen krever tydelige planer og stødig ledelse. Talerlistens foredragsholdere tilbyr workshops, kurs og foredrag om endringsledelse, som skal gjøre bedriften klar til å møte endringsprosesser.

Stefan Hyttfors

Futurist, kåret til Sveriges beste foredragsholder to ganger

Mette Hopsdal

Mette Hopsdal

Ekspert på Det Nye Arbeidslivet (DNA), relasjonsledelse og teambygging

2023 © Talerlisten AS