Foredrag om Endringsledelse

Hvordan planlegges, implementeres og evalueres endringer? Økt bruk av hjemmekontor har vært en krevende endring for hverdagen til både medarbeidere og ledere. Denne omstruktureringen krever tydelige planer og stødig ledelse. Talerlistens foredragsholdere tilbyr workshops, kurs og foredrag om endringsledelse, som skal gjøre bedriften klar til å møte endringsprosesser.

Elham Binai

Elham Binai

Internasjonal & Inspirerende Foredragsholder

2024 © Talerlisten AS