Line Blomlie

Line Blomlie

Lederutvikling, samskaping og salg

Fra 25.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Line Blomlie

Line Blomlie er en av Norges mest erfarne foredragsholdere innen fagområdene lederutvikling, salgstrening og retorikk. Hun har holdt kurs og foredrag for mer enn 25.000 deltakere de siste 20 årene hvor kundene er blant de aller største aktørene innen bank/finans, forsikring, advokater, olje, bil, handel, PR, IT/Telecom med mer. Hun var selv toppselger av Volvo alt som 21-åring, bygde opp en ny avdeling som mellomleder med 250 millioner i omsetning etter ett år som 27-åring. Line ble senere spurt om å overta en konkurs bilforhandler som hun snudde til Gasellebedrift gjennom finanskrisen. Hun er en svært praktisk, engasjerende og troverdig foredragsholder som evner å være relevant og oppdatert i forhold til kontekst. Hennes foredrag «Rallyledelse – å manøvrere trygt under stadig raskere endringer» burde enhver som er opptatt av hvordan man skal ta ut gevinsten av digitalisering få med seg. Line leverer – hver gang. Vær tidlig ute med booking da hun er svært etterspurt.

Foredrag med Line Blomlie

Rallyledelse - å manøvrere trygt under stadig raskere endringer

Ledere i dag jobber i en VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) kontekst hvor man må balansere stadig raskere endringer, digitalisering og innovasjon med høy effektivitet i daglig drift. Medarbeidere som er endringstrette og utrygge er ofte årsaken til at implementering av endringer ofte tar lengre tid enn ønsket og at gevinstuttaket blir redusert. Hvordan kan ledere manøvrere raskt og samtidig skape trygghet i organisasjonen?

Selgerrollen har endret seg - hvordan bli en "Trusted advisor"

B2B kjøp har endret seg. Marginpress har profesjonalisert innkjøp. Mulighetene for kjøper er mange og transparente. Kunder vil ikke ha en bedrevitende selger med fokus på egne løsninger. De vil ha en sparringspartner som kan hjelpe å se nye perspektiver og muligheter for å skape verdi, være seg å kostnadseffektivere eller hvordan vinne flere kunder/holde på kundene.. I foredraget deles forventninger fra dagens B2B kjøper og konkrete verktøy som vil hjelpe deg selgere til å lykkes.

Relasjonell koordinering og kapasitet

I en verden hvor mer og mer digitaliseres, krav til kostnadseffektivitet er høyere enn noen gang og kundene blir stadig mer kresen, er det avgjørende at virksomheten klarer å samarbeide som «one team». Hva skiller de mest effektive virksomhetene fra resten hva gjelder samhandling? Foredraget adresserer hvordan de har lykkes å utvikle «Relasjonell koordinering og kapasitet» som fremmer effektivitet , lønnsomhet, kvalitet, innovasjon og læring, samt medarbeider- og kundetilfredshet

Engagement - Stolthet og arbeidsglede

Hvordan du som leder får medarbeidere til å gå den ekstra milen – passion & purpose. Engagement er sett på som neste 10 års viktigste forutsetning for å bygge robusthet for endringer, kunnskapshunger for å drive innovasjon og derigjennom en differensiator ift konkurransekraft. Foredraget fokuserer helt konkret på leders rolle ift engagement – do’s & don’ts, og på hvordan man i en rekrutteringsprosess identifiserer medarbeidere som har "Engangement" i blodet.

Selvledelse - en nødvendighet i digital endring

Digitalisering gir mange muligheter, men også utfordringer. Flere jobber mer distribuert og virksomheter er avhengig av autonome medarbeidere. Foredraget egner seg for virksomheter som ser verdien av at det enkelte medarbeider er god på selvledelse. Medarbeidere som ikke bare gjør tingene riktig, men prioriterer de riktige tingene selv når leder ikke er til stede. Medarbeidere som evner å motiverer seg selv ikke minst har disiplin og stamina. Konkrete verktøy deles gjennom foredraget.

Kurs med Line Blomlie

Rally ledelse

Rallyledelse. Ledere i dag jobber i en VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) kontekst hvor man må balansere stadig raskere endringer, digitalisering og innovasjon med høy effektivitet i daglig drift. Medarbeidere som er endringstrette og utrygge er ofte årsaken til at implementering av endringer ofte tar lengre tid enn ønsket og at gevinstuttaket blir redusert. Hvordan kan ledere manøvrere raskt og samtidig skape trygghet i organisasjonen? Teori og øvelser..

Selger som "Trusted Advisor"

B2B kjøp har endret seg. Marginpress har profesjonalisert innkjøp. Mulighetene for kjøper er mange og transparente. Kunder vil ikke ha en bedrevitende selger med fokus på egne løsninger. De vil ha en sparringspartner som kan hjelpe å se nye perspektiver og muligheter for å skape verdi, være seg å kostnadseffektivere eller hvordan vinne flere kunder/holde på kundene.. I kurset deles forventninger fra dagens B2B kjøper og konkrete verktøy som vil hjelpe deg selgere til å lykkes. Teori og trening.

Relasjonell koordiering og kapasitet

I en verden hvor mer og mer digitaliseres, krav til kostnadseffektivitet er høyere enn noen gang og kundene blir stadig mer kresen, er det avgjørende at virksomheten klarer å samarbeide som «one team». Hva skiller de mest effektive virksomhetene fra resten hva gjelder samhandling? Kurset adresserer hvordan de har lykkes å utvikle «Relasjonell koordinering og kapasitet» som fremmer effektivitet , lønnsomhet, kvalitet, innovasjon og læring, samt medarbeider- og kundetilfredshet. Teori og øvelser.

Line Blomlie har 10 vurderinger

Trond Brakken

20. juni 2019

Santander Consumer Bank AS

6

Line er faglig sterk, og evner å kombinere teori med praksis på en suveren måte. I tillegg er det masse energi i måten hun jobber på som smitter over på deltakerne. Vi har jobbet med Line på forskjellige oppdrag i 10 år, og hun har alltid levert.

Line kan absolutt anbefales!

Arild Odden

9. juni 2019

Kaluna Nordic AS

5

Jeg jobbet tett med Line en periode i Hertz Lease. Hun bidro sterkt til å kundeorientere hele organisasjonen, med spesiell fokus på salgsavdelingen.
Lines evne til å begeistre og å skape motivasjon opplever jeg som unik. Hun setter seg raskt men grundig inn i både bransje, firma og den enkelte medarbeider. Dette, kombinert med hennes sterke innlevelse gir høy troverdighet.
Jeg opplever at Line også har en egen evne til å bygge opp enkeltpersoner. Tro på seg selv og det man representerer er noe av det som hun er fanebærer for.
Line krever også noe av sitt publikum. Her er det bare å feste setebeltene og være 100% tilstede. Ikke prøv å ha et sideblikk på mobil eller nettbrett; da blir du fort hektet av. Det går fort i svingene, og poengene kommer i rask rekkefølge. Veldig inspirerende – så lenge man er skjerpet og fokusert!

Runar Soltveit

31. mai 2019

Balkongentreprenøren AS

6

Undertegnede har ved flere anledninger benyttet Line Blomlie som konsulent og foredragsholder. Line besitter meget høy kunnskap innen sine fagfelt og formidler denne på en klar og tydelig måte. Hun har en unik evne til å tilpasse/ spisse sine foredrag ovenfor en definert målgruppe, noe som gir budskapet større relevans og tyngde. Line har også en spesiell styrke i å sette sin kompetanse inn i en moderne og tidsriktig kontekst. Hennes ekte engasjement og inspirerende måte å formidle kunnskap på gir en ekstra dimensjon. Jeg gir Line Blomlie mine aller beste anbefalinger.

Håkan Nyhaugen

30. mai 2019

Liebherr Norge AS

6

Jeg har hatt gleden av Line sitt enorme engasjement og motiverende kurs og coaching i snart 20 år i flere selskaper. Line evner å fornye seg og følger med i tiden. Markedene endrer seg og Line likeså. Hun har stadig nye innfallsvinkler og hun setter seg inn i markedet og businessen på en unik måte. Man får følelsen av at hun har jobbet lenger i bedriften enn vi selv. Hun engasjerer seg i hver enkelt person og man får følelsen av å bli sett og hørt. Praktisk gjennomføring og deltakelse gjør at vi blir mer engasjert og tar til oss av kunnskapen mye raskere enn om det bare var et foredrag. Hun går rett på sak og implementerer kunnskap og prosesser på en utrolig effektiv måte. Line har bidratt/bidrar til sterk vekst og ønsket resultat før, nå og i fremtiden. Kvalitet og integritet i alle ledd! Rett og slett utrolig kunnskapsrik!

Truls Langhelle

27. mai 2019

NOBI

5

Line Blomlie engasjerer og motiverer. Og har ein drivande innsatsvilje. Ho spør kva som må til- og kva den einskilde må yta meir, og mindre av, for at dynamikk og samspel skal fungere. Som deltakar vert du utfordra på sterke og svake sider, og motivert til å ta eit tak der det krevst.

Terje R. Marthinsen

27. mai 2019

Tessta Connect as

6

Tessta Connect har benyttet seg av Line til personlig og team -coaching, gjennom mange år. Hun er veldig motiverende, og engasjerer i alle ledd, helt fra lærlingen til ledelsen. Line er flink til å tilpasse seg alle behov, og er rå på kulturbygging. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter for at vi er dem vi er i dag. Line må oppleves!!

Tina Storsletten Nordstrøm

27. mai 2019

Advokatforeningen

6

Advokatforeningens kvinneutvalg har brukt og bruker Line som foredragsholder i salgstrening for unge advokater. Kurset er ettertraktet og vi får svært gode tilbakemeldinger. Jeg har også hatt gleden av å høre henne på ett av våre inspirasjonsseminarer. Hun er tydelig, energisk og motiverende, samtidig som hun på en praktisk måte får slag til å virke enkelt. Jeg gir henne mine beste anbefalinger.

Finn Høge

27. mai 2019

AS Kellox

6

Vi har benyttet oss av Lines kompetanse som foredragsholde ved 3 anledninger. Vi har benyttet henne som både foredragsholder og som kursinstruktør og opplever Line som svært engasjert, inpirerende og motiverende. Hun er en meget dyktig og energisk leder i fra scenen. Line kan trygt anbefales.

Ann Kristin Hagby Røisland

25. mai 2019

Holmsbuopplevelser og Hurum Næringsråd

6

Næringslivet i Hurum har ved flere anledninger hatt gleden av å bruke Line i ulike prosjekter. Line er en entusiastisk, uredd og stø foredragsholder, som loser oss trygt gjennom de oppgavene som det jobbes med. Hun er god på å sette agendaen i perpektiv og konkludere. Super dame å ha på lag, tommel opp!

Anne Singsaas

24. mai 2019

Bertel O. Steen AS

6

Jeg har opplevd Line «på scenen» ved flere anledninger. Line er en svært inspirerende, dyktig og profesjonell foredragsholder som motiverer og engasjerer sine tilhørere! Ikke et kjedelig øyeblikk! Hun er meget erfaren og trygg i sin rolle og utstråler masse god energi! Jeg vil anbefale Line på det varmeste.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS