Torkjell Winje

Psykolog, snakker om selvledelse og kulturbygging

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Torkjell Winje

Torkjell Winje holder foredrag om selvledelse, arbeidsglede og om hvordan å bygge en en trygg arbeidskultur. Han er psykolog og forskningsformidler og engasjerer alle med sin lune og underfundige formidlerstil. Publikum kan for eksempel plutselig få en liten oppgave som setter i gang tankeprosesser og følelser rundt de tema han snakker om. På den måten kan selv kompleks forskning og tunge psykologiske teorier bli enkelt og håndgripelig.

Publikum sitter igjen med direkte kunnskap de kan bruke på jobb neste dag. I tillegg til forskningsbaserte råd og metoder, vil de som sitter i salen alltid gå fra et møte med Torkjell med en styrket tro på samarbeid, medmenneskelighet og konkrete tanker om hva de selv kan gjøre for å skape positive, trygge og utviklende arbeidsplasser.

Gjennom sitt arbeid som organisasjonspsykolog i inn- og utland har Torkjell spesialisert seg innen ledelse, arbeidslivshelse, tjenestedesign og prosessledelse. Torkjell har vært arbeidspsykolog i statlige virksomheter, Regional Manager i Mind AS, Organisasjonspsykolog og Partner i Lent AS, og er nå daglig leder i Next Chapter. Torkjell Winje underviser også i faget Endringsledelse og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Håkon Holo Dagestad.

Fagekspert
Humor
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Torkjell Winje

Hva sier vi når ting går bra?

Slik skaper vi et sunt og motiverende arbeidsmiljø. Vår kommunikasjon kan bygge et trygt samarbeidsklima, preget av tillit og utvikling, men den kan også skape avstand og demotivere andre. Psykolog Torkjell Winje lar publikum kjenne på kroppen hva ulike respons-stiler gjør med oss. Det er nesten skremmende hvor små nyansene er, og hvor lett vi kan lære oss å bli bedre ledere, kolleger og medmennesker gjennom å gjøre enkle grep. Foredraget leder publikum gjennom morsomme eksperimenter og psykologisk forskning, som minner oss på hva vi kan gjøre for å leve godt og skape gode relasjoner på jobb, og i livet ellers.

Endringsledelse, med fokus på psykologisk trygghet og prosessledelse

Dette forrykende foredraget vil gjøre det lettere å lykkes med omstilling og endringer. Her får vi en innføring i hvordan ledere kan kjøre prosesser på måter som gjør team i stand til å omstille seg, håndtere skiftende utfordringer og finne nye svar på nye problemstillinger. Stikkordet er metoder som skaper engasjement og optimisme. Foredraget fokuserer både på de viktigste psykologiske faktorene for å lykkes med endringsledelse, i tillegg til praktisk metodikk i innovasjons- og prosessledelse. Psykolog Torkjell Winje har lang erfaring med å trene ledere i å endre atferd og tankesett, slik at de får team til å yte mer, dra sammen og trives med nye utfordringer i skiftende tider. Det er også mulig å bygge på med ett eller flere oppfølgingskurs i endringsledelse, med praktiske verktøy og metoder innen innovasjon og prosessledelse. Modul 1: Varighet 3 timer. Modul 2: Går over én dag Modul 3: Går over to dager.

Engasjement og arbeidsglede - Hvordan kan vi få det bedre og gjøre det bedre?

Dette foredraget er en lattervekkende hestekur mot "kos med misnøyen". Positiv psykologi er en samlebetegnelse for all forskning som undersøker faktorer som er til stede når vi trives, utvikler oss og fungerer godt. Gjennom dette engasjerende foredraget erfarer vi hvordan vi kan dyrke disse positive faktorene, på jobben og i livet ellers. Å gjøre det godt er ikke det samme som å slutte å gjøre det dårlig, viser psykologisk forskning. Kanskje er vi gode til å sette ord på det som ikke fungerer, og legger lett merke til hva vi må forsøke å unngå? Kanskje ser vi oss blinde på alt som er galt med jobben, og det blir til slutt en vane å kikke etter feil og mangler? Vil vi ha det bedre må vi skifte fokus og gjøre mer av det forskningen forteller oss virker positivt på arbeidsmiljø og jobbglede.

Mangfold som en ressurs, med menneskelige styrker i fokus

Mangfold og ulikheter kan i verste fall bli en kilde til misforståelser og gnisninger på arbeidsplassen. La kunnskap om styrker bidra til et mer fleksibelt arbeidsmiljø, der individuelle forskjeller blir en positiv mulighet, som skaper engasjement og bedre samhandling. Gjennom teori og dypt engasjerende små øvelser får publikum kjenne på effektene av å anerkjenne egne og andres styrker. Dette foredraget setter varige spor hos publikum, og bidrar til å styrke både den enkelte medarbeider og arbeidsmiljøet samtidig. (Deltakerne kan også ta en personlig styrke-test online før eller etter foredraget for å få kartlagt egne styrker og få sin personlige styrke-profil)

2024 © Talerlisten AS