Hilde Charlotte Solheim

Styreleder. Grønn vekst, innovasjon, strategi

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Hilde Charlotte Solheim

Hilde Charlotte Solheim driver profesjonelt styrearbeid med fokus på strategi, grønn omstilling, kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Hun er styreleder i Brim Explorer, som utvikler og driver banebrytende elektriske båter i reiselivet i Nord-Norge. Hilde var i ti år direktør i Hovedorganisasjonen Virke og NHO Reiseliv, med ansvar for næringspolitikk og økonomisk analyse innenfor reiseliv og kultur. Før det var hun politisk journalist og nyhetsjournalist i riksmedier som VG, Nettavisen og Dagsavisen. Hilde var en av Norges aller første internettjournalister i Aftenposten.no fra 1995. Hun er en erfaren foredragsholder, debattleder/konferansier som analyserer trender og trekker linjer fra globale og nasjonale trender til lokal næringsutvikling. Hilde bruker konkrete og lettfattelige eksempler som vekker ettertanke og utfordrer myter. Hilde har vært konferansier og debattleder på en rekke profilerte arrangementer, som NHOs årskonferanse, NHO Småtinget og Virke-konferansen.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Hilde Charlotte Solheim

Hvordan bli en grønn vinner

Morgendagens bærekraftige samfunn krever ny kompetanse og andre verdier enn gårsdagens. Det grønne skiftet representerer utfordringer, men også store muligheter. Skal man lykkes med grønn innovasjon og omstilling, må man evne å erkjenne behovet for endring, avdekke hvor utfordringer og muligheter ligger og sette seg i stand til å møte dem. I dette foredraget deler Hilde analyser og verktøy som er nyttige i møte med nye krav og endrede forretningsmodeller.

Reiseliv, innovasjon og opplevelsesøkonomi

Reiseliv skaper lokale inntekter og arbeidsplasser og er viktig tjenestetilbud i lokalsamfunnet. I dette foredraget deler Hilde innsikt fra mange års analyse og bransjepolitisk arbeid. Hun bruker eksempler på hvordan man kan øke sin konkurransekraft og skape attraktive lokalsamfunn og bedrifter i tøff nasjonal og internasjonal konkurranse.

Kultur og reiseliv

Kultur, kulturarv og lokalmat beriker lokalsamfunn og reiseliv og skaper økt lønnsomhet og mer attraktive produkter. Skal vi lykkes med konkurranseutsatt reiseliv i et høykostland, må vi øke den økonomiske verdien av produktet. Dette krever innsikt i hva som øker kundens betalingsvilje. I dette foredraget deler Hilde analyser og fagkunnskap om hvordan man kan lykkes med å levere autentiske og unike produkter i samarbeid mellom tradisjonelt reiseliv og nye aktører.

Grip mulighetene - min vei til ledelse

Hilde er profesjonell styreleder og styreleder i mange selskaper. Hun er mentor for unge ledertalenter i Sparebankstiftelsens mentorprogram. Gjennom sin karriere som politisk journalist, ungdomspolitiker, direktør i NHO og Virke har Hilde møtt utfordringer mange kan kjenne seg igjen i. I dette foredraget deler hun tanker om lederskap og medarbeiderskap, personlig vekst og mestring i møte med familievold, omstilling og nedbemanning på jobben.

2024 © Talerlisten AS