Elisabeth Nissen Eide

Engasjerende foredragsholder innen bærekraft og teknologi

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Elisabeth Nissen Eide

Elisabeth Nissen Eide er foredragsholder med et smittende engasjement, som motiverer og inspirerer privatpersoner og virksomheter til en mer bærekraftig hverdag. Elisabeth er jurist og brenner for hvordan teknologi kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Etter et foredrag med Elisabeth sitter tilhøreren igjen med mer kunnskap om hva bærekraft er, hvordan virksomheter kan jobbe med de ulike elementene innen bærekraft, hvordan en bærekraftstrategi kan implementeres, og hvordan teknologi kan bidra til løsningene vi trenger fremover. Med fokus på å spre engasjement og konkrete caser vil publikum sitte igjen med kunnskap og verktøy de kan ta i bruk i egen virksomhet og i eget liv.

Elisabeth har en bred bakgrunn med solid kompetanse innen bærekraft, ledelse, strategi og teknologi. Elisabeth var tidligere Direktør for Bærekraft i Atea Norge, et av Norges største IT-selskaper, og har jobbet i Innovasjon Norge, Leger Uten Grenser og Advokatfirmaet Haavind. Hun har også styrebakgrunn fra Circular Norway, GoforIT, SIKT Alumni, Polyteknisk Forening, Juristforbundet, Foreldreløftet og Juristforeningen.

Foredrag vil skreddersys til hvert enkelt oppdrag. Elisabeth kan også bookes som konferansier og moderator.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Elisabeth Nissen Eide

Hvordan lykkes med bærekraft

Enhver virksomhet må inkorporere bærekraft i sin strategi og sette konkrete mål mot 2030, året FNs bærekraftsmål skal nås. Det gjelder klimaomstilling, sirkulærøkonomi, naturmangfold og verdikjeder samt mangfold, likestilling og andre sosiale forhold. De virksomhetene som lykkes med bærekraft, har et stort konkurransefortrinn fremover. Hva er egentlig bærekraft og hvordan tar dere dette inn i produkter og tjenester for å sikre positiv effekt? Hva er viktig å tenke på når dere skal utvikle deres bærekraftstrategi? Elisabeth gir konkrete råd til strategiutvikling, organisering, hvilke mål dere må sette, og hvordan skape engasjement både internt og eksternt.

Bærekraft og teknologi - hånd i hånd

Teknologi brukt riktig kan bidra til å FNs bærekraftsmål, også kalt Twin Transition. Kunstig intelligens, Blockchain, IoT, sensorikk, dataanalyse og mye annet spennende som skjer innenfor teknologi kan blant annet redusere utslipp, bedre luft- og vannkvalitet, løfte velferd, endre industriene våre, sikre våre verdikjeder, bidra til en sirkulærøkonomi, og sikre at mål som offentlige og private virksomheter setter seg oppnås. Elisabeth deler inspirerende caser, mulighetsrommet som finnes, og hva alle bør tenke på i sin virksomhet. Foredrag kan holdes på tvers av ulike teknologier, eller med fokus på ett tema, for eksempel bærekraft og kunstig intelligens.

Innovasjoner for en lysende fremtid

Hver dag skjer det store innovasjoner verden rundt som kan bidra til bedre helse, redusere klimautslipp, stoppe ødeleggelsene av biologisk mangfold, sikre oppbygging av natur, lette overgangen til en sirkulærøkonomi, øke tilgangen til utdannelse, og mye mer. Elisabeth deler konkrete caser som vil inspirere og motivere, samt spre optimisme for at vi kan nå bærekraftsmålene dersom vi intensiverer innsatsen og tar i bruk alle de flotte innovasjonene fra de siste årene.

2024 © Talerlisten AS