Nancy Fandler Brodin

Nancy Fandler Brodin

Strategisk om ledende, lønnsomme og langsiktige virksomheter

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Nancy Fandler Brodin

Nancy Fandler Brodin holder foredrag om strategi, innovasjon og bærekraft. Hun er spesielt opptatt av at strategi og endringsprosesser skal aktivisere hele organisasjonen med engasjement som når frem til medarbeiderne i både hjerte og hjerne. Det gjør hun med sin evne til å utfordre, inspirere og forklare på en engasjerende måte.

Nancy Fandler Brodin er spesialist innen fagområdene strategi og innovasjon med 15 års erfaring som strategisk rådgiver til topplederteam. Nancy leder strategiprosesser som blant annet har doblet kundenes omsetning til milliardbeløp og skapt organisasjonskulturer preget av positivt engasjement.

Nancy kjennetegnes av sin enestående drivkraft til å gjøre en positiv forskjell for kunder og samfunn, og er en sterk ressurs for sine oppdragsgivere i strategisk innovasjon, forretningsutvikling og endringsprosesser. Gjennom sine foredrag, og ved å lede og fasilitere strategi- og innovasjonsprosesser er Nancy en pådriver for at næringsliv og offentlig sektor tar en tydelig rolle i å skape endringene vi trenger i samfunnet. Mange tar ansvar, men ikke nok. De fleste overser også forretningsmulighetene som ligger i samfunnsutfordringene.

Det er vanskelig å se helheten og samspillet mellom langsiktig lønnsomhet og samfunnsutfordringer. Dette hjelper Nancy Fandler Brodin ditt selskap med i sine foredrag ved å inspirere, forklare og konkretisere.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Nancy Fandler Brodin

Strategi spiser engasjement til frokost

Forskning viser at majoriteten av arbeidstakere ikke er motivert eller engasjert i å yte sitt beste på jobb. Det har astronomiske økonomiske konsekvenser for den globale verdiskapningen. Hva betyr det for selskapets lønnsomhet? Hvordan påvirker dette innovasjonsevnen i ditt selskap? Hva med omdømmet? Og hvor godt vil du lykkes med å gjennomføre strategiske mål når medarbeiderne ikke er engasjert i å yte sitt beste? Foredraget er spesielt godt egnet for ledere og mellomledere. Nancy belyser på hvilken måte en strategi kan ta livet av – eller gi liv til – økt engasjement og verdiskapende organisasjonskultur. Nancy Fandler Brodin inspirerer på en måte som vekker tanker vi alle bør ha et bevisst forhold til som ledere. I tillegg gir hun konkrete råd til deg som leder som ønsker økt engasjement og eierskap til strategi i din organisasjon.

Myter som hindrer 1,5 graders målet i 2030

Bærekraft og det grønne skiftet er vår tids største og viktigste utfordring. Parisavtalen forplikter alle verdens nasjoner til å jobbe for å begrense jordens temperaturøkning til 1,5 grader. Hva betyr det for deg som leder i næringsliv og offentlig sektor? Feilinformasjon og myter er kilder til passivitet som må lukes bort så det grønne skiftet kan vokse frem. Rett kunnskap er et viktig verktøy for å skape engasjementet og handlekraften vi trenger for å lykkes med å stanse jordens temperaturøkning på 1,5 grader innen 2030. Foredraget gjør det grønne skiftet relevant for deg og ditt selskap ved å konkretisere hvorfor og hvordan vi kan gjør en forskjell for vår egen og kommende generasjoner. Før det er for sent.

Hvor langsiktig er din konkurransekraft egentlig?

Er ditt selskap markedsleder – eller har dere ambisjoner om å bli det? Hva kreves i vår tid for å ta en ledende markedsposisjon som er lønnsom og langsiktig? Hvilke trender og samfunnsutvikling vil påvirke din forretningsmodell? Trender som blant annet kunstig intelligens, automatisering, urbanisering, bærekraft og geopolitiske forskyvninger er viktig å reflektere over for alle ledere. Hva betyr det egentlig for ditt selskap – på kort og lengre sikt? Nancy mener kunnskap om muligheter og utfordringer trendene kan skape for ditt selskap bør være obligatorisk felles kompetanse i alle ledergrupper. Det gir et bedre grunnlag for strategiske beslutninger som er viktig for å utvikle selskapet langsiktig og lønnsomt. En god strategi må i dag skape lønnsomhet for selskapet ved å nyttiggjøre samfunnsutvikling og teknologiske fremskritt. Foredraget gir god innsikt i de viktigste trendene som påvirker samfunnet og ditt næringsgrunnlag. Nancy Fandler Brodin forklarer kompliserte trender på en lett forståelig måte som konkretiserer hvorfor trenden er relevant for ditt selskap.

2024 © Talerlisten AS