Leif Nordhus

Leif I. Nordhus

Sirkulærøkonomi som verktøyet for sunn vekst

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Leif I. Nordhus

Leif I. Nordhus er leder for digitale tjenester i Circular Norway, et selskap han har ledet og løftet til å bli en nøkkelaktør for omstillingen av norske bedrifter og kommuner til en sirkulær økonomi.

Selskapet er spesielt kjent for Circularity Gap Report Norway (2020), en av de mest refererte rapportene i Norge. Den viser at Norge kun er 2,4 prosent sirkulært. Circular Norway fremskynde omstillingen gjennom strategiarbeid, workshops og foredrag for næringslivet, og er medarrangør av Den store sirkulærkonferansen.

Leifs styrke er å forenkle det kompliserte i det grønne skiftet vi er i gang med. I sine foredrag bruker han konkrete, gjenkjennelige eksempler og skaper entusiasme for mulighetene som ligger i nye forretningsmodeller. Leifs bakgrunn er fra ledelse og forretningsutvikling i globale konsern, spesielt innen IT. Hans motto er at snakk uten handling skaper få resultater. Uten god ressursforvaltning og ombruk, lykkes vi ikke med det grønne skiftet.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Leif I. Nordhus

Sirkulærøkonomi; Hvordan å lykkes med omstillingen?

Hva er problemet med lineærøkonomien? Sirkulærøkonomi er oppskriften for sunn vekst og å lykkes med klima- og miljømål. EU leder omstillingen, og med mine praktisk eksempler inspireres du til å ta sirkulære grep i din virksomhet.

Sirkulærøkonomi og digitalisering: Slik lykkes din bedrift.

Jeg tar for meg dagens lineære økonomi med bruk og kast og deler innsikt og praktiske eksempler på hvordan digitale løsninger må til for at vi skal lykkes med omstillingen til en sirkulærøkonomi.

Sirkulærøkonomi og finans

Finansnæringen er eksponert for lineær risiko. Denne risikoen oppstår i lineære verdikjeder. For eksempel usikkerhet om tilgang til og bruk av knappe naturressurser og usikkerhet knyttet til endringer i reguleringer, teknologi, markeder og omdømme. Jeg går igjennom 20 konkrete anbefalinger for hva finansnæringen bør vurdere for å manøvrere og fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi.

2024 © Talerlisten AS