Forhandlinger

Hvordan avvise andre like bra som Mandela gjorde?

Publisert i Aktuelt av

Nelson Mandela oppnådde sine mål samtidig som han skapte gode relasjoner. Han klarte å avvise andre på en måte som ivaretok hans interesser uten at det svekket forholdet til dem.

Stein-Erik Mellemseter
Skrevet av Stein-Erik Mellemseter, forhandlingsekspert og foreleser ved Handelshøyskolen BI.

Daglig blir vi bedt om å utføre oppgaver som vi ikke har lyst til å gjøre. Det kan virke som valg mellom å hensynta egne ønsker eller forholdet vårt til den som spør. Harvard-professor William Ury har laget en metode for å håndtere dette dilemmaet. Forhandlingseksperten bak bestselgeren «Getting to Yes» mener veien til et Ja av og til må gå via et respektfullt Nei.

Forbildet Nelson Mandela

Ury trekker fram den tidligere presidenten i Sør-Afrika som en rollemodell for hvordan vi bør avvise andre. Det er spesielt fem ting vi kan lære av Mandela:

Vær tydelig på egne interesser. Mandela var bevisst på at de sterkeste intensjonene våre er for noe og ikke imot noe. Hans kamp var først og fremst for frihet og ikke imot apartheid. Mandela kalte derfor sine memoarer «Veien til frihet» i stedet for «Veien bort fra Apartheid». For oss andre og våre arbeidsgivere gjelder det å finne ut hva vi vil si et rungende Ja til?

Benytt egne ønsker som begrunnelse for avvisninger. Mandela visste nøyaktig hvilke interesser som betød mest for ham. Hans Ja til frihet og likeverd var drivkraften for hans Nei til apartheid. Bedrifter må på sin side prioritere hva de ønsker å tilby sine kunder. For eksempel begrunner noen flyselskaper manglende gratismåltider om bord med lave billettpriser.

Vær respektfull. Da Nelson Mandela satt i fengsel lærte han seg Afrikaans, språket til de hvite fangevokterne. Det å lytte oppmerksomt og anerkjenne andres rolle er en fremragende måte å vise respekt på. Bedriftsledere bør tilsvarende anerkjenne viktigheten av et forhold før de avviser noen.

Ikke gjør avvisninger personlig. Mandela var tydelig på at frihetskampen i Sør-Afrika ikke var de svartes kamp mot hvite. Han sa aldri Nei til de hvite, men i stedet Ja til frihet og likeverd. Bedrifter bør tilsvarende redusere samarbeidspartneres og kunders smerte ved avvisninger ved å ikke gjøre det personlig. For eksempel kan avvisninger begrunnes med at det skyldes firmaets policy.

Foreslå en alternativ løsning. Før sin frigivelse ble Mandela tilbudt betinget løslatelse mot at han oppga væpnet kamp. Han avslo tilbudet og åpnet i stedet opp for at svarte ikke skulle styre Sør-Afrika alene etter et fritt valg. Bedriftsledere bør også foreslå en alternativ løsning når de avviser andres forslag. Det vil oppfattes som konstruktivt å flytte oppmerksomhet til hva som faktisk kan gjøres.

Eksempel til etterfølgelse

Et konkret eksempel kan belyse verdien av metoden for avvisning. Forestill deg at en gjest spør om hun kan røyke på hotellrommet sitt. Et mindre godt svar vil være «Nei, der er det røyking forbudt!».

Forespørselen bør i stedet besvares på en mer positiv måte, som for eksempel: «For å hensynta allergiske gjesters behov for frisk luft, er det ikke anledning til å røyke i våre rom. Fint om du i stedet røyker utendørs».

Metodens tre steg kommer frem på følgende vis i eksemplet:

  1. Fremhev underliggende interesser («For å hensynta allergiske gjesters behov for frisk luft»).
  2. Avvis forespørselen respektfullt («er det ikke anledning til å røyke i våre rom.».»).
  3. Foreslå en alternativ løsning («Fint om du i stedet røyker utendørs.»)

Vi ønsker i en rekke hverdagssituasjoner å oppnå egne interesser uten at det svekker relasjonen til de vi avviser. Da er det nyttig med en metode som gjør at vi kan avvise andre like bra som Mandela gjorde.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS