Berit Otterlei

Berit Otterlei

Foredragsholder og helsesøster

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Berit Otterlei

Berit Nesseth Otterlei er helsesøster, inspirator og mye brukt kurs – og foredragsholder som har som ønske å bidra til enklere dager for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser/ulike diagnoser. Dette gjør hun ved enten å henvende seg direkte til foreldrene, eller ved å inspirere fagpersoner rundt familiene til hvordan lette samarbeid og møte familiene på en god måte. I tillegg til å være utdannet helsesøster, leder i Helse -og sosialtjenesten og NLP coach, sitter Berit med en unik erfaring som mor til en datter med Prader Willis syndrom, som er et sjeldent syndrom og har fått store konsekvenser i familiens liv. Berit legger ikke skjul på at mye blir ekstra krevende når livet tar slike krumspring, men ønsker først å fremst å formidle håp om både mestring og glede ved å vise hvordan man kompenserer for de ekstra utfordringene. Berit har gjennom mange år vært engasjert i datterens landsforening, både i landsstyre og nå som likeperson, og er i tillegg styremedlem i en bedrift med tilrettelagte arbeidsplasser. Til sammen gir dette et bredt erfaringsgrunnlag i det å kjenne og forstå hverdagen til familier med ekstra utfordringer. Berit ønsker å bidra til å kunne se på egne utfordringer i livet på en ny måte og gjennom bruk av både kompetanse, erfaring og humor kjenner de som hører på seg igjen, får nye måter å se på egne utfordringer på og blir inspirert til å kunne ta fatt på livet videre med nye øyne.Siden hun selv også er fagperson har hun også evne til å kunne vite hva de som er fagpersoner rundt disse familiene trenger for å kunne etablere gode samarbeidsklima. Hun har selv erfart gjennom 20 år hva som funker og hva som ikke funker. Fagpersonene blir utfordra, men får også en unik innsikt som letter arbeidet videre og gjør at ting går smidigere fordi de bruker mye mindre tid på frustrerte foreldre og krevende kommunikasjon.

Hjemsted
Møre og Romsdal
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Berit Otterlei

"De flinkeste er ikke de beste"

Et foredrag for offentlige tjenesteytere om hva som skal til for å få til et godt samarbeid med tjenestemottakere og pårørende. Foredragsholder er helsesøster, men i tillegg erfaring som søster, mor og kone til noen som trenger/har trengt hjelp fra det offentlige. Foredraget formidles med både humor, raushet og innsikt i grenseoppgangene mellom det personlige og profesjonelle.

"Gull verdt"

Inspirasjonsforedrag for kommunale støttekontakter og avlastere om viktigheten og betydningen av deres bidrag i andres liv. Foredragsholder er mor til et barn med sjeldent syndrom, samt helsesøster og formidler med både humor, alvor og faglig innsikt ulike sider ved det å være støttekontakt/avlaster.

2024 © Talerlisten AS