Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Berit Otterlei

Berit Otterlei

Foredragsholder og helsesøster

Fra 10.000,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Berit Otterlei

Berit Nesseth Otterlei er helsesøster, inspirator og mye brukt kurs – og foredragsholder som har som ønske å bidra til enklere dager for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser/ulike diagnoser. Dette gjør hun ved enten å henvende seg direkte til foreldrene, eller ved å inspirere fagpersoner rundt familiene til hvordan lette samarbeid og møte familiene på en god måte. I tillegg til å være utdannet helsesøster, leder i Helse -og sosialtjenesten og NLP coach, sitter Berit med en unik erfaring som mor til en datter med Prader Willis syndrom, som er et sjeldent syndrom og har fått store konsekvenser i familiens liv. Berit legger ikke skjul på at mye blir ekstra krevende når livet tar slike krumspring, men ønsker først å fremst å formidle håp om både mestring og glede ved å vise hvordan man kompenserer for de ekstra utfordringene. Berit har gjennom mange år vært engasjert i datterens landsforening, både i landsstyre og nå som likeperson, og er i tillegg styremedlem i en bedrift med tilrettelagte arbeidsplasser. Til sammen gir dette et bredt erfaringsgrunnlag i det å kjenne og forstå hverdagen til familier med ekstra utfordringer. Berit ønsker å bidra til å kunne se på egne utfordringer i livet på en ny måte og gjennom bruk av både kompetanse, erfaring og humor kjenner de som hører på seg igjen, får nye måter å se på egne utfordringer på og blir inspirert til å kunne ta fatt på livet videre med nye øyne.Siden hun selv også er fagperson har hun også evne til å kunne vite hva de som er fagpersoner rundt disse familiene trenger for å kunne etablere gode samarbeidsklima. Hun har selv erfart gjennom 20 år hva som funker og hva som ikke funker. Fagpersonene blir utfordra, men får også en unik innsikt som letter arbeidet videre og gjør at ting går smidigere fordi de bruker mye mindre tid på frustrerte foreldre og krevende kommunikasjon.

Foredrag med Berit Otterlei

"De flinkeste er ikke de beste"

Et foredrag for offentlige tjenesteytere om hva som skal til for å få til et godt samarbeid med tjenestemottakere og pårørende. Foredragsholder er helsesøster, men i tillegg erfaring som søster, mor og kone til noen som trenger/har trengt hjelp fra det offentlige. Foredraget formidles med både humor, raushet og innsikt i grenseoppgangene mellom det personlige og profesjonelle.

"Gull verdt"

Inspirasjonsforedrag for kommunale støttekontakter og avlastere om viktigheten og betydningen av deres bidrag i andres liv. Foredragsholder er mor til et barn med sjeldent syndrom, samt helsesøster og formidler med både humor, alvor og faglig innsikt ulike sider ved det å være støttekontakt/avlaster.

Berit Otterlei har 3 vurderinger

Aud Kindervåg Halsne

3. oktober 2018

Plussreiser AS

6

Vi hadde Berit Otterlei som fordragsholder på et personalseminar med alle våre tilsatte. Hun fengslet oss alle med sin grundige, relevante og livsnære formidling. Hennes evne til å formidle vanskelige tema i en humoristisk drakt er genuin.
Det var ikke langt mellom latteren og tårene hos tilhørerne, og vi fikk mye hjelp til mestring i en travel og stresset hverdag. Det var virkelig inspirerende.
Håper mange oppdager denne flotte taleren!

Isabel Fylling Knutsen

3. oktober 2018

Virksomhet Barn -og familie, Ålesund kommune

6

Jeg vil på vegne av Ålesund kommune, VH Barn og familie og VH aktivisering og velferdstjenester, få takke deg for et fantastisk foredrag. Vi har i kveld hatt en informasjonssamling for støttekontakter og avlastere i Ålesund kommune, og vi hadde invitert Berit som foredragsholder. Foredraget ble kalt “Gull verdt”. Hun snakket om betydningen av støttekontakter og avlastere, og kom med mange konkrete råd. Hun traff virkelig forsamlingen med sitt budskap, og sa mye som gir ettertanke. Vil virkelig anbefale andre som jobber med denne tjenesten til å bruke Berit dersom dere har behov for en dyktig og inspirerende foreleser. Lykke til videre Berit, og kanskje kan vi få lov å kontakte deg ved en senere anledning 🙂

Anders Grytten

3. oktober 2018

Sogneprest i Sula kyrkjelyd

6

Berit er en strålende formidler med mye viktig på hjertet. Hun deler av erfaring på en lettfattelig, personlig og humoristisk møte. Det var kjekt å planlegge foredraget sammen med henne og hun tilpasset fint det hun skulle si til forsamlingen. Vi fikk en kjempefin temakveld om å leve med de utfordringene som livet gir.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS