Berit Reiss-Andersen

Berit Reiss-Andersen

Partner og advokat, møterett for Høyesterett

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Berit Reiss-Andersen

Berit Reiss-Andersen er advokat og partner i DLA Piper. Hun er ledende innen fagfeltet økonomisk kriminalitet i Norge med omfattende prosedyreerfaring, og har ført over 100 saker for Høyesterett. Reiss-Andersen har erfaring både som forsvarer og rådgiver for enkeltpersoner og selskaper. Reiss-Andersen er en spennende foredragsholder med bakgrunn og kompetanse på jus, politikk og ledelse. Hun holder foredrag med innslag av erfaringer fra saker hun har håndtert og ført for retten.
Selv kompliserte saker og forhold blir gjort lettfattelig og interessante på en måte som bidrar til at deltakerne som får ta del i foredragene har stor læringseffekt. Foredragene er ofte ispedd en spennende kombinasjon av fakta, følelser og humor. Videre er Reiss-Andersens budskap at selskapets styre og ledelse fra første stund må tanke strategi i håndteringen av vanskelige saker knyttet til økonomisk kriminalitet. Hun har hatt ulike verv, for eksempel som Advokatforeningens representant i internasjonale fora, leder for den norske delegasjonen til Rådet for Advokatforeningen i den Europeiske Union (CCBE) Standing Committee og Criminal Law komiteen, Nobel Center Foundation og leder Den norske Nobelkomiteen. Berit Reiss-Andersen holder foredrag på norsk, engelsk og tysk.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Berit Reiss-Andersen

Økonomisk kriminalitet - Har du gjort nok?

Plutselig er selskapet involvert i en sak knyttet til økonomisk kriminalitet. Mistanken om straffbare forhold kan være rettet mot selskapet selv, en enkelt medarbeider, leverandør eller samarbeidspartner. Hva gjør du? Hvordan håndterer du det? De første timene er viktige for å sikre en god håndtering. Hvordan griper selskapets styre og ledelse an situasjonen? Et spennende foredrag med eksempler og råd basert på erfaring fra virkelige hendelser, norske rettsaler og norsk næringsliv.

Styrets ansvar i saker knyttet til økonomisk kriminalitet

Som styreleder eller styremedlem kan du ha et stort ansvar i saker knyttet til mulig økonomisk kriminalitet. Hvilket ansvar har styret i denne type vanskelige saker? Dette spørsmålet bør man ha tenkt over før man står midt oppe i situasjonen - som fort kan utvikle seg til en krise for selskapet. Økokrim, tilsynsorganer eller pressen står plutselig på døren og saken får umiddelbart topp prioritet i styret. Da er det viktig å ha lagt en god strategi for slike situasjoner. Hvordan håndterer styret denne typen saker som overordnet organ i selskapet? Hvordan griper selskapets styre og ledelse an situasjonen? Hvordan bidra med klare råd til ledelsen? Et foredrag med eksempler, erfaring og råd fra norsk næringsliv.

Hvordan håndtere varslingssaker?

Hva gjør du når du får en varslingssak på bordet? Varslingssaker kan gjelde økonomisk kriminalitet, brudd på rutiner og praksis, seksuell trakassering, at ansatte eller virksomheten bryter andre lover og regler som virksomheten må følge. Varselet kan ha kommet opp via tjenestevei som for eksempel fra HR-avdelingen, direkte til toppledelsen eller styret. Det kan også være andre kilder som for eksempel samarbeidspartnere, leverandører, pressen, pårørende eller andre. Uansett må saken prioriteres og håndteres. Høsten og vinteren 2017/18 fikk dette temaet mye fokus som følge av #metoo kampanjen. I foredraget berøres mange av de viktige problemstillingene knyttet til denne typen saker som igjen kan bidra til å skape gode rutiner og prosesser for å håndtere denne typen situasjoner.

Politikk, juss og moral = #metoo

Privat integritetskrenkelse? Maktmisbruk? Arbeidsmiljøproblem? Straffbar handling? Omdømmeproblem? Høsten og vinteren 2017/18 fikk varslingssaker om seksuell trakassering ekstra mye fokus som følge av #metoo-kampanjen. Det som startet i Hollywood spredte seg raskt til oss her i Norge og betegnes av noen som "et før og etter". "Et historisk øyeblikk". Hva er #metoo og hva er egentlig seksuell trakassering? Hvor begynner jusen og hvor slutter advokatens arbeid? Foredraget tar opp mange av problemstillingene knyttet rundt varslingssaker om seksuell trakassering og belyser #metoo-kampanjen fra både et etisk og rettslig ståsted med eksempler fra media og retten.

2024 © Talerlisten AS