Bjørn Tore Godal

Bjørn Tore Godal

Tidligere minister og ambassadør for Norge

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Bjørn Tore Godal

Bjørn Tore Godal holder foredrag om utenrikspolitikk og nyere politisk historie, med personlige erfaringer og opplevelser som grunnlag. Foredragene bidrar til aktuell innsikt og illustreres med gode og sanne historier. Han har et langt liv bak seg i norsk og internasjonal politikk, og bred kunnskap.

Europapolitikk, USA, Russland, Afghanistan, Midtøsten og energi- og klimaspørsmål står sentralt i hans virksomhet. Som handelsminister og forsvarsminister har han ledet store reformprosesser i skjæringsfeltet mellom Norge og verden omkring oss. Fra 2010-22 var han medlem av styret i Statoil/Equinor.

Godal er tidligere utenriksminister og ambassadør. Han har deltatt i politisk arbeid siden han var 16 år og har arbeidet nær Arbeiderpartiets ledere fra Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland til Jens Stoltenberg.

Bjørn Tore holder innsiktsfulle foredrag om politikk og samfunnsforhold, og trekker linjene fra vår nære fortid inn i en ny geopolitisk framtid med utfordringer og muligheter for Norge. Hvor går veien videre slik at vi best mulig kan sikre verdiskapning og handlefrihet? Han krydrer sine foredrag med gode historier og personlige erfaringer, og var bidragsyter til den nylige NRK-serien REX-faktor om Kongeparets reiser til utlandet. I 2014-16 ledet han det regjeringsoppnevnte utvalg for evaluering av den norske innsatsen i Afghanistan

Paneldeltaker
Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Bjørn Tore Godal

Tett på Makta!

Bygd på NRKs serie og på egne erfaringer nær Arbeiderpartiets ledelse fra 1971-2001. Den helt sanne historien - med gode historier.

Norge mellom Putin, EU og USA

Hvor går Norges vei videre? Geopolitikk aktualisert foredrag, med vekt også på Kina.

Fra EØS til EU?

Taleren undertegnet som handelsminister EØS-avtalen i Oporto, Portugal i 1992 og har fulgt utviklingen siden. Er Norge på sidelinjen eller går det fint?

9/11

Er Norge trygge for terroren? Hva har vi lært?

Norge og unionene

Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk fra fra Haakon den 5. Magnusson til EØS: en historie om selvråderett, underkastelse og samarbeid. Foredraget gir en dypere forståelse også av dagens utenrikspolitikk og hvilket faktorer som synes avgjørende til enhver tid.

2024 © Talerlisten AS