Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg

Geopolitisk risiko, selskaps største trussel?

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Cathrine Lagerberg

Cathrine Lagerberg holder foredrag om sikkerhet og risiko og har en spennende todelt karriere fra næringslivet og Forsvaret.

Hun har bygget sterke partnerskap innen både det sivile og militæret, på tvers av sektorer og internasjonalt. Hun deler sin lidenskap for å støtte selskaper med helhetlige risikovurderinger, balansere profitt og handelspolitikk mot geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Gjennom proaktivt arbeid sprer hun sikkerhetsbevissthet i organisasjoner for å sikre kritisk kunnskap og teknologi for norske og allierte sikkerhetsinteresser.

Med bakgrunn fra offshore, olje/gass og inngående kunnskap om trusler og teknologi, spesielt innen det maritime domenet, kritisk infrastruktur og dual-use teknologi, deler Cathrine Lagerberg innsikt om sanksjoner, eksportkontroll og beste praksis for å sikre norske verdier gjennom due diligence, screening, compliance og strategisk rådgivning.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Cathrine Lagerberg

Geopolitisk risiko, selskaps største trussel

Aldri før har så mange selskaper blitt påvirket av geopolitisk usikkerhet og fått så store konsekvenser som nå. Geopolitiske risiko angår ikke lenger bare multinasjonale selskaper som opererer i ustabile verdensdeler, selskaper i alle størrelser påvirkes av ulike hendelser som skjer både fjernt og nært. Geopolitisk risiko er ikke den samme for alle virksomheter - selskaper utsettes ulikt for de samme risikoene - enten det er russiske sanksjoner, de-globalisering eller frykt for kinesisk invasjon av Taiwan. Dette må de som jobber med risiko, compliance, sanksjoner og sikkerhet forholde seg til. Dette krever derfor en endring i kompetanse, bedriftskultur og sikkerhetsinvesteringer. Dette foredraget gir innsikt i hvordan selskaper som proaktivt inkluderer geopolitikk i forretningsstrategien vil være bedre rustet til å møte fremtiden. Forretningssuksess handler ikke lenger bare om å vise sterke tall til styret; man må også sikre omdømme og ivareta sikkerhetshensyn.

Selskapets verdier vs. sikkerhetsinteresser

Næringslivet står nå oppi det mest krevende og komplekse trussellandskapet noensinne. De fleste selskaper opplever nå trusler og ansvar mange ikke forstår eller vil ha. Geopolitisk risiko utgjør nå en økende trussel for forretningsstrategi, og det er selskapenes ansvar å forstå hva trusselaktørene er ute etter og hvordan de kan utnytte deg. I tillegg handler det ikke lenger kun om lover og regler. Selv om et salg, eksport eller kontrakt er lovlig juridisk, bør man vurdere hvorvidt det er geo- eller sikkerhetspolitisk riktig. Dette foredraget vil gi innsikt i hvorfor det er så viktig for selskaper å forstå sitt trussellandskap og hvorfor må sikre verdier som ikke bare er kritiske for selskapet, men også nasjonale og alliertes sikkerhetsinteresser.

Hvordan navigere dagens trusselbildet

Norge er verdensledende og utvikler kritisk teknologi for vårt eget forsvar og allierte sine systemer. Dette er teknologi og kunnskap som også er ettertraktet av andre land. Land av bekymring. Som vi ikke ønsker å bidra til. Siden Russland (og Kina og andre sanksjonerte land) må få tak i kritisk teknologi via ulovlige og fordekte metoder pga. sanksjonene, blir eksportkontroll svært komplekst, og risikoen for spionasje og innsidere øker. Underleverandører og 3dje parts utstyr utgjør sårbarheter, og handel og forsyningskjeder står overfor et stadig mer sammensatt trusselbilde. Det har derfor aldri vært viktigere å vurdere selskapets verdier relatert til den geopolitiske situasjonen og risikoen og det stadig mer komplekse trussellandskapet.

Vet du hvilke verdier selskapet besitter

Gapet mellom kommersielle private og nasjonale sikkerhetsspørsmål blir stadig mer uklare. Mange selskaper utvikler produkter kritiske for forsvarssystemer eller opererer kritisk infrastruktur helt avgjørende for samfunnet. Sanksjoner utløser et teknologikappløp og fører til ulovlige oppkjøp og økt spionasjerisiko. Produktvurderinger kan være vanskelig, det er ikke alltid lett å vurdere om teknologi og kunnskap kan ha militære anvendelser. Dette medfører at det eksporteres teknologi til land vi ikke ønsker uten at selskapene vet det. Eksportkontroll blir stadig mer utfordrende og krever en helt ny tilnærming og tverrfaglig kompetanse. Kan du ved å si nei til et salg eller kontrakt, vise at man tar samfunnsansvar og ivaretar sikkerhetsinteressene - posisjonere seg bedre i forhold til konkurrentene ved neste tilbudsutlysning eller øke tillitt hos investorer og befolkningen? Verdt å tenke på. Dette foredraget motiverer selskaper til å forstå hvor kritisk det er å balansere sikkerhetsinteresser mot selskapets forretningsstrategi.

2024 © Talerlisten AS