Cathrine Magnus

Service, holdninger og handlinger

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Cathrine Magnus

I en tid preget av rask teknologisk utvikling og virtuell tilknytning, er det avgjørende at vi ikke glemmer det som gjør oss unike – vårt medmenneskelige potensial. Cathrine Magnus er en ekspert på å fremme dette aspektet gjennom hennes engasjerende og inspirerende foredrag og kurs.

Med over 25 års erfaring innen salg og service, og en bakgrunn som leder og opplæringsansvarlig i Olav Thon Gruppen, har Cathrine en særlig god forståelse for hva som skal til for å skape eksepsjonell service og kundebehandling. Hun har delt sin kunnskap og erfaring gjennom hundrevis av foredrag og kurs, og hennes tilnærming er preget av en kombinasjon av humor, personlig innsikt og praktiske verktøy.

I hvert foredrag tar Cathrine tak i den utfordrende sannheten om at selv om de fleste vet hva som kreves for å yte god service, er det likevel rom for forbedring. Gjennom enkle modeller og fokus på fire hovedområder, inspirerer Cathrine deltakerne til å være mer bevisste og gjøre konkrete forbedringer i sitt daglige arbeid. Hennes energiske og interaktive tilnærming engasjerer publikum, og hennes budskap om å sette søkelys på det positive og enkle resonnerer sterkt.

I en verden der det kan være mer behagelig å stirre ned i en mobilskjerm enn å løfte blikket og se hverandre i øynene, er Cathrine Magnus en pådriver for å styrke det mellommenneskelige. Som Kong Harald så klokt påpekte i sin nyttårstale, er det på tide å løfte blikket og se det beste i hverandre. Cathrines kurs er en mulighet til å praktisere dette i praksis, ved å lære hvordan man kan være mer til stede, mer medmenneskelig og mer engasjert i hverdagen.

Hun tilbyr fem ulike kurs, hvert av dem designet for å styrke det mellommenneskelige på ulike områder. Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale og et skreddersydd tilbud. Sammen kan vi skape en verden der vi alle er litt mer medmenneskelige.

Kursholder
Humor
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Cathrine Magnus

Energi

Din Energi her og nå, påvirker dine handlinger Jeg går igjennom 4 energipunkter, ber deltagerne ta en sjekk hvor de er fra 1-4. Det gir en bevisstgjøring på hvor er din energi nå, hva påvirker den og hvordan kan du styre den til en 4èr. De vil sitte igjen med tips og forslag på hvordan vi i større grad kan styre omgivelsene våre og ikke la omgivelsene styre oss.

Vinn dagen

Vi vet hva vi bør gjøre for å være et godt medmenneske (gi topp service), men leverer vi det til enhver tid? Det handler ikke om hva du vet, men hva du gjør med det du vet. Jeg går igjennom 4 punkter som må være på plass for at du har lyst til å være den beste versjonen av deg selv, mer medmenneskelige. På jobb og privat. De vil sitte igjen med en konkret plan med hva de har lyst til å gjøre for seg selv og andre.

Engasjement

Ifølge norsk Gallup er kun 2 av 10 arbeidstakere engasjerte i jobben. De resterende er fornøyd. Men fornøyde medarbeidere utvikler ikke bedriften. Det er de engasjerte som mestrer mer og har det bedre, både på jobb og privat. Vi går igjennom hva som jennetegner en engasjert og en fornøyd medarbeider, og gir inspirasjon og konkrete verktøy på å skape engasjement. De vil sitte igjen med en plan for bevisstgjøring på å være engasjert.

Vil du ha det bra?

Hva er forskjellen mellom lykkelige og mindre lykkelige mennesker? De agerer, tenker og har forskjellige vaner. Det handler ikke om rik/fattig, stygg/pen, tykk/slank. Den gode nyheten er at du kan kontrollere dette selv, mer enn du kanskje vet Jeg går igjennom 8 ting som glade mennesker gjør i større grad enn mindre glade. De vil få konkrete verktøy som de umiddelbart kan ta i bruk for å få det bedre.

Lederrollen

Det sies at 74% av påvirkningen til at en medarbeider har det bra, er lojal og engasjert i jobben sin, er et direkte resultat av nærmeste leder. Utfordring; få lederer bli leder fordi de er utrolig gode med mennesker. Hva er din egenskap som gjør at andre ønsker å følge deg? Vi går igjennom hvorfor agerer medarbeidere som de gjør, noen ganger overraskende. Hvorfor agerer ledere som de gjør? Du får konkrete verktøy på hvordan få medarbeidere til å følge deg i større grad. Innspill på hva som er viktig i et lederskap som skaper engasjement Ledere vil sitte igjen meg konkrete tips til hvordan være en bedre leder ved å forstå seg selv og andre bedre.

Talerlisten mener

Cathrine Magnus er en engasjerende foredragsholder som bruker humor, historier og små oppgaver som publikum løser underveis. Hennes kurs og foredrag passer for alle som har kolleger, spesielt butikker, kjøpesentre, hotell, helsebedrifter og andre virksomheter der menneskemøter og kundeopplevelse er viktige suksesskriterier.

2024 © Talerlisten AS