Dede Koesah

Entreprenørskap, Indentitet og kultur

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Dede Koesah

Entreprenørreisen til Dede startet da hun var mellom 5 og 6 år. Da solgte hun dagligvarer produkter i Lomé, Togo; hvor hun lånte penger fra mamma sin for å kjøpe og selge produkter. I en alder av 9 fikk hun ansvar for å administrere Taxi-virksomhet med to sjåfører, og lærte alt fra regnskap til ledelse og styring. Hun forsto fra ganske tidlig alder innvirkningen næringsliv og entreprenører har i lokalsamfunnet, og har siden hatt stor interesse og lidenskap for å gjøre en forskjell i samfunnet gjennom entreprenørskap. Hun har sterk erfaring fra forretningsutvikling og organisasjonsutvikling med spesielt vekt på brukersentrert, lean og design tenking metodikker, både fra privat og humanitær sektorer. Etter å ha bodd i syv land, og som en kvinnelig immigrant entreprenør, bringer Dede 15 års erfaring og helhetlig tilnærming til forretningsutvikling, prosessledelse og innovasjon.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Dede Koesah

Hvorfor trenger nordiske selskaper et Afrika-strategi? Perspektiver fra en norsk-afrikaner

Afrika har en befolkning på 1,2 milliarder med en unge befolkning på 226 millioner mellom 15 og 24 år som forventes å fordobles innen 2055. Dette betyr at mer enn halvparten av verdens befolkningsvekst vil være i Afrika innen 2050. Videre har Afrika Sør for Sahara over 120 millioner aktive mobile money konto over 50 prosent av den globale summen. Et voksende marked som trenger tilgang til varer og tjenester. Dede mener det er konkurransedyktig for nordiske selskaper å ha en Afrika-strategi

Jeg synes norske barn bør oppdras med entreprenør mentalitet!

Verden har endret seg dramatisk siden jeg var barn i slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet. Jeg har vært heldig nok til å få både en oppdragelse med entreprenør tankesett og en norsk oppdragelse. Vårt samfunn er mer tilkoblet, omstridt og forvirrende enn noen gang. For å lykkes i dagens konkurransedyktige og kaotiske miljø må man ha lidenskap, intelligens og en sterk entreprenør tankegang. Etter å ha tenkt på dette og hvordan jeg snakker med mine egne barn vil jeg gjerne dele mine tanker

Internasjonale selskaper trenger immigrant markedsføring og strategi

DIASPORA/IMMIGRANT MARKETING Multinasjonale selskaper begynner å gjenkjenne og utnytte markedsføring potensialet blant immigranter på flere ulike måter. I dette foredraget snakker Dede om hvordan norske og vestlige bedrifter kan benytte seg av kunnskapen og kompetansen til profesjonelle diaspora ved etablering i nye markeder.

Hvorfor er Diaspora direkte investeringer viktig i verdensøkonomi?

I 2015 har tre globale prosesser lagt nye føringer for en internasjonal utviklingsmodell, der bistand brukes katalytisk for å utløse private kapital og jobbskaping for å bekjempe fattigdom. Dede mener at diaspora direkte investeringer er mer effektive enn Utenlandske direkte investeringer, og deler sine tanker rundt hvorfor regjeringer bør aktivt mobilisere diaspora direkte investeringer til fremvoksende markeder for å bekjempe fattigdom.

Beyond Cultural Identity - My personal journey of the fluidity identity of multiculturalism

Hvordan oppfatter personer med flerkulturelt bakgrunn sin identitet? Hvordan eksisterer jeg i andre sinn når min bakgrunn er transnasjonal? Dede flyttet til Norge som barn, og har bodd i syv land. Hun har alltid vært deltager og observatør i mangfold og flerkulturelt samfunn. Disse erfaringene har formet hennes forståelse av kultur og identitet. Hun mener identitet er flyttende, og her deler hun sine personlige erfaringer og hennes oppfatninger av hvordan identitet overskrider kulturelle grenser

2024 © Talerlisten AS