Dede Koesah

Kultur, Identitet, nettverk og diaspora

Fra 15.000,- per foredragCa. pris for 45 min. i foredragsholders hjem-region. Mva. kommer i tillegg.

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Dede Koesah

Dede Koesah hjelper individer, entreprenører og organisasjoner med å strukturere komplekse problemer eller ideer til strategiske prosesser. Hun har 12 års erfaring fra kommunikasjon, forretningsutvikling, markedsføring og internasjonalt arbeid fra private, humanitære og utviklingssektorer. Dede bistår bedrifter med rådgivning innenfor strategisk nettverk, strategiutvikling og organisasjonsutvikling. Hun er lidenskapelig opptatt av entreprenørskap, innovasjon, bærekraftighet og diaspora relaterte problemer, spesielt diaspora investeringer og entreprenørskap (Diasprenørskap). Hun hjelper bedrifter og organisasjoner med å bruke diaspora-kunnskap og kompetanse til utvikling av prosjekter og ved etablering i fremvoksende markeder. Dede flyttet til Norge som barn, har bodd bodd i syv land og jobbet i England, Frankrike og Norge. Disse erfaringene har formet hennes reise i næringsliv, utviklingssamarbeid og entreprenørskap. Dede holder foredrag og workshop både på norsk og engelsk.

Foredrag

Strategisk nettverksbygging

Nettverk er ikke noe som skjer av seg selv. Det må konstrueres og administreres. Utvikling av nettverk som gir støtte og ressurser er avgjørende om man er gründer, selvstendig næringsdrivende, forretningsutvikler, leder eller arbeidstaker. Men mange unngår nettverk. Noen tror de ikke har tid til det mens andre anser det som manipulerende. Min erfaring er at nettverksbygging er faglig og strategisk viktig. I dette foredraget får du innsikt og metoder i hvordan bygge strategisk nettverk.

Beyond Cultural Identity - My personal journey of the fluidity identity of multiculturalism

Hvordan oppfatter personer med flerkulturelt bakgrunn sin identitet? Hvordan eksisterer jeg i andre sinn når min bakgrunn er transnasjonal? Dede flyttet til Norge som barn, og har bodd i syv land. Hun har alltid vært deltager og observatør i mangfold og flerkulturelt samfunn. Disse erfaringene har formet hennes forståelse av kultur og identitet. Hun mener identitet er flyttende, og her deler hun sine personlige erfaringer og hennes oppfatninger av hvordan identitet overskrider kulturelle grenser

Organisasjonsutvikling starter med kultur, individuell og team utvikling

Hva er organisasjonsutvikling egentlig? Hvordan passer individuelle ansatte og grupper i denne prosessen? Hvordan passer ansatte i organisasjonskulturen? Dede mener at organisasjonsutvikling starter med det enkelte individet og grupper i organisasjonen. Dede tar i bruk deltagende metoder for å gi deltagerne konkrete verktøy i individuelle, gruppe og organisasjonsutvikling. Verktøyene er relevant for alle, uansett bransje.

Hvorfor er Diaspora direkte investeringer viktig i utviklingsmålene?

I 2015 har tre globale prosesser lagt nye føringer for en internasjonal utviklingsmodell, der bistand brukes katalytisk for å utløse private kapital og jobbskaping for å bekjempe fattigdom. Dede mener at diaspora direkte investeringer er mer effektive enn Utenlandske direkte investeringer, og deler sine tanker rundt hvorfor regjeringer bør aktivt mobilisere diaspora direkte investeringer til fremvoksende markeder for å bekjempe fattigdom.

Internasjonale selskaper trenger en diaspora markedsføring og strategi

Multinasjonale selskaper begynner å gjenkjenne og utnytte markedsføring potensialet i diaspora på flere ulike måter. I dette foredraget snakker Dede om hvordan norske og vestlige bedrifter kan benytte seg av kunnskapen og kompetansen til profesjonelle diaspora ved etablering i nye markeder.

Dede Koesah har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2019 © Talerlisten AS